Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Római Katolikus Főplébánia Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat


A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat a Magyar Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének, a Katolikus Karitásznak az intézménye. A Karitász a Német Karitász támogatásával 1993-tól építette ki a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat hálózatát. Így 2000 végére Budapesten, Szombathelyen, Székesfehérváron, Egerben, Szekszárdon, Debrecenben, Győrött és Kecskeméten jött létre ilyen intézmény.

A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat elsősorban az alkohol-, drog-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik pszichoszociális tanácsadását végzi.

A Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálata 1999 decemberében kezdte meg működését Kecskeméten akkor, amikor ezt a tevékenységet még nem tette kötelezővé sem a szociális törvény, sem egyéb rendelkezés. Az előkészítés és stábépítés befejezése után, 2000 májusától folyamatosan fogadja a változást igénylő szenvedélybeteget, kortársait, hozzátartozóit, közvetlen szociális környezetét az alábbi szolgáltatásokkal:
- segítségnyújtás (telefonon és személyesen)
- szociális munka (segítő kapcsolat, segítő beszélgetés, egyéni esetkezelés, közösségi szociális munka, családkonzultáció),
- megkereső tevékenység: kórházi ügyelet, büntetés-végrehajtási intézetek, szabadidős rendezvények, utcai szociális munka,
- egészségügyi ártalomcsökkentés,
- csoportmódszerek alkalmazása (önsegítő és terápiás csoportok, személyiség- és készségfejlesztés),
- pszichoszociális tanácsadás és addiktológiai konzultáció,
- általános- és középiskolai prevenció,
- középiskolai és főiskolai kortárs-segítő képzés,
- szociális szolgáltatásokhoz való hozzásegítés,
- utógondozás, pasztorálkonzultáció,
- hálózati munka (Révek egymás között, önkormányzatok, egészségügyi és szociális intézmények, civil szervezetek),
- felmérések, elemzések, javaslatok készítése; tapasztalható szociális feszültségek okainak feltárása,
- képzés, továbbképzés, megelőző-felvilágosító szolgáltatás, elterelés, közösségi ellátás.

A szenvedélybetegek közösségi ellátása során a Rév gondozói lakókörnyezetükben keresik fel a szenvedélybetegeket, és a hozzátartozók, természetes segítők bevonásával segítik az érintettek életminőségének javulását.

Szenvedélybetegek nappali intézményeként a Rév főbb szolgáltatása szabadidős programok szervezése, szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése.

Szolgáltatása elsősorban a pszichoszociális tanácsadás, azaz olyan munka, amely arra irányul, hogy az egyének, a családok, a csoportok és a társadalom részéről rendelkezésre álló lehetőségeket úgy mozgósítsuk, hogy a személy magatartásában és helyzetében kedvező változásokat érjünk el oly módon, hogy az ember saját normáin és céljain belül, valamint társadalmi lehetőségeit figyelembe véve megelégedéssel éljen és lássa el családi és társadalmi feladatait. A pszichoszociális tanácsadás célja ismeretek átadása, az önértékelés erősítése, az életvitel, magatartás, a kapcsolatok, kapcsolatrendszerek megváltoztatása, az erőforrások feltárása.

A szolgáltatás jellemzője az anonimitás biztosítása. A jelentkezés önkéntes. A pszichoszociális munka, a megelőző munkát és a kezelést az egyén, a családok és a csoportok szemszögéből nézve foglalja magába, több személy bevonásával működik az érintett környezetéből, problémaorientált szemléletű, kliens állapotához és helyzetéhez igazítja a viszonylag könnyen teljesíthető elvárásokat, amelyek elindíthatják a változást. A szolgáltatás ingyenes.

A drog-probléma kezelésének legfőbb eszköze a megelőzés. A prevenció az egészség megtartását, a kipróbálás, alkalmi használat megelőzését, a negatív kortársi minták elutasítását, vagy a már kialakult drogfogyasztás ártalmainak mérséklését, további súlyosbodásának megakadályozását célozza meg.

A megelőző-felvilágosító szolgáltatást ("elterelés") azok vehetik igénybe, akik kábítószerrel való visszaélés gyanúja miatt kerültek a rendőrség vagy az ügyészség elé, de kihasználják a vádelhalasztás nyújtotta lehetőséget, és vállalják, hogy részt vesznek egy hat hónapos folyamatos programban.

Utcai megkereső tevékenység és egészségügyi ártalomcsökkent célja a rejtett drogfogyasztók megtalálása, az absztinenciára még felkészületlen kliensek egészségügyi ártalomcsökkentése (steril tűcsere), a magas rizikójú viselkedésformákban változás elérése, segítő intézményekbe való bejutás elősegítése.

Rév az alábbi szociális ellátásokat biztosítja folyamatosan:
- szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, prevenció (2000-től folyamatos);
- megelőző- felvilágosító szolgáltatás ("elterelés", 2003-tól folyamatos);
- szenvedélybetegek közösségi ellátása (1993. évi III. tv. 65/A. §; 2005. február 1-től);
- szenvedélybetegek nappali intézménye (1993. évi III. tv. 65/F. §; 2006. január 1-től);
- pszichiátriai betegek közösségi ellátása (1993. évi III. tv. 65/A. §; 2006. július 1-től).


Cím: 6000 Kecskemét, Fecske u. 20.
Telefon; fax: 76/415-466     Zöld szám: 80/204-226
E-mail:
revkmet@t-online.hu
Honlap: www.revkecskemet.hu