Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

2009. december 19.
 
MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAT KAPOTT KEMÉNY BERTALAN ÉS A FALUGONDNOKI HÁLÓZAT

Kemény Bertalan a hatvanas évek kiútkereső nemzedékének legcsendesebb szavú, ám mégis legnagyobb hatású képviselője a BUVÁTI, a PestTerv és a VÁTI településtervezője, a Falufejlesztési Társaság megalapítója és egykori elnöke, a Falugondnoki Hálózat szellemi atyja és megteremtője, a Csütörtöki Iskola faluszeminárium kezdeményezője, a tervezőirodák szűkre szabott mozgásterében is megpróbált kibontakozni, elszakadva az aktuális módszertanoktól és részekre bontott feladatoktól. Hatalmas történeti tudásából, táj- és gazdálkodási ismereteiből könnyen megélhetett volna, de sosem voltak kész, előre gyártott sémái, javaslatai. Tanítványait kérdezve-válaszolgatva oktatta, így tett a falvakban is. Kérdezett, és a kérdezettet saját kérdéseivel juttatta el a helyes válaszhoz. A falu boldogulására sem volt kész receptje. Mert mi is kell hozzá? Mindenütt más. De mindenekelőtt a helyzettel való szembenézés. Helyette megpróbálta feltenni a valóságos kérdéseket a falu jelenéről és jövőbeni sorsáról, majd közösséget vállalva az ott élőkkel minden gondolatát és energiáját nekik szentelte. ...

A MAGYAR ÖRÖKSÉG ÉS EURÓPA EGYESÜLET ÁLTAL FELKÉRT BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MEGHOZTA ÖTVENHETEDIK DÖNTÉSÉT A KORUNK, VALAMINT A II. VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ IDŐSZAK LEGJELENTŐSEBB MAGYAR TELJESÍTMÉNYEINEK FOLYAMATOS ÉS RENDSZERES MEGNEVEZÉSÉBEN. E LEVELÜNK

M E G H Í V Ó
A
MAGYAR ÖRÖKSÉG

KITÜNTETŐ CÍMET BIZONYÍTÓ OKLEVELEK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA, MELYRE
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA DÍSZTERMÉBEN
KERÜL SOR
2009. DECEMBER 19-ÉN, SZOMBATON DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR.
(CÍM: 1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9, I. EM.)

Szeretettel várja az Egyesület és a Bizottság.


Az ünnepségen Kemény Bertalan posztumusz Magyar Örökség díjat kap.

Konferencia Lakiteleken

2009. december 2-3-4-én kerül sor a térség falugondnokainak szakmai konferenciájára a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének szervezésében a Lakiteleki Népfőiskolán. A program előadói lesznek Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató, Illés Tímea ESZA szakértő, a Katona József Könyvtár EU Információs pontjának munkatársai, Szabó Pál, Lendvai Rezső - Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Csörszné Zelenák Katalin

Búcsúzunk…

Török József Ágasegyháza I. körzetének tanyagondnoka 2009. november 11-én elhunyt. Naponta 237 fő gondján, baján segített. Tavaly december óta dolgozik tanyagondnokként ott, ahol korábban a már nyugdíjas Berta Sándor segítette a tanyán élőket. Eredeti szakmája víz- és gázszerelő, de értett a fafaragáshoz, a disznóöléshez, az asztalos és a kárpitos munkához is. Szívesen főzött. Gyermekkorától vonzódott a segítő szakmához, hiszen édesanyja házigondozóként dolgozott, így megismerte és megszerette azokat, akikhez édesanyja járt.
Mindazok, akik a tanyavilágban élnek, s akikkel kapcsolatba került, a szívükbe zárták, elfogadták, megbecsülték munkáját. Jókedvű, vidám, segítőkész emberként élt köztünk.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai nevében fájdalommal búcsúzunk Tőle.

Meghívó

A Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség, valamint a falugondnoki hálózatot támogató Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2009. november 24-én, kedden 13 órától Budapesten, a Vajdahunyad várában a falugondnoki hálózat 20 éves működésének ünnepi rendezvényeként szakmai tanácskozásra, visszaemlékezésekre kerül sor.
A rendezvény díszvendége Törőcsik Mari, háromszoros Kossuth-díjas színművész, és Sebestyén Márta népdalénekes.
A szervezők szeretettel várják az érdeklődőket.

Kitüntetés október 23. alkalmából

Bozóki Imrét 2009. október 22-én a Szociális és Munkaügyi Miniszter Miniszteri dicséret kitüntetésben részesítette, 2003-tól Mórahalom külterületen végzett kimagasló, sokrétű és példás tanyagondnoki munkájáért, valamint falugondnoki egyesületi tevékenységéért.

A Rév Hálózat munkatársait képezzük


A „Révbe érünk!” komplex drogmegelőzési program a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat nagy múlttal rendelkező tapasztalataiból nőtt ki, azokra épül. Célcsoportja Kecskemét és kistérsége hátrányos helyzetű 14-24 éves fiataljai. Különleges figyelemmel fordul a lakótelepen, gyermekvédelmi intézményekben, az SOS Gyermekfaluban, illetve hátrányos helyzetű fiatalokat összegyűjtő kollégiumokban lakók felé. De bevonja - a gyakran nagyon súlyos életvezetési nehézségekkel küszködő – főiskolai hallgatókat is.

Révbe érhetnek!

Együttműködő partnerünk, a Főplébániai Karitász Alapítvány mintegy százötven veszélyeztetett fiatalt szeretne bevonni csoportos programokba a most folyó Révbe érünk! - fiatalok életesélyeiért című projektje révén. A komplex drogmegelőzési program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében valósul meg.

Konferencia Szolnokon
"Esélyt a vidéknek, vidéki esélyek" címmel egész napos konferenciát rendezett 2009. október 20-án Szolnokon a Megye Háza Dísztermében az Esélyek Háza. Az országot,ezen belül a megyét érintő témákról tartottak előadást. Az előadók közül, a teljesség igénye nélkül néhány: Pásztohy András MNVH főtitkár, miniszteri biztos, Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem dékánja, Bali István APURE Közép-Kelet Eu. Vidékfejlesztő Központja elnöke, Nagyné Kiss Mária Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfőiskolai Társaság elnöke, Dr. Szabó Zoltán a Magyar Kultúra Lovagja és még néhányan. Nagyon érdekes témákat jártak körül...

Esélyt a vidéknek, vidéki esélyek

Az Esély Szociális Alapítvány, az APUE Közép-Kelet Európai Vidékfejlesztő Központja és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szervezésében 2009. október 20-án kedden 10,30-14,30-ig Szolnokon a Megyei Önkormányzati Hivatal Dísztermében (5000 Szolnok, Kossuth L. tér 2.) szerveznek konferenciát, melyen Lászlóné Zsíros Mária Cserkeszőlő tanyagondnoka tart előadást „A falu- és tanyagondnoki szolgálat jelentősége a vidéki esélyek növelésében” címmel.

Találkozó Szentkirályon

Szentkirályon a Faluházban (Szentkirály, Kossuth Lajos u. 16.) kerül  megrendezésre az új falu- és tanyagondnoki szolgálatokat elindító és működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések polgármestereivel, jegyzőivel, intézményvezetőivel kerekasztal beszélgetés 2009. október 6-án kedden 10 órától. 

Kitüntették a mórahalmi tanyagondnokot
 
Mórahalom városa most ünnepelte 20 éves évfordulóját, s a szeptember 13-án megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen Farkas Ildikó tanyagondnok eddigi munkája elismeréseként "Mórahalom 20 éve város Emlékplakett" elismerést kapott.

Egyesületünkről a helyi televíziók műsorán!
 
2009. szeptember 12-én és 13-án 18 órától a szarvasi Körös TV (
www.korostv.hu), szeptember 14-én és 15-én 20 órától a gyomaendrődi (tv.animare.hu) , szeptember 11-től 21-ig 10 napon keresztül 10,20-tól a szegedi L'art pour l'art TV (www.onlinetvradio.hu) műsorán szerepel  Körtési Béla rendezésében az egész életen át tartó tanulást népszerűsítő Míg élsz, egyre tanulj! című dokumentumfilm, melyet egyesületünk rendezvényein Kiskunmajsán, Örménykúton és Mindszenten forgattak. Kérem, figyeljétek a helyi, illetve regionális televíziók műsorát!

20 éves a falugondnoki hálózat  - konferencia Edelényben
Egyesületünk 10 fős küldöttséggel vesz részt a falugondnokság 20 éves évfordulója alkalmából  2009. szeptember 11-12-én Edelényben megrendezendő szakmai konferencián. „A falugondnoki hálózat két évtizede - a szakemberek szemével” konferenciára Bozóki Imre mórahalmi tanyagondnok írt verset a falugondnoki szolgálatok eltelt húsz évéről, s konferencián a falugondnokok közül bemutatja munkáját Nagy Zsoltné Edit csárdaszállási falugondnok.

www.mixonline.hu      Mix Magazin 2009. július
Tanya- és költőgondnok

Mint kútba ejtett kő, úgy süllyedt a tanyaromantika a feledés vízébe. A kútágassal jelzett pusztaidill helyett düledező, lakatlan házak adják meg magukat a sorsnak egyfelől, az idővel dacoló vegetáló portákon pedig szívós elszántsággal öreg napjaikat tengető őstanyasiak, másfelől.

Segítőjük, támaszuk, mindennapjaik gondviselője, ünnepeik fényesítője a tanyagondok. Hozzászegődtünk egy napra...

A k t u á l i s

 Véres költő, hiába tanítod meg
   alattvalóidat nevedre, hiába vésed
   fejükbe sánta éneked, hiába skandáltatod
   egész Rómát rímekkel, hiába daloltatod
   soraid csecsszopókkal, hiába
   öntöd fülmosóvíz helyett minden
   fülekbe éneked, hiába töltöd erővel
   világ torkára szellemed, hiába ölsz
   s gyújtasz megannyi Rómát – – –
           minden verssorod mögött
           egy-egy fegyveres van – – –
   s a költő vára
   csak a védtelenség...

Páskándi Géza: Néróhoz

Szeptember  7-én indul a falu- és tanyagondnoki alapképzés 2. csoportja a Lakiteleki népfőiskolán egyesületünk szervezésében. Részletek honlapunk Képzés rovatában az aktuális képzésnél olvashatók.

2009. szeptember 5-től egy héten keresztül a szarvasi Körös TV (www.korostv.hu ), a gyomaendrődi (tv.animare.hu)  és a szegedi TV (www.vtvszeged.hu ) műsorán szerepel  Körtési Béla rendezésében az egész életen át tartó tanulást népszerűsítő Míg élsz, egyre tanulj! című dokumentumfilm, melyet egyesületünk rendezvényein Kiskunmajsán, Örménykúton és Mindszenten forgattak. Kérem, figyeljétek a helyi, illetve regionális televíziók műsorát!

Továbbképzés indul szeptemberben!

Segítő szakemberek felkészítése szenvedélybetegekkel  és azok hozzátartozóival való hatékony munkára címmel - 40 kreditpontos 40 órás tanfolyam  indul 2009. szeptember 2-án reggel 8 órakor Kecskeméten  az Inkubátorházban (T-02-070/2008).
A képzés további időpontjai: szeptember 9, 16, 23, 30-án 8-15 óráig.
Előadók: dr. Hlavács Márta és Molnár Ferenc

Meghívó
 
    A falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések polgármestereit, falu- és tanyagondnokait, jegyzőit, intézményvezetőit tisztelettel meghívjuk és elvárjuk az  Újszilváson megrendezésre kerülő falugondnoki találkozóra 2009. augusztus 13-án csütörtökön 10 órára Újszilvásra a Faluházba (Újszilvás, Szent István út 4.).

Civil példatár
 

   Falugondnokos települések civil szervezeteit mutatja be a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete a 700 példányban megjelentetett Civil példatárban. A Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott kiadvány az egyesület működési területén Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, és Pest megyében dolgozó civileket mutat be. Több mint 100 kistelepülési civil szervezet, s a nonprofit szervezetek sokfélesége képviselteti magát: a kisállattenyésztőktől az állatvédő alapítványig, az ifjúsági szervezetektől a nyugdíjasokig, a színjátszóktól a népdalkörig, a mozgáskorlátozottaktól a daganatos betegekig, a tanyai egyesületektől a polgárőrökig. A példa a leghatékonyabb tanítók egyike, noha szótlanul tanít. – mondja Samuel Smiles. A kiadványban ezért mutatjuk be a falugondnokos települések civil szervezeteit, a legjobb példákat külön kiemelve, hogy a szervezetek később is felkereshessék egymást, s közöttük aktív kapcsolat alakulhasson ki.
   Az érdeklődők számára a kiadványt megküldjük.

Szakmát szereztek!

   A Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítéséért című TÁMOP projekt keretében június végén sikeresen zárult a tanyasegítő képzés moduljaival összekapcsolt OKJ-s dajka végzettséget adó képzés, melyet a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete valósított meg. A programban résztvevő 25 hölgy mindegyike kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Térségi Tükör
Az interneten barangolva találtunk rá az alábbi híradásra:

II. évfolyam 9. szám 2008. november

Falugondnokok találkoztak Öttömösön
Kistérségi Falugondnoki Találkozót rendeztek Öttömösön. A programnak helyet adó, 100 éves települést is köszöntő rendezvényen a Homokhátságon kívül azok testvértelepüléseinek vezetői, valamint szakemberei is vettek részt.
A találkozó az eddigi hagyományokhoz híven polgármesteri köszöntővel indult, amelyben Bata Ferenc, Öttömös polgármestere ismertette a település elmúlt egy évszázados történetét. Gárgyán József vezetésével a helyi tanyagondnoki munka megismerése érdekében a megjelentek látogatást tettek a község intézményeiben. A szakmai tudnivalók időszerű kérdéseiről Csörszné Zelenák Katalin, a Falugondnokok Duna–Tisza-közi Egyesületének  ügyvezetője tartott előadást.

Meghívó

Most kapta falugondnoki egyesületünk a meghívást a szarvasi Tanyanapra. Az érdeklődő falu- és tanyagondnokokat szívesen látják a szervezők.

Az Ótemplomi Szeretetszolgálat és a Civilek a Külterületért Középhalmi Egyesülete

Szeretettel meghívja Önt és
kedves családját, barátait, ismerőseit,
2009. augusztus 08-án /szombaton/ de 9 órától
a Középhalmi Misszió /Szarvas, V. kk. 28./
területén megrendezésre kerülő

Tanyanapra!

Meghívó
 

Egyesületünk CSALÁDI NAPOT  szervez 2009. augusztus 1-jén szombaton a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón a tóparton a volt Sporttábor területén, melyre mindenkit szeretettel várunk.(A sporttábor Kunfehértó települést elhagyva, a strand bejárata mellett balról található.) 
Érkezés reggel 9 órától folyamatosan.
Ki-ki addig marad délután, amíg kedve tartja.
A program házigazdája Kunfehértó Önkormányzata a fő szervezője ebben az évben is Kiss Zsigmond kunfehértói tanyagondnok...

Képzési hírek:
Falu- és tanyagondnoki alapképzés indul egyesületünk működési területén. A csoportbeosztás és az időpontok honlapunkon a képzések gomb alatt az aktuális képzéseknél megtekinthetők.
 
 
Szankra és Borotára is megérkezett az új tanyagondnoki busz...
 

Vajdaságban is szükség van falugondnokokra
Vajdaság ma – Délvidéki hírportál –
www.vajdasagma.info   - 2009. május 28. [14:17] S. Z.

Szénási Oszkár, a szabadkai Városi Tanács szociális ügyekkel megbízott tagja és Maglai Jenő, a városi képviselő-testület elnöke ma megbeszélést folytatott a Caritas civil szervezet képviselőivel és magyarországi vendégeivel a falugondnok c. projektumról...

Falugondnok - Pannon RTV hírek 2009.május 28.  - www.subotica.info 

Magyarországi mintára alapítanának az észak-bácskai településeken falugondnoki szolgálatokat. A Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete ma Szabadkán ismertette e szolgáltatás lényegét. A falugondnokság a 600 fő alatti lélekszámú falvak segítésére, a tanyagondnoki szolgálat pedig a 400 fő körüli tanyás térség segítésére alkalmas. Célja: az apró falvak és a tanyavilág intézményi és szolgáltatási problémáinak megoldása, enyhítése. Szénási Oszkár, a Városi Tanács szociális megbízottja elmondta, hogy nem átvenni szeretnék a magyarországi példát, hanem annak segítségével kialakítani egy újat, a térség igényeinek megfelelően.

A Szabadkai Rádió magyarnyelvű műsora   FM 89,6 MHz  csütörtök, 2009. május 28-i hírek - www.radiosubotica.co.rs

Az úgynevezett "falugondnok" projektumról tárgyalt ma Szénási Oszkár, a Városi Tanács szociális ügyekkel megbízott tagja és Maglai Jenő, a Városi Képviselő Testület elnöke a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének és a Caritas civil szervezet képviselőivel. A tárgyalás célja az volt, hogy az önkormányzat képviselői első kézből informálódjanak a falu és tanyagondnok szolgálatról és annak kifejlesztéséről.


[Archivum]