Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Falufejlesztési Társaság


A Falufejlesztési Társaság a rendszerváltás hajnalán, 1989-ben alakult meg. 38 együttműködő, együttgondolkodó ember alapította meg az egyesületet, akik heti rendszerességgel ma is találkoznak egy budapesti sörözőben.
Az egyesület konferenciákat, csütörtöki iskolát, rendezvényeket szervez, könyveket ad ki, programokat indít útjára, és alapvető feladatának tekinti a falvak, kisközösségek védelmét és fejlesztését. A nagy ívű gondolatokat valóra is váltó társasághoz fűződik a falugondnoki gondolat gyakorlati megvalósításának elindítása, a falugondnokok vértesacsai háza alapjainak megteremtése.
A Társaság 2008. elején új elnökséget választott, mely Kemény Berci szellemében folytatja a munkálkodást, törekedve a helyi közösségekben való gyökeres jelenlétre. A megválasztott elnök, Krizsán András, Kós Károly díjas építész megfogalmazta a Társaság legfőbb célját:

- " Az innovatív, megújuló magyar falu jövőképén" munkálkodni, úgy mintha 300 évig élnénk...
-  A jövőbeli tevékenység főbb formáit:  a különféle falumegújítási, falufejlesztő, közösségfejlesztő szakemberekkel, szakmai műhelyekkel történő tudatos partnerség építés, az integráció, a Falufejlesztési Társaság tudatos jelenléte, képviselete és Kemény Berci felejthetetlen emberi, módszertani öröksége, a "homálybogozás" folytatása.

Tiszteletbeli elnök Dr.Miklóssy Endre, regionális településtervező, egyetemi tanár, esszéíró, aki Kemény Berci munkatársa, barátja, harcostársa volt mintegy 30 éven át és a Falufejlesztési Társaság alapító tagja.
Helyzetértékelésében kifejtette, hogy a Társaság legfőbb értéke mindig is az informális kapcsolati háló volt. Szükség a Társaság megújulására. Hasznossá kell tenni magunkat, meg kell teremteni a kapcsolatot a kezdeményező önszervező erőkkel. pl. a népfőiskolai mozgalommal, tervezési, pályázati segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak.  A Társaság megújulásában a legfontosabb értelmes feladatunk a fiatalok bevonása kell legyen.
A tagok állást foglaltak abban, hogy a Társaságnak nyitnia kell a felemelkedés érdekében.
A Falufejlesztési Társaság weboldala és "blog"ja: www.falufejlesztesitarsasag.hu 
címen érhető el.

Természetes személyek évi 2000, jogi személyek évi 6000 Ft tagdíjat fizetnek és a jövőben élünk a pályázatok adta lehetőséggel is.
Bankszámlaszámunk: 10200830-32323544-00000000

Barátsággal és szeretettel várjuk régi, új tagjainkat, az érdeklődőket a Társaság rendezvényein és különféle szakmai programjain, pl. a rendszeresen működő Csütörtöki Iskola havi előadásain, gondolatébresztő beszélgetésein a MÉSZ Székházban, amely minden hónap első csütörtök 17 órakor van.

Elnök: Fay Dániel
Székhely: 8089 Vértesacsa Kossuth u. 1.
Postacím: 1051 Budapest, Zrínyi u. 16.
Honlap: www.falufejlesztesitarsasag.hu

e-mail: falufejlesztes@gmail.com