Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 
2018. november 22.

 
Zákányszék

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete szakmai napot szervezett Zákányszéken. Öt megye (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megye) falugondnokságot működtető településeinek polgármesterei, jegyzői, intézményvezetői, valamint falu- és tanyagondnokai találkoztak a Zákányszéki, Homokháti Szociális Központ épületében. 
A rendezvényt Matuszka Antal Zákányszék polgármestere az alábbi idézettel nyitotta meg: „Azt mondják a bölcsek, hogy az élet teljességét nem években mérik, hanem örömökben. Mindenkinek annyit ér az élete amennyi örömet szerez másnak.” Én biztos vagyok abban, hogy aki ebben a szférában dolgozik, sok örömet szerez másnak és gazdag életet élhet.
Zákányszéken igyekeznek minden tőlük telhetőt megtenni, hogy szívesen jöjjenek a településre és, hogy az itt élők is minél jobban érezzék magukat.
Zákányszék 6500 ha-on terül el. Ezer háztartása van a településnek és ez szinte megfeleződik tehát körülbelül 500 háztartás van a külterületen és nagyjából 500 a belterületen. Igaz, hogy nem mindegyik ingatlan lakott, de rendben lévő, karban tartott tanyákról van szó. A külterületi utakkal az önkormányzatnak mindig van feladata, gondja.
 „Azt gondolom, hogy akinek tanyás térsége van, a tanyagondnokok pedig különösen tudják, hogy télen eső után, ha fekete föld van, akkor azért nem lehet közlekedni, ha szárazság van, akkor meg a homok miatt nem lehet közlekedni” - mondta a polgármester. Éppen ezért is nagyon fontos a tanyagondnoki szolgálat, hogy a település valamennyi külterületi tanyáját, külterületi lakosát el lehessen érni. Ha visszamegyünk az időben egy kicsit akkor a legnehezebb járművünk a hetvenes években az a tsz-traktor egy 4 tonnás pótkocsival és akkor ez ment a földutakon, most mondhatni azt, hogy ilyen könnyű jármű már nincs is, hiszen több száz tonnákkal mennek a traktorok, mennek a pótkocsik és a személyautókat is lassan terepjárókká alakítják, de ennek ellenére fontos, hogy a külterületi utakon mindenki mindenhova eljusson, télen is. Nálunk a településen úgy működik, hogy több apró részre van osztva a település kül- és belterülete, minden egységnek van egy felelőse telefonon elérhető erőgéppé rendelkező gazdaemberről van szó, aki ha kell utat tör a tanyagondnoki autó előtt vagy eltakarítja a havat ha kell akkor behúzza  a mentőt vagy kihozza a beteget, vagy beviszi az orvost.   Egyelőre úgy tűnik, hogy a rendszer működőképes és kipróbálásra került.
A településen az Általános Iskola és művészeti társintézmény  közel 200 gyerekkel működik, az Óvodába  és Bölcsődébe is közel 100 gyermek jár,  illetve intézményeink közé tartozik még a  Művelődési ház és Könyvtár illetve a Szociális Intézmény, amelyet társulásban működtetünk a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül.
A településen zömében zöldség- és gyümölcstermesztés folyik. Zöldség gyümölcs kis és nagykereskedés is van a településen tehát felvásárló és feldolgozó üzemek is vannak Szociális Szövetkezet formájában, amelyek az önkormányzati közfoglalkoztatásból nőtték ki magukat. A településen ipari tevékenységet nem végeznek, ami egyrészről örömteli mivel nem jár zaj – és környezetszennyezéssel, viszont a másik oldalról meg fájdalmas, hogy egy autó szereléséért vagy bármi másért már egy másik településre kell átmenni.
Három tanyagondnoki szolgálata van a településnek.  A tanyagondnokok feladata egy abszolút bizalomra épülő ellátási forma, a vidéki ember pedig egészségesen bizalmatlan még azokkal is szemben, akiket egyébként ismer. Több éves munka van abban, hogy elfogadják a segítést, és hogy beengedjék, a tanyagondnokokat abba a szférába ahová a családon kívül nem kerül be senki. A település tanyagondnokaival szemben mindenki bizalommal van.
Bozóki Ildikó a 2-es számú tanyagondnoki körzet tanyagondnoka. A település lakossága 2865 fő, melyből külterületen közel 1300 fő él. Ildikó 2012 óta dolgozik, mint tanyagondnok. Sebők Márta a zákányszéki külterület 1-es körzetének a tanyagondnoka. Segíti az intézmények közötti együttműködést, iskolába az ebédszállítást, tanulmányi rendezvényekre a tanulók sportolók szállítását, valamint a Caritas-os csomagok kiszállítását. Az autója hátulja alkalmas, fogyatékos személyek szállítására is. Tanács Ildikó a 3-as számú tanyagondnoki körzet tanyagondnoka. 2005-ben került be egy pályázatból forrásból megvalósuló tanyafelelősi képzésbe. Ekkor még kisrobogóval próbálták járni a tanyavilágot a településen. 2013 óta viszont, mint tanyagondnok látja el mindennapi feladatait. „Tanyagondnoknak lenni nem csupán egy munka, hanem hivatásszerűen kell végezni. Sokoldalúnak, rugalmasnak és talpraesettnek kell lenni. Minden ember más és más, mindenkivel meg kell találni a közös hangot, ami sokszor nem egyszerű.”
Fő feladatai közé tartozik a napi egyszeri meleg étel kiszállításában való közreműködés, bevásárlás, hivatalos ügyek intézése, gyógyszerek felíratása, kiváltása, valamint a falu rendezvényeire és kulturális programjaira való szállítás. Ugyanilyen fontos feladat még a háziorvoshoz, szűrővizsgálatokra történő eljutás lehetőségének a biztosítása, a védőnő és családsegítő kijuttatása, a tanyán élő családokhoz és a házi segítségnyújtásban lévő gondozóknak a napi teendőinek a segítése. Az egyszeri főtt étel szállítása nemcsak azért fontos, hogy napi szinten főtt ételhez jussanak a tanyán élők, hanem így tudnak kommunikálni velük, megbeszélni az idősek és ellátottak napi problémáit, és feladataikat. Ahogy az idős, egyedülálló emberek szokták mondani: „legalább ránk nyitja valaki az ajtót”. Vannak olyan ellátottak is, akiknek nincsen családja és valamilyen értelemben mi vagyunk számukra a család. Ezért is fontos, hogy az emberek megbízhassanak bennünk és próbálunk olyan tanyagondnokok, lenni, akik minden problémát észrevesznek és megpróbálunk megoldást találni az adott helyzetre. Ebben nagyon sokat segítenek a vezetőink, kollégáink és nem utolsó sorban a tanyagondnoki találkozások is, ahol több tapasztalt kollégával meg tudjuk ezeket a dolgokat osztani. A külterületen élőknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ne érezzék magukat kirekesztetve, és ha segítséggel is, de meg tudják oldani az adott problémáikat. Az hogy az ellátottak ránk bízzák személyes ügyeiket, pénzüket, titkaikat, egészségügyi problémáikat minket nagy örömmel tölt el. Ahhoz hogy a munkánkat jól végezhessük, szükség van jó munkakörülményre is, gondolok itt a gépjárművekre, eszközökre és a munkahelyünk segítőkészségére. Nekünk itt nincs nehéz feladtunk feletteseink munkatársaink és a tárgyi eszközök is mind mind a segítségünkre vannak. Nehézséget jelenthet számunkra a sok feladat rangsorolása így a logisztikai képességet is elő kell venni és tudni kell néha nemet mondani, ami a legnehezebb feladat a számunkra. Legtöbb tevékenységünk a külterületi lakosok életminőségének és esélyegyenlőségének a megtartása és javítása, ennek érdekében mind magam és a kolléganőim nevében elmondhatom, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk és minden nap ennek szellemében végezzük feladatainkat.
A tanyagondnok bemutatkozása után Sutka Zsófia a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézményének vezetője vette át a szót bemutatva a már társulási formában működő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásokat, a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, az étkeztetést, az idősek nappali ellátását és a tanyagondnoki szolgálatot.
Ezután Matolcsi-Papp Zoltán a Szociális és Gyermekjóléti Főigazgatóság módszertani referense tartotta meg előadását a falu és tanyagondnoki szakmai programok elkészítésének módjáról.
A szünet után hallgathattuk meg Lantos Gergely az Agrárminisztérium főosztályvezető-helyettesének tájékoztatóját a Tanyapályázatról.
Majd az egyesület pályázatai, programjai kerültek szóba, s az EFOP-5.2.2-17-2017-00004 „Falugondnokság határok nélkül - A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által” című pályázati program keretén belül megnéztük a falugondnoki élményfilmet.
A finom és bőséges disznótoros ebéd után sétát tettünk a településen, s megtekintettük a tanyamúzeumot.

Kovács Edit