Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Melyik fizetési fokozatba kell besorolni azt a közalkalmazott falugondnokot, akinek a jelenlegi állása előtt már volt másutt 15 év munkaviszonya, de nem közalkalmazotti területen, s mennyi ezen falugondnok éves szabadsága?

A besorolásnál mint már ez előző kérdéseknél is kifejtettük csak azok a jogviszonyok vehetők figyelembe, amelyekben a falugondok azt megelőzően, hogy ebben a munkakörben kinevezte a munkáltató a Kjt. hatálya alá tartozó munkáltatónál állt munkaviszonyban vagy közalkalmazotti, illetve köztisztviselői jogviszonyba (tanácsi, önkormányzati, állami, költségvetési intézménynél). Egyéb jogviszonyoknál a munkáltatói jogkör gyakorlója nem köteles a korábbi munkaviszonyt figyelembe venni a besorolásnál (pl.: gazdasági társaságnál, Bt., Kft. stb. eltöltött munkaviszonyt). 

- Ha a közalkalmazott a Kjt. 56. § a) pontja alapján "A", "B", "C", "D" fizetési osztályba van sorolva akkor évi 20 munkanap rendes szabadság illeti meg évente.

- Az "E", "F", "G", "H", "I", "J" fizetési osztályba sorolt közalkalmazottat évi 21 munkanap alapszabadság illeti meg. 

- A Kjt. 57. § /1/ bekezdése értelmében a közalkalmazottat a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság illeti meg. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.

A kérdésre válaszolva véleményem szerint, ha a falugondnok 15 éves munkaviszonyát olyan munkáltatónál töltötte el, ami a Kjt. fent hivatkozott szabályai szerint beszámítható szolgálati időnek minősül akkor őt a 4. fizetési fokozatba kell besorolni, ennek megfelelően amennyiben A, B, C, D fizetési osztályba van sorolva 20 munkanap rendes szabadság  és az A fizetési fokozatba kinevezve 20 munkanap pótszabadság illeti meg.