Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Falu és tanyagondnoki egyesületek támogatása

3.948.000.-Ft támogatást kapott a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének pályázata. Az öt megyéből a partnerként bevont 174 település, s rajtuk keresztül 264 falu- és tanyagondnoki szolgálat részvételével valósul meg.
Programunk részletezése:

■ Egyesületünk folyamatos civil működtetése (iroda, közgyűlés, elnökségi ülések, munkabizottságok, tanácsadás). Kistelepüléseken a falugondnoki szolgálatok fejlesztése; civil szervezetek együttműködésének támogatása, aprófalvakban és tanyákon élők társadalmi – kulturális – gazdasági és szociális esélyegyenlőségének, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.

■ Információs rendszer működtetése az egyesület tagjainak, települési önkormányzatoknak, falu- és tanyagondnokoknak, falugondnokos települések civil szervezeteinek (információs szolgálat működtetése; kapcsolattartás a falugondnokságban érdekelt országos, megyei, helyi szervezetekkel; hírek közlése médiába a falugondnoki szolgálatokról; sajtófigyelés; honlap naprakész működtetése www.falugondnoksag.hu, www.tanyagondnoksag.hu, hírlevél: Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél)

Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének öt megyében kéthavonta alkalmanként 700 példányban megjelenő lapja. A tizenkét oldalas periodika főként az öt megye falu- és tanyagondnoki hálózat életével, eseményeivel foglalkozik.

Honlap működtetése, fenntartása: honlap működtetése www.tanyagondnoksag.hu, www.falugondnoksag.hu a falu-és tanyagondnoki szolgálatok szükségleteire építve, mely elsősorban az egyesület 5 megyéjében, illetve az ország egész területén teljes körű információkat szolgáltat, s a tanya- és falugondnokságot működtető települések, falugondnokok és civil szervezeteik között fokozza a térségi együttműködést, ezzel támogatva a helyi segítő és fejlesztő egyesületi munka hatékonyságát. Legfontosabb, hogy a weblapot naprakész, friss adatokkal feltöltve működtessük.

■ Szakmai feladatok ellátása: jogszabályok véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése, rendezvényeken, egyeztetéseken, konzultációkon egyeztetéseken való megjelenés, szakmai anyagok véleményezése, kért adatok, információk biztosítása.

■ A Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Jász–Nagykun–Szolnok, Pest megyei falugondnoki rendszer működtetésének segítése (kapcsolattartás, helyszíni látogatások, felmérések, tanácsadás, konzultáció, új szolgálatok indulásának segítése; régi szolgálatok problémáinak feltárása; falugondnoki találkozók szervezése; hálózatépítés), tanácsadás, információszolgáltatás falu- és tanyagondnoki szakmai ügyekben önkormányzatoknak, intézményeknek, falu- és tanyagondnokoknak; Térségünk megyéiben részvétel falu- és tanyafórumokon, testületi üléseken. Szakmai tanácsadásokat vagy az irodában telefonon, vagy a tanácskérő településének helyszínén egyeztetett időpontban tartjuk.

Térségünk megyéiben részvétel falu- és tanyafórumokon, testületi üléseken, ahol a falu- és tanyagondnokságról szó esik, s a falugondnok munkáját értékelik.

■ Falugondnoki szakmai napok (Falugondnoki találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése, lebonyolítása térségi-megyei találkozók).
Megyénként szervezzük meg a szakmai napokat: Pest megye: Gomba, Jász-Nagykun-Szolnok megye: Cserkeszőlő, Bács-Kiskun: Bácsalmás, Csongrád: Ásotthalom, Békés megye: Kardoskút.
Meghívottak köre: falu- és tanyagondnokok, polgármesterek, jegyzők, intézményvezetők
Tervezett szakmai tartalom:

- a település bemutatása (polgármester)
- a falugondnoki (tanyagondnoki) munka örömei, nehézségei – (falu- illetve tanyagondok)
- egy a falugondnokságot érintő aktuális probléma (jogszabályváltozás, pályázati lehetőségek, helyettesítés, tájékoztató képzésekről, vidékfejlesztés, tanyapályázatok) – meghívott előadó
- a falugondnoki egyesület hírei – egyesületi tájékoztató
- séta a településen (szociális, vidékfejlesztési és helyi sajátosságok bemutatója)

■ Humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés: egyesületi tagjaink képzése.

Alapképzés falu- és tanyagondnokoknak: évi két alkalommal hirdetünk meg alapképzést. A településeken figyelünk arra, hogy falugondnok váltáskor (nyugdíjazás, betegség, vagy jobb megélhetést biztosító állás) senki ne maradjon ki a képzésből. Senior falugondnokok felkészítése az újonnan munkába álló falu- és tanyagondnokok segítésére.

Továbbképzések tanyagondnoknak: A továbbképzés célja a falu- és tanyagondnok munkájának magasabb szintre emelése, szakmai tudásának fejlesztése, bővítése. A tanya- és falugondnok munkája alapvető jelentőségűvé, mára nélkülözhetetlenné vált a kisfalvakban és a tanyavilágban. Továbbképzések szervezésekor figyelünk arra, hogy mindenki részt vegyen a képzéseken.

Egyesületünk, a Falugondnokok Duna – Tisza Közi Egyesülete 7 új tanyagondnoki továbbképzést akkreditáltatott. Ennyi képzés közül választhatnak a falugondnokok.

■ Adatszolgáltatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére rendezvényeken, konzultációkon, egyeztetéseken való megjelenés, részvétel; felkérésre jogszabályok véleményezése, jogszabály-módosítások kezdeményezése

■ Szakmaközi együttműködések kezdeményezése: megyénként a rendőrséggel, környezetvédelmi együttműködés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal; kulturális területen: minden településen a könyvtárakkal való együtt működés szorgalmazása

■ Folyamatos kapcsolattartás: települési önkormányzatok, civil szervezetek, falu- és tanyagondnokságok, falugondnokos települések kisebb civil szervezeteivel, Falufejlesztési Társasággal, falugondnoki egyesületekkel, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal, Homokháti kistérséggel, Esély Szociális Közalapítvánnyal, Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézetével, az EMMI-vel és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal