Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

A Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete 1993-ban kezdte meg működését a falugondnoki szolgálatok összefogása, szakmai támogatása érdekében. Annak a baranyai falugondnoki hálózatnak a munkáját segíti, amely jelenleg mintegy 30 ezer ember ellátását biztosítja az intézményhiányos, elzárt aprófalvakban.

13 évre visszatekintő alaptevékenységei közé tartozik a "Falugondnoki Hírlevél" negyedévente történő kiadása, állandó információ-szolgáltatás, információ "áramoltatás", jogsegélyszolgálat, érdekvédelem és érdekképviselet, pályázati tanácsadás, szakmai programok, találkozók, előadások és képzések szervezése, lebonyolítása.

Az egyesület irodája (7967 Drávafok, Arany János u.1.)   folyamatos működésével egész évben a falugondnokságok, és a falugondnoki szolgálatot fenntartó önkormányzatok rendelkezésére áll, szolgáltatásait mindenki számára térítésmentesen biztosítja.

Érdekegyeztető szerepet vállal az ellátott lakosság és a falugondnok, illetve az önkormányzat és a falugondnok közötti konfliktusokban, szakmai támogatást nyújt az új falugondnoki szolgálatok megalakulásához.

Az egyesület kiterjedt kapcsolatrendszert működtet a megye és a régió civil és önkormányzati szervezeteivel. Többek között részt vesznek a területfejlesztési törvény által életre hívott regionális és megyei civil fórum munkájában, alapító tagjai a Baranya Megyei Szociális Kerekasztalnak, és a falugondnokok országos szervezetének, a Magyar Tanya és Falugondnoki Szövetségnek.

Céljuk, hogy a falugondnoki szolgálatok működéséhez komplex segítséget nyújtson; és tevékenységével hozzájáruljon az aprófalvakban élők életesélyeinek növekedéséhez.

honlap: www.baranyafalu.hu