Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Tanyagondnokokkal a tanyákon élőkért
Tanya/2011/239

a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett „a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat megvalósítása
   Egyesületünk programja a tanyagondnokok, valamint a tanyán élők szükségleteinek figyelembevételével, a partnerként bevont önkormányzatokkal és civil szervezetekkel együttműködve valósult meg.
   Szakmai napok szervezése 5 megye tanyagondnokos településein megyénként; térségi tanyagondnoki találkozó; 3 napos szakmai tapasztalatcsere – látóút Hajdú-Bihar megyében; tanyafórumok megszervezése 15 településen; színházlátogatás; továbbképzések tanyagondnokoknak, és segítőiknek, jó gyakorlatok bemutatása a tanyai megélhetésről, alternatív jövedelemszerzési technikákról (pld. Kamra túra, tanyai gazdaságok); elsősegélykönyv tanyagondnokoknak; vérnyomásmérő szűrőprogram a tanyán élőknek. Elsősegélynyújtás könyv kiadása tanyagondnokoknak; Tanyafejlesztési programsorozat – A tanyák értékeinek bemutatása előadássorozat (5 részes) a Falufejlesztési Társasággal együttműködve. Színházlátogatás szervezése 5 megyében tanyán élőknek, tanyagondnokoknak. Kresz Albert fotóművész tanyai életet bemutató fotóinak vándorkiállítása tanyás településeken. Pályázat főiskolásoknak a tanyák értékeiről; honlap működtetése (
www.tanyagondnoksag.hu); Hírlevél kiadása kéthavonta 800 példányban (3 szám); egyesületi ismertető magyar-angol nyelven.
   A támogatásként megítélt 7 millió Ft-hoz közel 1 millió Ft önerőt kellett biztosítania az egyesületnek.


„A tanyák értékei” pályázat eredményei

„A tanyák értékei” címmel egyesületünk, a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete pályázatot hirdetett meg nappali tagozatos főiskolásoknak, egyetemistáknak. A pályázatra 55 pályamunka érkezett be tudományos és művészeti kategóriában. Tudományos kategóriában például tájvédelem; egy tanyai család életének bemutatása; az alföldi tanyák átalakuló világa; társadalom-földrajzi vizsgálat; a tanyák értékeinek bemutatása, az értékek kiaknázásának módja, fenntartása és fejlesztése; tanya és táj kapcsolata; tanyai közösségformálódás és modernizáció témákat vizsgáltak a pályázók. Művészeti kategóriában kisfilmek, fotók, festmények, rajzok, versek és novellák idézik fel a régi és a mai tanyák világát.
A pályázat díjazására elkülönített 350.000.-Ft-os összeg a pályázatok magas szakmai minősége és nagy száma miatt kevésnek bizonyult, ezért költség-átcsoportosítással 760.000.-Ft összeget osztottunk szét a 17 díjazott között. A pályázat díjazását az egyesületi támogatás mellett a Vidékfejlesztési Minisztérium tanyafejlesztési pályázata tette lehetővé.

A bíráló bizottság tagjai voltak:
Borzák Tibor újságíró
Dr. Csatári Bálint geográfus, kutató, egyetemi docens, az MNVH elnöke
Dr. Czene Zsolt VÁTI kutató
Horváth Mari animációs filmrendező
Körtési Béla operatőr, fotóművész
Pintér Lajos József Attila-díjas költő, a Forrás szerkesztője
Szabó Gellért polgármester Szentkirály, a Magyar Faluszövetség elnöke

A bizottság tagjai egyénileg külön-külön értékelték a pályamunkákat. A tudományos dolgozatokat 10 szempont szerint és a bírálók által megküldött pontszámokat összegeztük.
A művészeti alkotásoknál is egyénileg értékeltek a bírálók. Nem pontszámok, hanem összbenyomás alapján.
Most a 17 díjazott, valamint a bírálók által különdíjra javasolt alkotók pályázati eredményeit közöljük megjegyezve azt, hogy a most külön nem díjazott alkotások is csak néhány ponttal maradtak le.
Oklevelet minden résztvevő kap. Aki nem tudott Gyulán jelen lenni a díjátadáson, azoknak postán juttatjuk el.
Ősszel konferencián szeretnénk bemutatni a pályázók munkáit. Evvel kapcsolatban mindenkit levélben keresünk fel.
Bírálóink összegző véleményét is megküldjük a résztvevőknek.

Mellékeljük a díjazottak listáját: Letöltés


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A tanyák értékei


Pályázat a tanyák értékeiről egyetemistáknak és főiskolásoknak


Rohanj! Siess! Szaladj! Vagy állj meg egy pillanatra és lásd meg a szépet a csendben, a nyugalomban, lásd meg a szépet, a lehetőséget a tanyában!

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete – a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával – pályázatot hirdet nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók számára művészeti alkotások és tudományos munkák készítésére. A két kategória nyertes pályaművei pénzjutalomban részesülnek. A jutalmazására összesen 350 000 Ft áll rendelkezésünkre.

Témánk: „A tanyák értékei”. Kíváncsian várjuk, hogy Neked mit jelentenek ezek, mit látsz meg közülük és hogyan tudod mindezt másoknak is megmutatni.

Szeretnél megörökíteni egy múló pillanatot, hangulatot vagy az alföldi tanyák átalakuló világát? Fesd meg, rajzold le, készíts róla fényképet, írd meg prózai vagy verses formában! Vagy inkább a tudományos igényű megközelítés foglalkoztat? Olvass, kutass, fogalmazd meg a tanyák jelenével vagy jövőjével, életlehetőségeivel kapcsolatos gondolataidat és jelentkezz bátran!

Pályázati témakörök: bármilyen irodalmi, művészeti alkotás, tudományos munka
A pályázók köre: nappali tagozatos egyetemi és főiskolai hallgatók

A benyújtható pályázatok száma: Egy pályázó legfeljebb két pályamunkával vagy egy, egymáshoz szervesen kapcsolódó elemekből álló sorozattal nevezhet; ez esetben a sorozat elemeit a zsűri együttesen értékeli. Az érvényes pályázat feltétele a pályamű megfelelő formátumban való elküldése, illetve a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és eljuttatása.

A pályázat benyújtásának feltételei: A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, visszafizetni. A pályázó a pályázati lap aláírásával a pályamunkájáról kijelenteni, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.

A pályázat benyújtásának módja:
Valamennyi pályaművet lezárt borítékban/csomagban lehet benyújtani, melyen szerepeljen a mű szerzője és címe! Kérjük, mellékeld a pályázati adatlapot is! Azonos pályázó különböző pályamunkáit külön borítékban/csomagban és adatlappal ellátva kell beadni! A sorozatként pályázott művek azonos borítékban/csomagban, és adatlappal pályázhatnak.
A pályázatokat személyesen vagy postai úton a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete, 6000 Kecskemét, Ipoly utca 1/A I. emelet 117. címre kérjük elküldeni. Kérjük, a borítékra a feladó neve mellett azt is írják rá: „Tanyapályázat".

A pályázat formai követelményei:
• Irodalmi, művészeti alkotások. Az alkotásoknál formai megkötés nincs. A képzőművészeti, fotóművészetei alkotások legalább 24x30 cm-es méretben készüljenek. Film esetén max. 10-12 perc DVD formátumban.
• Tudományos értekezések. A dolgozatokat 12-es betűmérettel 1,5-es sorközzel, Times New Roman betűtípusban, minimum 8 A/4-es oldal terjedelemben kérjük elkészíteni.
• A pályázati adatlapot aláírva kérjük benyújtani.

Beadási határidő: 2012. április 20.
Eredményhirdetés: 2012. május 18-ig.

További tudnivalók

A pályázat ingyenes, nevezési díj nincs.
A beérkezett pályaművek az alkotók tulajdonában maradnak.
A beérkezett pályaműveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja el. A két kategóriában külön-külön hirdetünk nyerteseket, akiket összesen 350 000 Ft értékben díjazunk.
A pályázó a pályázati adatlap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete a pályázó alkotását kiállításon bemutassa, alkotását és írásművét kéthavonta megjelenő hírlevelében, kiadványaiban megjelentesse az eredményhirdetést követő egy évig.

A pályázati adatlap a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete weboldalán, a www.falugondnoksag.hu címen érhető el az aktuális pályázatok menüpont alatt. Bővebb információkat az info@falugondnoksag.hu e-mail címen lehet kérni.

FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETE
6000 KECSKEMÉT, IPOLY U. 1/A
Telefon: +36-76-507-543; Fax: +36-76-507-544
info@falugondnoksag.hu