Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Magyar Agrár-környezetgazda Egyesület
 
Az Egyesület céljainak elérése érdekében fontos feladatának tekinti a mezőgazdaság természeti erőforrásainak védelmét és környezetkímélő hasznosítását. Így:
• a termőföld minőségének és termőképességének megőrzését, javítását, fizikai, kémiai és biológiai degradációjának megakadályozását,
• a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmét és mezőgazdasági eredetű szennyezésüknek megelőzését,
• a levegőtisztaság védelmét,
• a természeti értékek, az élővilág és élőhelyek károsodásának megelőzését és a biológiai sokféleség megőrzését és fejlesztését a mezőgazdasági területeken,
• a vidéki táj arculatának, szerkezetének védelmét és a tájképi elemek megőrzését és javítását,
az állatjólét és — védelem, valamint az élelmiszerhigiénia és biztonság szabályainak érvényesülését.

Az Egyesület tevékenységi köre kiterjed
• a környezet- és természetkímélő gazdálkodási gyakorlat módszereinek és eljárásainak megismertetésére és népszerűsítésére, elterjesztésére a tagság és a szélesebb közvélemény körében,
• képzési, továbbképzési, tanácsadási és információszolgáltatási feladatok ellátására a tagság és az érdekelt külső személyek és gazdálkodók, valamint szervezetek részére,
• tájékoztató anyagok, kiadványok készítésére és terjesztésére, területi és országos szakmai rendezvények szervezésére, valamint egyesületi szakmai lap kiadására és WEB honlap működtetésére.

Az Egyesület központi és területi szervezetei útján ellátja célkitűzéseinek, feladatainak és tagságának képviseletét
• a területi önkormányzati és államigazgatási szerveknél,
• a központi államigazgatási szerveknél (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, egyéb érintett központi szervezetek és intézmények),
• az Európai Unió illetékes testületeinél, illetve szervezeteinél
• nemzetközi szakmai szervezeteknél.


Együttműködés keretében elősegíti a vidékfejlesztés és agrár-környezetgazdálkodás állami és nemzetközi feladatainak és célkitűzéseinek megvalósítását, valamint az országos és nemzetközi agrár-környezetgazdálkodási programok sikeres végrehajtását. Ebben együttműködik a központi és területi államigazgatási szervekkel, illetve más szakmai szervezetekkel.


Programjairól, tevékenységéről a www.kornyezetgazda.hu honlapon lehet tájékozódni, kapcsolatot pedig az info@kornyezetgazda.hu mail címen lehet létesíteni.

Az Egyesület 2006-ban alakult, Kecskemét, Tatár sor 6.sz. alatt székel, és ügyfélszolgálati irodát működtet, mely hétfőnként 14-18 óráig áll az érdeklődők rendelkezésére, s nyújt segítséget az agrár-környezet-gazdálkodás, vidékfejlesztés ( EU KAP ) témakörökben.

 Elnök: Csitári Tibor ( Kecskemét )
 Elnökségi tagok: dr. Vajna Tamás ( Budapest )
                               dr. Fésüs István ( Budapest )
                               Szomor Dezső ( Apaj )
                               Dr.Szilvácsku Zsolt ( Budapest )
                               Nagy György József ( Makó)
                               Kőváriné dr. Bartha Ágnes ( Kecskemét )
                               Bodnár Mihály (Tiszaújváros )