Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Változott a munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettség teljesítésének határideje

A 9/2000 (VII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 17/B. § kiegészült az alábbi bekezdéssel: (5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget - a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2022. december 31-ig kell teljesíteni.
A hatályos Rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48153.387532

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/257723
--------------------------------------------------------------------------------------------------

M E G H Í V Ó

A falugondnokságot működtető Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések polgármestereit, falu- és tanyagondnokait, jegyzőit, intézményvezetőit tisztelettel meghívjuk és elvárjuk a Nyárlőrincen megrendezésre kerülő falugondnoki találkozóra 2020. augusztus 27-én csütörtökön 10 órára Nyárlőrincre a Művelődési Házba (6032 Nyárlőrinc, Dózsa György utca 9.). 

Tervezett programunk:
• Pöszméte Citerazenekar műsora
• Nyárlőrinc bemutatása – Pénzváltó István polgármester
• A település szociális helyzete – Zayzon Jenőné jegyző
• A tanyagondnoki szolgálat – Csernák János tanyagondnok beszámolója
• Bács-Kiskun megye fejlesztési lehetőségei – Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke
• Nyárlőrinc története, nyárlőrinci értéktár – Hajagos Csaba
• Tanyai bűnmegelőzés – Áldozatvédelem – „Unokázós” csalók – Telekné Furák Mónika Békés Megyei Rendőrfőkapitányság, Váróczi-Bakos Rita Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság
• Az egyesület programjai – Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető
• Ebéd és baráti beszélgetés.
• Séta a településen 


Kérjük, legyenek a vendégeink!  Pontos érkezésüket várjuk!
(Részvételüket telefonon, faxon, vagy e-mailen
az egyesület irodájába jelezzék Kovács Edit munkatársunknak (telefonon: 76/507-543, faxon: 76/507-544, e-mailen: info@falugondnoksag.hu), 2020. augusztus 19-ig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


EFOP-5.2.2-17-2017-00004
„Falugondnokság határok nélkül”
A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által