Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség


A szervezet megalakulása
Az 1980-as évek második felében újjáéledt a népfőiskolai mozgalom, amelynek 150 éves európai és közel 100 éves magyarországi hagyományai vannak. Budapest környékén 1988-89 telén szerveződtek az első népfőiskolai tanfolyamok a Galga-mentén, a Szentendrei-sziget kistelepülésein, a Nógrád megyei Erdőkürtön. Később fokozott igény mutatkozott a kistelepülési közösségek részéről faluszemináriumok, téli népfőiskolai esték szervezésére. A programok szakmai segítőiből, volt népfőiskolásokból, későbbi polgármesterekből megalakult a Pest megyei, Szentendrei-sziget egyik kistelepülésén Pócsmegyeren, Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetség néven 1989-ben a szervezetünk, amelyet akkor mintegy  20 népfőiskolai közösség alkotott. Tevékenységünk mára kiterjed a Közép-Magyarország régióra és a kapcsolatok átnyúlnak az országhatárokon.
Tagszervezeteink között folyamatos munkát végeznek ma is a Galga menti Népfőiskolán, melyet a megyénkben, a régióban a megújuló emberi és természeti erőforrások műhelyeként tartunk számon. A Szentendrei-sziget ökotáj fejlesztésében meghatározó szerepe volt, s van a Sziget Népfőiskolának.
Tagjai vagyunk az 1988-ban létrejött Magyar Népfőiskolai Társaságnak.
1999-től közhasznú szervezetként működünk: a kulturális terület, a felnőttképzés, az ismeretterjesztés, a képességfejlesztés területén.

A tevékenység jellege:
- A vidéken élő, elsősorban mezőgazdasági tevékenységet folytató népesség általános művelődésének segítése, a magyarságtudat, az önképzés iránti igény lehetőségei kialakítása és fejlesztése.
- Vidékfejlesztési, agrárjellegű, a helyi tudásra és helyi cselekvésre építő képzési programok iránti igény lehetőségei , feltárása és felkeltése.
- A hátrányos helyzetű térségekben, a közösségi új tanulási technikák iránti igény lehetőségei , feltárása és elterjesztése

Külföldi kapcsolatok:
1. Több éve kialakult a Pest megyével határos szlovákiai Ipoly-menti népfőiskolai kapcsolat. A közös munka eredménye a helyi, térségi kulturális, közösségfejlesztő programok kimunkálása, az önszerveződő képesség szakmai megerősítése , a falufejlesztés lehetőségeinek, az emberi tényezőknek a feltárása. Elkötelezettek vagyunk a határon túli magyarok civil társadalom építésének fejlesztésében Erdélyben és Kárpátalján. Erdélyben szobrot állítottunk, adományoztunk Székelyszentistván református egyházközösségének, Kárpátalján több tanéven át  Faluszemináriumot tartottunk az Ungvári Egyetem magyar szakos diákjainak és a Nagydobronyi Református Líceumban.

2. Dán népfőiskolai kapcsolatok, a társadalomszervezési gyakorlat, aktív állampolgárképzésben szerzett tapasztalatok kicserélése, az európai kompatibilitás terén.

Képzési programjaink
 
1. Felkészítés beszélgető kör vezetésére
A módszer a kis közösségek alakításának, sokoldalú fejlesztésének hatékony eszköze. A helyi civil társadalom kisközösségi műhelye
2. Tréning technikák kiscsoportokban
A rétegkultúrákra, az önszerveződő mozgásokra, a személyiségre, a kötetlenebb szabadidős tevékenységre építő közösségfejlesztő munka, elsősorban fiatalokkal.
3. Falukutatás
Részvevői megfigyelésen alapuló akciókutatás, amely lehetőséget kínál a kistáj sajátos problémáinak a megismerésére, ill. fiatal egyetemistáknak az értelmiségi szerepvállalásra történő felkészítése
4. " Honnan jöttünk, kik vagyunk, merre tartunk" c.  az általános műveltséget gyarapító, a közérdekű ismeretbővítést segítő tematikus előadássorozat és tapasztalatcsere "Látóúttal" , a hazai értelmiség jó, hiteles  előadóinak közreműködésével.
5. Komplex felnőttkori kompetencia - készségfejlesztés (aktív állampolgárság)

Legfőbb célunk az élethosszig tartó tanulás rendszerszerű elterjesztése, a   közösségi művelődés, a nem formális felnőttképzés területén működő civil közösségek hálózatszerű együttműködése  kialakítása a régiónkban.

Tel.: +36-30-688-3740
e-mail:
folyam@freemail.hu , bknsz@t-online.hu 
Honlap: http://bknsz.fw.hu