Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Civil együttműködés a kisközösségekért, a falugondnokságokért -
NCA NEMZETKÖZI CIVIL KAPCSOLATOK ÉS EURÓPAI INTEGRÁCIÓ KOLLÉGIUMA - CIVIL SZERVEZETEK EURÓPAI INTEGRÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEINEK TÁMOGATÁSA -- NCA-NK-08-D-P-0083

EU-s pályázati lehetőségek megismertetése, az EU-s pályázatok előkészítésének támogatása, pályázati tanácsadás, segítségnyújtás

Falugondnoki egyesületünk több mint 5 éves szakmai együttműködése van az Erdélyi Magyar Civil Szervezetekért Alapítvánnyal (ERMACISZA), és velük együttműködve erdélyi civil szervezetekkel, a Romániai Falugondnoki Szövetséggel, valamint az erdélyi falugondnokságokkal. Egyesületünk számos sikeres uniós képzési és foglalkoztatási civil fejlesztési program gazdájaként és/vagy partnereként az NCA támogatásával kívánta bemutatni erdélyi magyar civil szervezeteknek az eddig végzett fejlesztési tevékenységét, az eddigi nyertes képzési és foglalkoztatási uniós pályázatok tapasztalatait, majd erdélyi uniós mintaprojektekkel kívánt megismerkedni három napos szakmai konferencia keretében Kolozsváron. 
2009. május 13- 16 között Kolozsváron, a Heltai Könyvtári Alapítvány székhelyén (Mikó u. 18.), partnereinkkel a Mit? - Hol? - Hogyan? - Sikeres európai uniós projektek civileknek Tapasztalatcsere határok nélkül konferenciát valósítottuk meg.
A konferencia meghívója:

Mit? - Hol? - Hogyan? - Sikeres európai uniós projektek civileknek
Tapasztalatcsere határok nélkül

Meghívó

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az ERMACISZA-val és a Romániai Falugondnokok Szövetségével együttműködve 2008. május 14-15-16-án Kolozsváron (Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Mikó/Klinikák u. 18 sz.) konferenciát rendez európai uniós képzési és foglalkoztatási programok megismertetésére és a falugondnoksággal való együttműködési lehetőségek bemutatására. A rendezvény célja, hogy bemutassa a témához kötődő hasznos és gyakorlatias ismereteket, a már jól bevált hatékony módszereket, a próbát kiálló és megedzett tapasztalatokat.

Tervezett program:

Május 14.  csütörtök
15:00-16:00   Érkezés, regisztráció
16:00               Köszöntő – Egri István ERMACISZA, Csörszné Zelenák Katalin Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete;
17:00               A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének bemutatása
18:00               A résztvevők, meghívottak bemutatkozása, beszélgetés
20:00               Vacsora

Május 15. péntek
8:00-9:00    Reggeli
9:00              Az Európai Unió képzési és foglalkoztatási projektjei civileknek – tájékoztató Illés Tímea – ESZA Kht Budapest - konzultáció
10:30            A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete képzési és foglalkoztatási projektjei – Csörszné Zelenák Katalin (projektek tervezése, vezetése, képzési programok, képzések, konzorciumi együttműködések projektekben) Tóth Márta (projektek pénzügyi, szakmai beszámolójának elkészítése, előrehaladási jelentések, elszámolások) Moiskó Csilla (támogató, kiegészítő szolgáltatások, nyilvánosság, marketing, kommunikáció) – konzultáció
12:30            Hogyan segíthetik a falugondnoki munkát a képzési és foglalkoztatási projektek? -  Csáki Béla polgármester, Polyák Tibor tanyagondnok, Csörszné Zelenák Katalin
13:30            Ebéd
15:30            Uniós projekt összeállítása kiscsoportokban
17:00            Konzultáció, beszélgetés, új együttműködési lehetőségek uniós programokban
19:00            Vacsora
20:00            Közös esti program – Locsoljuk és ápoljuk az örök „nótafát”!

Május 16. szombat
8:00-9:00     Reggeli
9:00-10:00   Vetítés: Magabiztosabban a jövőnkért! – Pályázati tanácsadó DVD erdélyieknek, Civitas Alapítvány
10:00-13:00 Sikeres romániai civil projektek bemutatása, a tapasztalatok megbeszélése
Meghívottak: Vákár István, igazgató, Kolozs megyei Vidékfejlesztési és Halászati Kifizető Ügynökség (volt SAPARD), Transylvania Trust Alapítvány – Hegedűs Csilla (Kolozsvár); Zöld Erdély Egyesület – Kovács Zoltán Csongor (Kolozsvár); Tordaszentlászlói Közösségfejlesztési és európai Integrációs Civil Szervezet – Mátyás Péter Mihály (Tordaszentlászló); Kallós Zoltán Alapítvány – Balla Ferenc, igazgató (Válaszút); Téka Alapítvány, Balázs Bécsi Attila (Szamosújvár); CIVITAS Alapítvány kolozsvári és székelyudvarhelyi irodái; Gyulafehérvári CARITAS – Szász János (Gyulafehérvár); Polgár-Társ Alapítvány – Potozky László (Csíkszereda), Pogány-Havas Kistérségi Egyesület – Rodics Gergely (Csíkszereda), Egykori Iskolámért Alapítvány – Nagy-Máté András (Bors)
13:30               A konferencia zárása, együttműködések ösztönzése
14:00               Ebéd