Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Alföldi Civilekért Alapítvány


Az Alapítványt 2003-ban azzal a céllal hozták létre, hogy a korábban  Kecskeméten Non-profit  Szolgáltató Központként működő szervezet kapcsolatkörébe került civil szervezetek közösségek együttműködését továbbépítse ,tanácsadással, képzésekkel, információk nyújtásával támogassa a civil szféra fejlődését.
 Az alapítvány  elsősorban Bács-Kiskun megyében, illetve a Dél-alföldi Régióban fejti ki társadalmi tevékenységét.  Alapvető célként jelölték meg alapító okiratában a következőket:

  • kapcsolatszervezéssel, tanácsadással, információk közvetítésével segítségnyújtás civil szervezeteknek

  • hazai és nemzetközi programok, találkozók, tapasztalatcserék szervezésével a helyi közösségi kezdeményezések támogatása, helyi közösségek életre hívása

  • partnerségi együttműködésekben való részvétel

  • szakmai kiadványok megjelentetése, népszerűsítése, hazai és külföldi példák megismertetése a nonprofit szervezetek számára

  • társadalmi problémák (esélyegyenlőség, kisebbségi problémák, ifjúság ) közösségi megoldásainak keresésében való részvéte

  • európai integrációs folyamatok támogatása

Az Alföldi Civilekért Alapítvány   egyik meghatározó tevékenységének tekinti a ProHáló / Program a nonprofit szolgáltatások fejlesztéséért /  országos hálózatfejlesztő programban való aktív részvételét és szerepvállalását. A 3 éve tartó programban,-amelyet a C.S.Mott Alapítvány támogat-, az alapítvány a  konferenciák-képzések alközpont vezető szervezete lett, egyúttal az országos Programtanács tagja is.
Ennek megfelelően

  • hálózati konferenciák

  • képzések, nonprofit-pénzügyek és gazdasági és egyéb témában

  • szakmai  regionális konferenciák  különböző helyszíneken

  • Civil Műhely-szakmai napok  lebonyolításának koordinálásával, pénzügyi és szakmai segítségnyújtással vesz  részt az országos fejlesztő programban 

Az Alapítvány vállalta fel a Proháló PR-anyagainak szerkesztését és nyomdai kivitelezését.
1500 db dossziét, prospektust, levelezéshez szükséges cégjelzéses anyagok elkészítésével.
Az Alapítvány részt vett a Dél-alföldi Regionális Civil Portál elindításában , kialakításában és folyamatos információk feltöltésével biztosította az  internetes portál országosan is kiemelkedő látogatottsági adatainak eredményességét. A portálon elhelyezett információk a régió civil szervezeteinek nyújtanak segítséget jogi, pénzügyi, Eu-s egyéb szakmai  információkkal szervezetük, tevékenységük erősítésében.
 Az Alapítvány adatszolgáltató együttműködő partnere a szolnoki Esély Szociális Közalapítvány Regionális  Forrásközpontjának
 A hosszútávú működés elősegítése érdekében az Alapítvány együttműködést alakított ki a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével, a Génius Loci Alapítvánnyal, a Bácskai Civil Szövetséggel és  más megyei ill, regionális szervezettel.
Hosszútávú. stabilizálható működési feltételeinek megteremtése érdekében  a Nemzeti Civil Alapprogramhoz nyújtott be több pályázatot., sajnos forráshiányra hivatkozva eddig sikertelnül.
Az alapítvány  jövőbeni célja olyan  kiegyensúlyozott működésű szervezetté válás, amely szolgáltató és a civil szervezeteket segítő szerepében aktivizálhatja azokat a kisközösségeket, civil szervezeteket, akiknek fejlődése  és tudatos szerepvállalása a közéletben egyre fontosabb.  Pályázatait, támogatóit  ezirányban szeretné megnyerni az Alföldi Civilekért Alapítvány.

 

Cím: 6000.Kecskemét, Kossuth tér. 5
Képviselője: Budainé Nagy Katalin ügyvezető, kuratórium elnöke
Kuratóriumi tagok: Horváth Marianna, Zilahy Kálmán
Elérhetőség: 6100. Kiskunfélegyháza, Kalmár J. u. 26
Telefon. 06 -20/ 235-06-89