Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Dél-alföldi Szociális módszertani tevékenység ellátása
2010. december 1 – 2011. március 31.

 
   A nemzeti erőforrás miniszter a Dél-alföldi Regionális Szociális Módszertani Intézmény kijelölésére kiírt pályázaton a döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján 2010. december 1-jétől öt évre kijelölte a Dél-alföldi régióban szociális módszertani tevékenység ellátására a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által vezetett konzorciumot.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által vezetett Dél-alföldi regionális módszertani intézmény célja a szociális ellátórendszer szakmaiságának megerősítése és stabilizálása Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében. A három megyében működő szociális intézmények, szervezetek szakmai munkájának összehangolása, hatékonyságának és az ellátás minőségének javítása, meglévő erőforrások felhasználásával. Fontos volt a szakmai együttműködés további megerősítése, megyénként szakmai találkozási alkalmak megteremtése (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyében). Megyénkénti területi koordináció – szakmailag jól működő intézményekkel, szervezetekkel szakmai konzultációk, a szociális szakmai terület eredményes bevonása.
 Fontosnak tartottuk a kormányhivatalokkal történő zavartalan együttműködést mindhárom megyében, jó együttműködés kialakítását. A regionális szociális módszertani feladatok ellátását a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, mint gesztorintézmény konzorciumi partnerségben valósította meg.
 A konzorciumban együttműködő partnerek a szociális szolgáltatások fejlesztése kapcsán sok információval, szakmai ismerettel és tudományos kutatással rendelkeznek a szociális szektor sajátosságairól. Együttműködő partner: Mentálhigiénés Egyesület. Konzorciumi tagok: Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti csoport, Csongrád  Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon, SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház.

Támogatási összeg felosztása:

Gesztor-szervezet 9,5%
Falu- és tanyagondnoki feladatok 10%
Pszichiátriai és szenvedélybetegek módszertani feladat-ellátás 17%

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
Módszertani feladatellátás - támogató szolgáltatás; fogyatékos személyek szakosított ellátásának módszertani feladatai: nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, lakóotthonok.

Támogatási összeg aránya: 18,75%

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Dél-alföldi Régió, Kecskeméti csoport
Módszertani feladatellátás: hajléktalan személyek alap és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai: étkeztetés, utcai szociális munka, nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, rehabilitációs intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok.

Támogatási összeg aránya: 12,5%

SZKTT ESZI Tabán Családsegítő Közösségi Ház
Módszertani feladatellátás: családsegítés módszertani feladatainak ellátása

Támogatási összeg aránya: 12,5%

Csongrád Megyei Önkormányzat Aranysziget Otthon
Módszertani feladatellátás: idős személyek alap- és szakosított szolgáltatásainak módszertani feladatai: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátások, ápolást-gondozást nyújtó intézmények, átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, lakóotthonok

Támogatási összeg aránya: 19,75%

Szerződésszám: 59035-1/2010-016 SZFŐ
Támogatási összeg a konzorcium részére: 16.600.000.-Ft