Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 
A továbbképzésekről

 
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végzőkhöz hasonlóan a falugondnokokra is vonatkozik a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről rendelkező jogszabály. Ennek keretében a munkáltatóknak (önkormányzatoknak) minden falugondnokot be kell jelenteniük a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél, ahol nyilvántartják és vezetik a továbbképzésre kötelezettek egyes továbbképzési időszakokban elért teljesítményét. (A nyilvántartást a 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szabályozza, amelynek mellékletében megtalálható a nyilvántartásba vételhez szükséges adatlap. Ezt az adatlapot kérésre mindenkinek szívesen elfaxoljuk.)

Egy továbbképzési időszakban (ami 5 évet jelent, és a régebben dolgozó falugondnokoknál a rendelet hatálybalépésétől, amúgy pedig a munkába állástól számítódik) minden falugondnoknak 60 továbbképzési pontot kell szereznie. A 60 pontot nem szükséges arányosan elosztani 5 évre, akár az első, akár az utolsó évben is teljesíthető a követelmény. A következő továbbképzési időszakban (azaz a következő 5 évben) ismét 60 továbbképzési pont megszerzése kötelező. Képzési pontok a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnél történő regisztrálás után, úgynevezett minősített továbbképzéseken történő részvétellel szerezhetőek. (A továbbképzési kötelezettségeket, feltételeket a 9/2000. (VIII. 4) SzCsM rendelet szabályozza.)

A továbbképzésekről egyesületünknél érdeklődhet minden falu- és tanyagondnok térségünkből.