Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázata
Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

Emberi Erőforrások Minisztériuma 2019. július 1 – 2020. június 30. időszakra 20.500.000,- Ft-tal támogatja a falu- és tanyagondnoki egyesületek szakmai tevékenységét. Egyesületünk közreműködő szerepet tölt be az EMMI és a többi falugondnoki egyesület között. A szakmai feladatok és a közreműködés ellátásáért Egyesületünk 4.758.828.-Ft támogatásban részesül.
A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete együttműködve a Baranya megyei Falugondnokok Egyesületével, a Falu és Tanyagondnokok Tolna Megyei Egyesületével, a Falugondnokok Nógrád Megyei Egyesületével, a Hajdú- Bihar Megyei Falu és Tanyagondnokok Egyesületével, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Falugondnokok Egyesületével, a Falugondnokok Vas és Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületével, a Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesületével, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesületével, a Zalai Falvakért Egyesülettel az alábbi programokra adta be támogatási igényét:  Az egyesületek  az alábbi szakmai feladatokat vállalják:
1) tanácsadás, információszolgáltatás, szakmai segítségnyújtás a falu- és tanyagondnokok, fenntartók, szakmai szervezetek számára. Célcsoport falu- és tanyagondnokok, fenntartók: önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi fenntartók, más, a falugondnokok tevékenységét közvetett vagy közvetlen módon meghatározó szervezetek, intézmények, közösségek, a szolgáltatást igénybe vevő lakosság. 
2) részvétel a kötelező képzést el nem végzett falu- és tanyagondnokok felkutatásában; részvétel a falu- és tanyagondnoki képzés gyakorlati képzésének megszervezésében; részvétel a falu- és tanyagondnokok kötelező kreditpontos képzésének szervezésében. Az adatbázis folyamatos frissítésével az új falu-és tanyagondnokok alapképzésbe, továbbképzésbe vonását kezdeményezzük. Információt adunk az alap és továbbképzésbe történő jelentkezés módjáról.
3) szakmai napok megtartása az ellátási területen lévő falugondnokoknak megyénként; szakmaközi együttműködések kezdeményezése, közvetítése. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya részvételével évi két országos szakmai napot szervezése az egyesületek vezetői részére. Egyiket Budapesten, a másikat Kecskeméten.
4) Hálózatfejlesztés: falu-és tanyagondnoki szolgálatot működtető önkormányzatok és falugondnoki kapcsolattartók és falu-és tanyagondnokok hálózata, bővülő hálózat a lakosságszám határ emelésével. Civil szervezeti kapcsolati háló a falugondnokos falvakban. Együttműködések a szociális szolgáltatókkal, egészségfejlesztési irodákkal, az egészségügy és a vidékfejlesztés hálózataival. Szakmai kapcsolódás más megyeék falugondnok egyesületeivel, a Falufejlesztési Társasággal, a szakminisztériummal, országos és regionális szakmai szervezetekkel, a térségben működő válságkezelő programokkal: Málta, BM, Magyar Falu program stb.
5) Kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés: megyei adatbázis működtetése, hírlevél kiadása, honlap működtetése, fenntartása. Fejlesztjük, frissítjük az információs csatornákat, az eseményeink sajtó nyilvánosak. Az együttműködések kiterjednek a falugondnokos települések életképességét erősítő szervezetekkel, közösségekkel, intézményekkel, helyi és regionális/országos hatókörű szervezetekkel.