Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Falu- és tanyagondnoki egyesületek állami támogatása
2015-2016
Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pályázati működési támogatás. Egyesületünk folyamatos civil működését (tanácsadás, információszolgáltatás, képzések szervezése, kapcsolattartás, kommunikáció) tette lehetővé, valamint segítette a fenntartókat, és az ágazati irányítást is.

- Információszolgáltatás: egyesületünk, a Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete folyamatosan működtette, aktuális hírekkel töltötte fel a www.falugondnoksag.hu; www.tanyagondnoksag.hu honlapot, mely elsősorban az egyesület 5 megyéjében, illetve az ország egész területén teljes körű információkat szolgáltat, s a tanya- és falugondnokságot működtető települések, falugondnokok és civil szervezeteik között fokozza a térségi együttműködést, ezzel támogatva a helyi segítő és fejlesztő egyesületi munka hatékonyságát.

- Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél: Kéthavonta falu- és tanyagondnoki témakörben hírlevelet jelentetünk meg, melyet 800 címre postáztunk. A tizenkét oldalas periodika főként az öt megye falu- és tanyagondnoki hálózat életével, eseményeivel foglalkozik.

- A Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász–Nagykun–Szolnok, Pest megyei falugondnoki rendszer működtetését segítettük (kapcsolattartás, helyszíni látogatások, felmérések, tanácsadás, konzultáció, új szolgálatok indulásának segítése; régi szolgálatok problémáinak feltárása; falugondnoki találkozók szervezése; hálózatépítés) Jelezzük a szakminisztériumnak a gondokat, egyúttal segítünk a fenntartóknak. Fontosnak tartjuk a munkatársak szakmai képzését is, mert csak így tudnak megfelelő szinten válaszolni a kérdésekre.

- Szakmai és szakmaközi együttműködések: A Rendőrséggel, a Mezőgazdasági Minisztériummal, Miniszterelnökséggel, a NAK-kal, az Áldozatsegítő Szolgálattal, a Mentőszolgálattal folyamatos volt az együttműködésünk.

- Falugondnoki szakmai napok szervezése: (Falugondnoki találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése, lebonyolítása térségi-megyei találkozók). Tompa, Mezőhegyes, Szabadszállás Balázs-puszta, Mindszent, Cegléd

- Humán erőforrás fejlesztése, falugondnoki alapképzés, falugondnoki továbbképzés. A továbbképzés célja a falu- és tanyagondnok munkájának magasabb szintre emelése, szakmai tudásának fejlesztése, bővítése. A tanya- és falugondnok munkája alapvető jelentőségűvé, mára nélkülözhetetlenné vált a kisfalvakban és a tanyavilágban. Amellett, hogy különleges hatékonyságú gondoskodást, ellátást képesek biztosítani az egyes falvakban, tanyakörzetekben, jelenlétük a vidéki térségekben az önrendelkezés, innováció sokszor egyetlen biztosítéka.

Egyesületünknél, a Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete 2015-ben és 2016-ban 6 tanyagondnoki továbbképzésre lehetett jelentkezni. A továbbképzési témák: „Amit tudni kell a baleset-megelőzésről és az elsősegélynyújtás korszerű elméletéről és gyakorlatáról” (T-02-322/2013); „Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel és azok hozzátartozóival való hatékony munkára” (T-02-008/2015); „Hatékony kommunikáció – eredményes együttműködés” (S-02-033/2015); „Tanyasegítők – A falu- és tanyagondnoki munkáról szociális területend dolgozóknak” (T-02-007/2014); „Falugondnok segítők kulcsszerepben – falu- és tanyagondnokok szakmai tanácskozása” (T-02-007/2014)