Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Milyen juttatás jár annak a falu- vagy tanyagondnoknak, aki teljesíti  továbbképzési kötelezettségét és megszerzi az ötévente kötelező 60 kreditpontot?

Az 9/2000. Szociális Miniszteri rendelet alapján a 260 órás falu- és tanyagondnoki alapképzés után a közalkalmazotti munkaviszonyban dolgozó falu- és tanyagondnokok számára kötelező továbbképzéseken is részt venni. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással történik 60 kreditpontot kell a továbbképzések elvégzésével szerezni. Továbbképzési időszak 5 év. A továbbképzési időszak kezdete: a falugondnoki alapképzés megszerzésének napja.
Azok, akik a képzésekkel megszerezték a továbbképzésekhez szükséges 60 pontot, s a képzés elvégzését a tanfolyam szervezője a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek (volt NCSSZI) az év végéig jelenti, s mindezek után falugondnok munkahelye is a megfelelő nyomtatványon a tanfolyam szervezője által kiállított tanúsítvány alapján bejelentette ugyanezen intézetnek a képzés elvégzését, azon falu- és tanyagondnokokat a Szociális Törvény 92/D §. (2) alapján a képzés elvégzését követő év első negyedévének végéig egy havi bér illeti meg.
 ("A továbbképzést sikeresen befejező, személyes gondoskodást végző személyt anyagi elismerésben kell részesíteni. Az anyagi elismerés legkisebb összege a továbbképzésen részt vett személy egyhavi illetményével megegyező összeg. Az anyagi elismerést a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok bemutatását követő év első negyedévében kell kifizetni." Szociális Törvény 92/D§)