Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Osztály


A mai Intézet első egysége 30 éve, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézete Alföldi Kutatócsoportjaként Békéscsabán szerveződött meg 1973-ban. Az 1982-ben létrehozott kecskeméti Településkutató Csoporttal együtt került át a két egység az 1983-ban alapított Regionális Kutatások Központja kutatóhálózatába. Az RKK-n belül az 1992-ben megalakult szolnoki és debreceni csoportokkal együtt szerveződött ismét Alföldi Tudományos Intézetté a négy egység, amelynek fő tudományos feladata az Alföld - az egyik legsajátosabb magyar nagyrégió - átfogó területi kutatása.


Az Intézet kutatásainak célterületét képező Alföld nagyrégió sajátos környezeti konfliktusai, gazdaságának és kitüntetett fontosságú agrárirumának jellegzetességei, településhálózatának a világon egyedülálló genetikája, társadalmának táji és kulturális tagoltsága, a régió egyes tájai, térségei különleges zártságának és nyitottságának, fejlettségének és elmaradottságának a térbelisége, modernizációs kényszereinek, különleges területi problémáinak sokasága mind olyan regionális kutatási témát kínál, amelyekkel az Intézet kollektívája foglalkozik.


Az alföldi tér és társadalom problémáinak egyetemes érvényű, szisztematikus, interdiszciplináris megközelítésű, összehasonlító és rendszeres vizsgálata az Alföldi Tudományos Intézet fő küldetése. A Regionális Kutatások Központján belül, országos kitekintéssel foglalkozik az Intézet a kistérségek és a vidék kutatásával, és az Alföld régió euroregionális integrációjának problémáival (Kárpátok és Duna - Körös Maros - Tisza - Eurorégió).


A sok irányban futó alapkutatások mellett az Intézet négy kutatási egységében (Békéscsaba, Debrecen, Kecskemét, Szolnok) olyan alkalmazott kutatások is folynak, amelyek segítséget, alapot adnak terület- és településfejlesztési problémák megoldásához, fejlesztési koncepciók, stratégiák vagy programok kidolgozásához.


Az adott térségek szellemi életébe bekapcsolódó kutatóhelyek jelentős információs bázisa is hozzájárul ahhoz, hogy az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete az egész régió modern, az európai regionális integrációt is előkészítő, koordináló tudományos műhelyek hálózataként működjön. Ezt ma már hálózatba és INTERNET-re kapcsolt, az egész RKK-t ellátó Regionális Tudományos Információs- és Számítóközpont is segíti.

Az Intézet központja
 
MTA Regionális Kutatások Központja
Alföldi Tudományos Intézet
 
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 261
Tel.: (76) 322 331, (76) 482 193
Tel.: (76) 502 840
Fax: (76) 502 849

Osztályvezető:
Dr. Perger Éva
 
Honlap:
www.rkk.hu