Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 
2018. június 28.

Falugondnoki találkozó

2018. június 28-án Zsanán, a Művelődési Házban került megrendezésre egyesületünk falugondnoki találkozója, ahová meghívást kaptak a falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések falu- és tanyagondnokai, polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői.
Zsana Bács-Kiskun megye déli részén, Csongrád megyével határos település, amiről sokaknak az 1979-es gázkitörés jut eszébe, amikor a település lakosai 21 napig egy katasztrófafilm résztvevői voltak.
Visnyei Miklós, aki 2002 óta a település polgármestere, köszöntötte a megjelent vendégeket és bemutatta az 1952-ben alakult települést, annak történelmét és jelenét. Zsana, a maga 784 fő lakosával, kistelepülésnek minősül, de annál lelkesebb, összefogóbb közösséget alkot. A legfiatalabb lakosok részére nem régen adták át a bölcsödét, és helyben van óvoda is. Sajnos 2014 szeptembere óta csak az alsó tagozatos diákok végezhetik helyben az általános iskolát. Az egészségügyi centrumban felnőtt- és gyermek háziorvos, fogorvos, védőnő és egy 30 m2-es sószoba áll a lakosság szolgálatában. Zsana önkormányzata 2001-ben alapította, és azóta folyamatosan működteti a 40 férőhelyes, ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményt. A település vezetése fontosnak tartja a vállalkozásfejlesztést. Ennek érdekében egy új, közművesített, aszfaltozott utcát alakítanak ki, és tervezik még a geotermikus energia kihasználást is (pl. kertészet). A lakosság nagy része még mindig mezőgazdasági termeléssel foglalkozik, szerencsére az abrak és szálastakarmány többsége nem a piacra kerül, hanem helyben feletetésre. A település külterületén négyezer hektár erdő található, ami kiváló helyszín a túrázásra, családi piknikekre, és csapatépítő programokra. A faluban rendszeresek a sportesemények, a különféle rendezvények (pl. falunak, szüreti mulatság). Állandó és eldönthetetlen kérdés, hogy Zsana vagy Csólyospálos nevéhez fűződik a legjobb birkapörkölt. A zsanaiak vallják: övék a jobb. Az önkormányzat a szerbiai Kelebija községgel áll testvér-települési kapcsolatban 2006 szeptembere óta. A polgármester úr a tanyagondnoki szolgálatról annyit mondott: éjjel-nappal működik.
A település tanyagondnoka, Zsólyomi Attila, 2016 óta látja el a szolgálatot. Elődjei, Fogl Ferenc nyugdíjba ment, Kovács-Bokor Katalin pedig fiatalon, súlyos betegségben két éve elhunyt. A 8734 hektár területen szétszóródva él a közel négyszáz fős külterületi lakosság, akik közül sok az egyedülálló. Naponta átlagosan 80-120 km-t tesz meg a falugondnoki gépjárművel, ami a nyári diákétkeztetés miatt 50 km-rel megnövekszik. Olyan esetekben, amikor távolabbi város szakrendelésére, kórházába kell valakit szállítani, a napi futásteljesítmény a 200 km-t is meghaladja. Az állandó, napi feladata az ebédszállítás (22-23 adag), a nagybevásárlásokat keddre és péntekre szervezi, szerdán pedig a kiskunhalasi piacra viszi a lakosokat. Jó a kapcsolata a kórházak szakrendelőivel, szinte mindenütt el tudja intézni, hogy legkésőbb 10 órára kapjon időpontot, így vissza tud érni az ebédszállításra. Segíthetett ebben az is, hogy ő maga felnőtt szakápoló és gyógymasszőr végzettséggel rendelkezik. Igény szerint méri az ellátottak vérnyomását és vércukorszintjét. Kéthetente van vérvétel, amit elvisz Kiskunhalasra és hozza is vissza a leleteket. Nagyban megkönnyíti a munkáját, hogy ez évben nyílt egy patika a településen, így már nem kell mindig elmenni más településre a gyógyszerekért.  Elmesélte, hogy három fő nem hagyja el az otthonát, hozzájuk minden hónapban elmegy egy kis beszélgetésre, a végén pedig alig akarják elengedni.
Az egyik ilyen ellátottja eltörte a combját, és így most „rászakadt” az állatok (kutya, birkák, borjú) ellátása is. A ház körüli munkákba (pl. kaszálás, favágás) az önkormányzat hozzájárulásával bevonja a közmunkásokat is. Részt vesz a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban (0-24 óra), a települési rendezvények szervezésében és lebonyolításában, a veszélyes hulladék elszállításában. Munkáját két, gépjármű segíti, de a nagy homok miatt jó lenne egy terepes, személy és termékszállításra is alkalmas gépkocsi. 
A tanyagondnoki beszámoló után Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető beszélt az egyesületi programokról, kiemelten a 2018. augusztus 4-én, Lakitelken megrendezésre kerülő családi napról, valamint az EFOP-5-2-2, „Falugondnokság határok nélkül - A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által” című pályázatról, melynek egyik fő eleme a falugondnoki szolgálatokat fölmérő kutatás, amit a Nemzetstratégiai Kutatóintézet valósít meg.
Schwarcz Gyöngyi, az NSKI osztályvezetője elmondta, hogy közel harminc éve működik a falugondnoki szolgálat Magyarországon, és azóta még nem készült átfogó képet adó, országos fölmérés róla. Mind a falugondnokok, mind a fenntartók számára készült külön-külön kérdőív, ami nem rövid és nem is egyszerű, de csak így lehet valós, pontos képet kapni arról, hogy a kezdetektől eltelt évtizedek alatt hogyan, milyen irányban, mértékben változott a szolgálat működése. A fenntartók e-mailben, a falu- és tanyagondnokok levélben fogják megkapni a kérdőívet. Az NSKI munkatársa kihangsúlyozza, nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsék és visszaküldjék az íveket, mert csak így lehet hiteles, meggyőző, érvényes eredményt kapni, amiből előremutató módszertani összegzést és ajánlásokat lehet kidolgozni. Sajnos, garantálni nem lehet a kutatás eredményének figyelembevételét.  A kutatás határok nélkül zajlik, nemcsak Magyarországon, hanem Erdélyben és Vajdaságban is megvalósul. Fontos cél az együttműködések erősítése, a jó gyakorlatok, alternatív megoldások átvétele.
A szünet után a Zsanai Amatőr Színjátszó csoport előadása, a Rézrúd című vidám színdarab bemutatása következett.
A finom és bőséges ebéd után a települési séta alkalmával ellátogattunk az egészségügyi centrumba, az idősek otthonába, a sportpályára, majd a művelődési házban baráti beszélgetéssel ért véget a falugondnoki találkozó.