Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Szakmai továbbképzés

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzőkhöz hasonlóan a falugondnokokra is vonatkozik a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről rendelkező jogszabály. Ennek keretében a munkáltatóknak (önkormányzatoknak) minden falugondnokot be kell jelenteniük a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél, ahol nyilvántartják és vezetik a továbbképzésre kötelezettek egyes továbbképzési időszakokban elért teljesítményét. (A nyilvántartást a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szabályozza, amelynek mellékletében megtalálható a nyilvántartásba vételhez szükséges adatlap.)

Egy továbbképzési időszakban (ami 5 évet jelent, és a régebben dolgozó falugondnokoknál a rendelet hatálybalépésétől, amúgy pedig a munkába állástól számítódik) minden falugondnoknak 60 továbbképzési pontot kell szereznie. A 60 pontot nem szükséges arányosan elosztani 5 évre, akár az első, akár az utolsó évben is teljesíthető a követelmény. A következő továbbképzési időszakban (azaz a következő 5 évben) ismét 60 továbbképzési pont megszerzése kötelező. Képzési pontok a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél történő regisztrálás után, úgynevezett minősített továbbképzéseken történő részvétellel szerezhetőek. (A továbbképzési kötelezettségeket, feltételeket a 9/2000. (VIII. 4) SzCsM rendelet szabályozza.)

A falugondnokok számára jelenleg nem igazán állnak rendelkezésre megfelelő szakmaisággal bíró, a falugondnokok munkájához igazodó minősített továbbképzések, ezért a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség a Baranyai és a Duna-Tisza Közi egyesületekkel, valamint a Pécsi Egyetem Szociálpolitikai Tanszékével együttműködve elkezdte ilyen típusú képzések kidolgozását. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program pályázati támogatásának segítségével zajlik a képzések előkészítése, amelyekre terveink szerint a jövő év elején lehet először jelentkezni. Így 2006-tól a szövetség szervezésében többféle, egy illetve többnapos továbbképzés is a falugondnokok rendelkezésére áll. Érdemes megvárni a jövő évben, kifejezetten falugondnokok számára meghirdetésre kerülő képzéseket.

A továbbképzési rendszer könnyebb megértése érdekében az alábbiakban ismertetjük a vonatkozó rendelet által előírt, lehetséges továbbképzési programokat.

1. Továbbképzés céljából szervezett tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket legalább 30 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 30, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető.

2. Szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát - ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is - feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető.

3. Szakmai tanácskozás: a szociálpolitika, a gyermekvédelem vagy a gyermekjóléti, illetőleg a szociális gondoskodás témakörében szervezett legalább öt előadásból álló rendezvény, amelyen való részvétellel legalább 5, legfeljebb 10 továbbképzési pont szerezhető;

4. Külföldi vagy hazai tanulmányút: egy adott szakmai téma tanulmányozására, gyakorlati tapasztalatok elsajátítására szervezett legalább háromnapos tapasztalatcsere, amelyen való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

5. Szakmai műhely: egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

 

Egyesületünk várja a továbbképzésekre vonatkozó elvárásokat, javaslatokat, ötleteket!