Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete pályázata
2020. július 1-től 2021. június 30-ig


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. július 1 – 2021. június 30. időszakra 20.500.000,- Ft-tal támogatja a falu- és tanyagondnoki egyesületek szakmai tevékenységét. Egyesületünk közreműködő szerepet tölt be az EMMI és a többi falugondnoki egyesület között. A szakmai feladatok és a közreműködés ellátásáért Egyesületünk 4.655.069.-Ft támogatásban részesül.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködve a Baranya megyei Falugondnokok Egyesületével, a Falu és Tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesületével, a Falugondnokok Nógrád Megyei Egyesületével, a Hajdú- Bihar Megyei Falu és Tanyagondnokok Egyesületével, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnokok Egyesületével, a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével, a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületével, a Zalai Falvakért Egyesülettel, a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületével  az alábbi programokra adja be támogatási igényét:  Az egyesületek  az alábbi szakmai feladatokat vállalják:

1) Tanácsadás, információszolgáltatás, szakmai segítségnyújtás a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nyújtóknak, a fenntartóknak, a szakmai feladat ellátás jó színvonalú biztosítása érdekében. Valamint azon önkormányzatoknak, amelyek a jogszabályváltozás következtében falugondnoki szolgálat indítására lehetőséget kaptak/kapnak. 
2) Részvétel a kötelező képzést el nem végzett falu- és tanyagondnokok felkutatásában; részvétel a falu- és tanyagondnoki képzés gyakorlati képzésének megszervezésében; részvétel a falu- és tanyagondnokok kötelező kreditpontos képzésének szervezésében. Az adatbázis folyamatos frissítésével az új falu-és tanyagondnokok alapképzésbe, továbbképzésbe vonását kezdeményezzük. Információt adunk az alap és továbbképzésbe történő jelentkezés módjáról.
3) Szakmai napok megtartása az ellátási területen lévő falugondnokoknak, tanyagondnokoknak; szakmaközi együttműködések kezdeményezése, közvetítése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya és az országos módszertani feladatot ellátó intézmény részvételével online országos szakmai nap szervezése az egyesületek vezetői részére.
4) Hálózatfejlesztés: falu-és tanyagondnoki szolgálatot működtető önkormányzatok és falugondnoki kapcsolattartók és falu-és tanyagondnokok hálózata, bővülő hálózat a lakosságszám határ emelésével. Civil szervezeti kapcsolati háló a falugondnokos falvakban. Együttműködések a szociális szolgáltatókkal, egészségfejlesztési irodákkal, az egészségügy és a vidékfejlesztés hálózataival. Szakmai kapcsolódás más megyék falugondnok egyesületeivel, a Falufejlesztési Társasággal, a szakminisztériummal, országos és regionális szakmai szervezetekkel, a térségben működő válságkezelő programokkal: Málta, BM, Magyar Falu program stb.
5) Kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés: megyei adatbázis működtetése, hírlevél kiadása, honlap működtetése, fenntartása. Fejlesztjük, frissítjük az információs csatornákat, az eseményeink sajtó nyilvánosak. Az együttműködések kiterjednek a falugondnokos települések életképességét erősítő szervezetekkel, közösségekkel, intézményekkel, helyi és regionális/országos hatókörű szervezetekkel.
A 11 egyesület vállalja, hogy közös munka eredményeként készítenek egy általános bemutatót azon önkormányzatok részére, akik szolgáltatást szeretnének indítani vagy jogosultak szolgáltatás indítására. Az anyagban bemutatják a falugondnoki szolgáltatás célját, működtetésének feltételeit és azt, hogy mire számíthatnak az Egyesületektől azon önkormányzatok, akik már működtetnek és azok, akik még nem falugondnoki szolgáltatást.