Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

"KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ"

A Falufejlesztési Társaság Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozásában jelentős érdemeket szerző emlékének megőrzésére

"KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ" -at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten is kiemelkedőt hoztak létre. A díjhoz pénzjutalom nem tartozik...

Egyesületünk közgyűlése 2008. december 5-én a tisztújítás során az alábbi elnökséget választotta: Friebert Gábor, elnök, Tagok: Bálint László, alelnök, Borka Eleonóra, Kovácsné Kacz Erika, Bogdán Zsigmond, Nagy Zsoltné, Kisjuhász István(póttag) - állandó meghívott
Felügyelő bizottság: Seres Ferenc, elnök, Fogl Ferenc, Molnár István, Osztrogonácz Béláné (póttag) - állandó meghívott
A megválasztottaknak kitartó és eredményes munkát kívánunk az új feladatokhoz.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk és elvárjuk Csemőre, a Polgármesteri Hivatalban (Petőfi Sándor u. 1.) megrendezendő fórumra Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye falu- és tanyagondnokos településeinek képviselőit 2008. november 19-én szerdán 10 órára, ha az FVM 9/2008. (I.24.)  rendelete alapján falu- és tanyagondnoki gépjárművek beszerzésére támogatást nyertek. A fórumon szó lesz a beszerzés, fizetés igénylés benyújtás, elszámolás és ellenőrzés kérdéseiről.

MEGHÍVÓ

Budapest, Országház, a Főrendiház termében
2008. november 15-én, szombaton, 10.00-13.30 óra között a

Magyarországi Tanyákon Élők Egyesülete és a Nemzeti Fórum Egyesület szervezésében

 "TANYAVILÁG A PARLAMENTBEN"

(Nyílt nap a tanyán élők helyzetéről, jövőjéről)

Vérnyomásmérő szűrőprogram

Az MTV1-es program Híradójában, valamint a Duna-TV-ben is bemutatták egyesületünk, a Falugondnokok Duna-Tisza Köti Egyesületének vérnyomásmérő szűrőprogramját október 27-én, valamint 28-án. A felvételeket Cserkeszőlő tanyavilágában készítették Lászlóné Zsíros Mária tanyagondnok segítségével.

Svájci-magyar szeminárium - Kecskemét, 2008. október 10-12.

Október hónap jelentős eseményeként " A művelődés hete - a tanulás ünnepe " programsorozat keretében október 10-12 között "A direkt demokrácia lehetőségei a kistelepüléseken" címmel svájci- magyar szeminárium megrendezésére került sor a Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesületénél.
A meghívott svájci vendégek Angelica Fresch vezetésével pénteken délután érkeztek Egyesületünkhöz, majd a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben Dr. Hajdú Edit vezetésével szőlő- és borkóstolóra került sor...

A 100 éves Öttömös értékei  szakmai napra került sor október 17-én Öttömösön, a Művelődési Házban. A rendezvény meghívottai a Homokháti Kistérségi Egyesület településeinek polgármesterei, tanyagondnokai, határmenti falu- és tanyagondnokos települések, valamint vajdasági testvértelepülések voltak. Az Öttömös 100 évére emlékező szakmai napot a valamikori Bús kocsmában és bálteremben (ma Művelődési Ház) tartották...

Dánok látogatása

  Egyesületünk, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete kecskeméti székhelyén október 23-án dániai vendégeket köszöntöttünk. A Lolland megyei munkaügyi szakemberek és politikusok egyesületünk munkaerő-piaci uniós projektjeivel ismerkedtek meg.  Mi is tájékozódtunk a dániai munkaügyi központok rendszeréről, a foglalkoztatás helyzetéről.
Vendégeink kíváncsiak voltak arra is, hogy a politikusok lobbi-tevékenysége mennyiben segítheti elő a civil szervezetek szakmai munkáját.
  Bízunk abban, hogy a helyszínen (Dániában) is megismerhetjük majd ezt a magyarországi gyakorlattól eltérő rendszert.

TANYABUSZ ügyek
Megjelent a 118/2008. sz. közlemény a falugondnoki gépjárműbeszerzésre fordítható támogatások kifizetésének igényléséről. A közlemény tájékoztatja a támogatásban részesülőket a december 31-éig benyújtható kifizetési kérelem elfogadásának feltételeiről és kötelező mellékleteiről.
Egyesületünk, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az elszámolások megkönnyítése érdekében tájékoztatót szervez, melynek időpontjáról mindenkit tájékoztatunk....

A tanyabuszokról...
 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Kistérségi közlekedési-, s különösen a falu- és tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztéséhez igényelhető támogatással a hátrányos helyzetű kistelepülések és tanyák esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek, életminőségének a javítása, a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás és a szociális alapellátások kiépítésének elősegítése az elérendő cél.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk és elvárjuk
A művelődés hete - A tanulás ünnepe című országos programsorozat keretében
Öttömösre, a Művelődési Házban megrendezésre kerülő,
a 100 éves Öttömöst köszöntő,
kistérségi falugondnoki találkozóra,
2008. október 17-én (pénteken) 10 órára...

Meghívó

A vidékfejlesztés iránt érdeklődő falu- és tanyagondnokokat hívjuk és várjuk a Békés megyei Tarhosra, "A tanyagondnok szerepe a vidékfejlesztésben" című szakmai napra  2008. október 29-én szerdán 10 órára a Polgármesteri Hivatalba...

Alföldi falugondnoki kalendárium készül 2009-re

2009-re kalendáriumot jelentet meg egyesületünk. Ezzel a kiadvány hírt ad a falugondnokságok örömeiről, gondjairól. Bemutatjuk falugondnoki egyesületünk életét is. Krónikát írunk az év eseményeiről, s hasznos információkat nyújtunk a szolgálatok működéséhez...

Meghívó

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete nevében tisztelettel meghívjuk és elvárjuk
A művelődés hete - A tanulás ünnepe című országos programsorozat keretében megrendezésre kerülő
"A direkt demokrácia lehetőségei a kistelepüléseken"
című svájci - magyar szemináriumra
Kecskemétre az Inkubátorházba (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a)
2008. október 11-én (szombaton) 10 órára

Alternatív munkaerő-piaci program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program az életkörülményeiből fakadóan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli álláskeresők esélyeinek javítását tűzte ki célul, melyet a foglalkoztatás és a jövedelemszerzésre való képesség megteremtése eszközével kíván elérni. Ennek érdekében az Európai Unió Európai Szociális Alapja finanszírozásával olyan munkaerő-piaci programokat támogatnak, melyek elősegítik a munkanélküli emberek társadalmi és munkahelyi beilleszkedését, tartós munkába állását oly módon, hogy az figyelembe veszi az ők egyéni képességeit, adottságait, szükségleteit, sajátos helyzetét miközben a helyi gazdasági lehetőségekhez és a munkaerő-piaci igényekhez is alkalmazkodik.

Falugondnoki találkozó Kunszálláson
 
A Kunszálláson élők több évtizedes álma vált valóra, amikor is elkészült a több mint száz éves művelődési ház helyén a Petőfi Faluház, ahol szeptember közepén találkoztak öt megye falu és tanyagondnokai, polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői.
Kunszállás dinamikusan fejlődő, kedvező helyen elhelyezkedő település, lélekszáma folyamatosan nő. Az Önkormányzat rendkívül olcsó építési telkekkel támogatja a letelepülni szándékozókat...

Fotópályázat

Egyesületünk harmadik alkalommal hirdet fotópályázatot falu- és tanyagondnokoknak.
Képeket várunk a falu- és tanyagondnoki munkáról, az egyesületi életről, a településekről, jellegzetes tájakról, épületekről, egyéb nevezetességekről.
A fotók beadási határideje: 2008. november 15. A legjobb képeket bemutatjuk hírlevelünkben és kiadványainkban, és készítőik díjazásban részesülnek. A képek papír-alapon és CD-n egyaránt benyújthatók. A képeket a kecskeméti irodába várjuk (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/a). Eredményhirdetés a februári közgyűlésen...

Új falu- és tanyagondnokokat köszöntött egyesületünk vezetősége és senior falugondnokai. Kecskeméten az Inkubátorházban megrendezett találkozóra szeptember 16-án 22 új tanyagondnok fogadta el meghívásunkat, akiknek bemutattuk egyesületünk életét, s levetítettük a Filmszemlén is bemutatott Tanya, gyerek, esély Európa című filmet, melyben Bozóki Imre tanyagondnok munkáját kísérte végig Kiss László rendező.
Új falu- és tanyagondnokok álltak munkába több településen térségünkben. Köszöntjük őket és kívánjuk, hogy mindannyian szerezzék meg és tartsák meg az emberek bizalmát, s végezzék eredményesen munkájukat...
Eredményesen pályázott egyesületünk a Nemzeti Civil Alapprogramnál 
 
A Civil Önszerveződés, Szakmai és Területi Együttműködés Kollégiuma által "Részvételi demokrácia és a demokratikus intézményrendszer feltételeinek támogatása" címmel meghirdetett pályázaton 2 490 400 Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk a falugondnokos településeken lévő civil szervezetekkel történő kapcsolat-építésre, közös programokra...

Hírek falugondnoki alapképzés ügyben

Egyesületünk tagjai, valamint a falu- és tanyagondnoki szolgálatokat működtető települések önkormányzatai előtt ismert, hogy mind az elmúlt évben, mind ebben az évben egyesületünk is, valamint a szolgálatokat működtető települések önkormányzatai is szakmailag indokolt kéréssel fordultak a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez, hogy egyesületünk, mint akkreditált felnőttképző intézmény a falugondnoki alapképzésekbe ismét bekapcsolódhasson, s azt a működési területén lévő falu- és tanyagondnokok tekintetében ismét végezhesse...

Családi nap Kunfehértón

Egyesületünk Családi napot szervezett augusztus 2-án szombaton a Bács-Kiskun megyei Kunfehértón a tóparton, a volt Sporttábor területén.
Reggel 7-8 órától már érkeztek a legkorábbi "fecskék", azaz a tanya és falugondnokaink - rendezték az asztalokat, székeket, állították a sátrat, szerelték össze a főzés-sütés kellékeit...

Segítsünk partner Egyesületünk,
a vajdasági Női Fórum tagjának, Erzsikének !

Nagyfokú gerinckárosodást állapított meg a mágneses rezonanciavizsgálat Tóth Erzsébet - Pösze kishegyesi tornatanár, sokéves kézilabdázó, a kézilabda lánycsapat jelenlegi edzője esetében. A károsodás olyan mértékű, hogy egyértelműen műtéti beavatkozásra van szükség, sőt nemcsak operációra hanem implantátum beépítésére is. Amennyiben ezt nem végzik el, csak idő kérdése, hogy a tanárnő mikor kerül tolókocsiba...

Képzési támogatás

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium ebben az évben a képzési költségek 25%-ával támogatja a falu- és tanyagondnoki szolgálatot újonnan indító településeket. Így 175.000.-Ft helyett 131.250.-Ft-ot kell az önkormányzatoknak képzési díjként fizetniük.
Ezen felül a képzést szervező intézmény kéri még a szállás, ellátás bentlakás költségeit.

Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítéséért
TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0103 Európai Uniós pályázat

Egyesületünk a TÁMOP 1.4.1.-07/1 projektben Európai Uniós pályázatot nyert 50 millió Ft értékben "Tanyagondnokokkal a külterületen és a tanyavilágban élők munkavállalásának elősegítéséért". A  projekt 2008 szeptember 1-től 2010. február 28-ig - 18 hónapig tart. 3 Bács-Kiskun és 2 Csongrád megyei kistérséggel együttműködve kívánjuk a projektet megvalósítani tanyagondnokos településeken kiskunmajsai központtal...

Öt napos szakmai tapasztalatcserére indul Erdélybe június 23-án egyesületünkből 12 tanyagondnok "Civil szervezetek határon átnyúló szakmai együttműködése keretében" az NCA támogatásával. A programban szerepelnek találkozók erdélyi falugondnokokkal, s felkeressük az erdélyi falugondnok szövetség székhelyét is. A szakmai út által is erősödő kapcsolatok és lehetőségek felhasználásával a civil együttműködést is megalapozni kívánjuk.

Promenád c. lap
www.promenad.hu
Öt megye tanyagondnokai tanácskoztak - Sipos Mihály cikke
2008.június 13. HÍREK 7

Mindszenten tartott szakmai napot a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, ezzel tisztelve meg a mindszenti tanyagondnoki szolgálat beindítását és jó működését.

Egy dorozsmai vadászházban gyűltek össze 3 napos találkozóra az öt éve végzett tanyagondnokok. Szakmai tapasztalatátadás, beszélgetés, gyalogtúra, sziksóstó és finom falatok várták a résztvevőket. Többen kipróbálták főzőtudományukat (csiga, halászlé, vaddisznó-sült és pörkölt, joghurtban pácolt csirkecomb, sült hal, lecsó, stb., de vendégként megjelent egy óriás palacsintákat sütő mester is.
Az Országépítő folyóirat idei legfrissebb számában közli Miklóssy Endre KEMÉNY BERTALAN - egy országépítő élete, kora és cselekedetei 1928 és 2007 között - című tanulmányát.

Esélyt adunk
- Jó gyakorlatok a felnőttképzésben

Magyar Népfőiskolai Társaság, 2008
Felelős kiadó: Sz. Tóth János
Felelős szerkesztő: Mihályfi Márta és Trencsényi Imre
Tervezőszerkesztő: Kű Marianna
ISBN 978-963-87884-0-5
A 200 oldalas dokumentumgyűjtemény "Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése - Az EU-elvárások megismerése" projekt részeként jött létre.
Tárgya: innovatív projektek a mai magyar felnőttképzés nem-formális szférájában.


[Archivum]