Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A munkaviszony megszűntetésekor a munkáltatónak milyen kötelezettségei vannak?

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 87.§ (2), 97.§ (2) és 98.§ alapján a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, ill. nyilatkozatokat írásba kell foglalni. A munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

A munkáltató által kiadásra kerülő igazolásnak tartalmaznia kell:
a) munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap);
b) a munkavállaló TAJ számát;
c) a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát;
d)a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultságát;
e) a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát;
f) a munkavállaló 95. § (5) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való részesülését.
g) A munkáltató köteles igazolni azt is,ha a munkavállaló munkabérét tartozás terheli.
h) Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát.

Fenti igazoláson felül további egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat kell a munkáltatónak a munkaviszony megszűntetése esetén kiadnia, pl.: a munkanélküli járadék megállapításához szükséges igazoló lap, a személyi jövedelemadó megállapításához szükséges igazolás.