Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 
 

Tanyagondnokokkal a vidékért
Tanya/2013/2731

Pályázati cél: tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, tanyagondnokokat összefogó támogatásra jogosult civil szervezetek fejlesztése

Időpont: 2013. november 5 – 2014. április 30.

A fejlesztés megvalósulásának összköltsége: 4.444.444.-

   Pályázati programunk a Duna-Tisza Közi Egyesület működési területén öt megye tanyagondnokos településein (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest megye) kíván hozzájárulni a közösség építéséhez. Az öt megye 128 tanyás településén 198 tanyagondnoki szolgálat működik. A megvalósuló programmal lehetőséget kívántunk biztosítani a résztvevőknek: falugondnokoknak, szakembereknek, tanyán élőknek, civil szervezeteknek a tapasztalatcserére, a közös gondolkodásra, együttműködésre, jó gyakorlatok megismerésére. A pályázati programmal ösztönzést kaptunk arra, hogy a tanyagondnokos településeken a párbeszéd fórumai működjenek.
   Megvalósult programok: Projektünkben szerepelt Szakmai nap szervezése Kecskeméten 76 fővel; tanyafórumok megszervezése 18 tanyás településen; színházlátogatás szervezése 5 megyében tanyagondnokoknak és tanyán élőknek (109 fő); továbbképzések tanyagondnokoknak, és segítőiknek 24 főnek. 20 db vérnyomásmérő beszerzése, 20 tanyagondnok egészségügyi felkészítése, oktatása tanyai szűrőprogram elindítására. Az egyesület területén működő tanyagondnoki szolgálatoknak 150 db egységes feliratos mellény készíttetése az ismertséget, stabilitást, megbízhatóságot, állandóságot, közösséghez tartozást képviselve. Három napos szakmai út „látóút” szervezése Vas megyébe 45 fővel. Egy kiadvány megjelentetése Falugondnokság és vidékfejlesztés címmel 1000 példányban. Honlap működtetése (
http://www.tanyagondnoksag.hu/) a nyilvánosság biztosítása érdekében; Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben kéthavonta cikkekben híradás a projektről 800-800 példányban.

Szakmai nap szervezése: 76 fővel került sor a szakma nap megszervezésére. Itt ismertettük a szakmai vállalást.

Színházlátogatás Szolnokon A kaktusz virága, Kecskeméten Marica grófnő, Szegeden a kis színházban Az öreg hölgy látogatása, Szegeden a Nemzeti Színházban a Bob herceg című darabot nézték meg 109-en. 

Tanyafórumok 18 helyen tanyavilágban. A falu- és tanyafórumok összekötő láncszemek a helybeliek közössége és a település vezetése között.

Tapasztalatcsere 3 napos Látóút Vas megyébe március 28-29-30. A tapasztalatcsere program célja volt a tanyagondnokok ismeretének bővítése, az aktív közélet, együttműködés erősítése. A résztvevők létszáma (45 fő).
A látóút programja volt:

március 28.(péntek)
Őriszentpéter – Kísérőnk Gaál Zsuzsanna
Trópusi kert és orchideafarm – Dobronak (Szlovénia)
Magyarszombatfa – Fazekas műhely látogatása
Batha Porta – olajütés
vacsora: Nagyrákos,  Alsószeri Csárda
szállás: liget hotel Szombathely

március 29. (péntek)
Gasztony, polgármesteri hivatal  - Francsics János falugondnok
Nemesmedves Sabler József falugondnok
Szent Imre templom Határvonalra építve - Török Balázs  falugondnok
Felsőszölnök  - Hármashatár emlékhely - Császár  István tanyagondnok
Ebéd – Szentgotthárd
Pityerszeri Népi Műemlék-együttes Szalafő – séta Szalafőn
Nagyrákos – tájház, kovácsműhely, - Németh Istvánné polgármester
vacsora: Nagyrákos,  Alsószeri Csárda
szállás: liget hotel Szombathely

március 30. vasárnap
Smidt Múzeum – Szombathely
Séta a városban

Továbbképzések szervezése tanyagondnoknak: A továbbképzés célja a tanyagondnok munkájának magasabb szintre emelése, szakmai tudásának fejlesztése, bővítése. 24 fő vett részt a továbbképzésen, melyen a szenvedélybetegségről hallhattak előadásokat, s megtanulták, hova kel fordulniuk kritikus esetben

Vérnyomásmérő szűrőprogram: 20 vérnyomásmérő vásárlásával, tanyagondnokok egészségügyi felkészítésével.

150 db egységes feliratos mellény készíttetése: a tanyagondnokos embléma az ismertséget, megbízhatóságot közvetíti.

Falugondnokság és vidékfejlesztés: A kiadvány bemutatja az egyesület  vidékfejlesztési tevékenységét.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevélben megjelentetjük a programokat.

A nyilvánosság biztosítása érdekében Honlap működtetése, fenntartása: az egyesület 5 megyéjében, illetve az ország egész területén teljes körű információkat szolgáltat, s a tanya- és falugondnokságot működtető települések, falugondnokok és civil szervezeteik között fokozza a térségi együttműködést