Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

ECOVAST
Falvak és Kisvárosok Magyarországi Műhelye Egyesület


A Falvak és Kisvárosok Európai Tanácsa (European Council for the Village and Small Town), vagyis az ECOVAST egész Európát behálózó nemzetközi civil szervezet. Az európai szervezetnek több mint 30 országában vannak egyéni tagjai és önálló nemzeti szervezetei.

A szervezet fő célja a vidékfejlesztés komplex és fenntartható programjainak felkarolása, a hasznosítható tapasztalatok nemzeti és Európai szintű átadásának elősegítése. A szervezet képviselői részt vesznek az Európai Bizottság agrár- és vidékfejlesztéssel foglalkozó tanácsadó testületében.

Magyarországon önálló nemzeti szervezet 1996 óta működik egyesületi formában, és a szervezetnek jelenleg közel 60 tagja van. A tagok között számos helyi és térségi civil ernyőszervezet, néhány önkormányzat, azok társulásai és több helyi vállalkozó is van. Több vidékfejlesztéssel foglalkozó neves szakember, illetve szellemi műhely is részt vesz a szervezet munkájában.

Az elmúlt években a magyar szervezet elsősorban a partnerségi elvű helyi, valamint térségi fejlesztési programalkotás és megvalósítás módszereinek bemutatását, erre vonatkozó képzéseket és tréningeket szervezett. Ennek szellemében 2000 óta részt vállal az Európában alkalmazott LEADER vidékfejlesztési metodika hazai megismertetésében és elterjesztésében segítve ezzel a vidéki térségek uniós felkészülését. Az Egyesület a munkájában kiemelten kezeli a vidéki térségek hatékonyabb érdekérvényesítésének segítését. 2002-ben egy - széleskörű társadalmi bázison megfogalmazott - Nyilatkozatban kezdeményezte az 1996-os Cork-i Deklaráció céljainak érdemi hazai érvényesítését, valamint a vidékfejlesztés iránt elkötelezett szervezetek, személyek és szellemi műhelyek együttműködésére és összefogására a "Vidéki Kovács Műhely" létrehívását.

Az ECOVAST részt vett az agrár- és vidékfejlesztést szolgáló uniós dokumentumok társadalmi vitájában és azok megismertetésében, így segítette a 2007-2013 időszakra szóló az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program elkészítését is. Részben ennek eredményeként felkérést kapott a Program Monitoring Bizottságában való részvételre.

Az Egyesület részt vállal a hazai területfejlesztési rendszer megújításában is, így a 2005 évi megalakulástól tagja az Országos Területfejlesztési Tanács mellett működő Civil Egyeztető Fórumának.

Elérhetőségek:
Cím: 2094 Nagykovácsi, Pók utca 34
Telefon: 26/389 567
E-mail:
info@ecovast.hu
Honlap: www.ecovast.hu