Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Zalai Falvakért Egyesület


1990-ben alakult  a Zalai Falvakért Egyesület, kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezet, amelynek célja a falvak, különös tekintettel Zala megye falvainak, az ott élő lakosság és önkormányzati testületek érdekeinek képviselete az országos, a regionális és a megyei, állami, társadalmi és gazdasági szervek előtt. Célja továbbá a vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és a táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. Külön figyelmet fordít a foglalkoztatási és szociális feszültségek csökkentésére; a falugondnoki hálózat fejlesztésére; a fiatalok vidéki kötődésének erősítésére; a vidéki aktív népesség információáramlásba való bekapcsolására; a vidéki információs bázisok kialakítására.

Az egyesület közhasznú tevékenységeit az alábbi területeken végzi: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; segíti a kistelepülésen élő nők közéleti szerepvállalását és munkaerőpiaci re-integrációját. Vállalt feladatainak fejlesztését megcélzó kutatásokat támogat és végez.

A Zalai Falvakért Egyesületnek 247 tagja van: 134 települési önkormányzat, 30 civil szervezet és intézmény, 83 magánszemély. Falugondnoki tagozatot működtet.