Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 
 

Falu- és tanyagondnoki képzés

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39. § (5) bekezdése alapján falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontját követő 15 napon belül a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdése alapján a falugondnoki, illetve tanyagondnoki képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat látja el a szociálpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet alkalmazási köre az 1. § c) pontja alapján kiterjed a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki képzésre. Továbbá a rendelet 2/A. § (2) bekezdése szerint a vármegyei önkormányzat az 1. § c) pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely a 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel. (3) bekezdés alapján a vármegyei önkormányzat gondoskodik a képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról. Ha a képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a vármegyei önkormányzat más vármegyei önkormányzattal közösen is megszervezheti a képzést.