Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló

Mérleg                                                                                                  ezer Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2006

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév
2007

a

b

c

d

e

1.

A.  Befektetett eszközök (2-5 sorok)

10 187

0

1 144

2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

32

0

213

3.

  II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 247

0

931

4.

 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

8 908

0

0

5.

B.   Forgóeszközök (6-9 sorok)

4 720

0

7 478

6.

  I.  KÉSZLETEK

0

0

0

7.

 II.  KÖVETELÉSEK

0

0

0

8.

III.  ÉRTÉKPAPIROK

0

0

0

9.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

4 720

0

7 478

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+ 5. sor)

14 907

0

8 622

11.

C. Saját tőke (12.-16. sorok)

12 366

0

6 150

12.

  I. INDULÓ TŐKE

20

0

20

13.

 II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

15 993

0

12 346

14.

III  LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

0

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY  ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

- 3 647

0

- 6 216

16.

V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

0

17.

D. TARTALÉK

14 119

0

2 456

18.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

0

0

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

788

0

16

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

0

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

788

0

16

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR)

14 907

0

8 622

Tájékoztató adatok:

A.  Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

   1. Bérköltség

13 355

       Ebből:  - megbízási díjak

4 159

                   - tiszteletdíjak

 

   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

 

   3. Bérjárulékok

2 790

B.  Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

 

C. Értékcsökkenési leírás

894

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

 

F.  Tárgyévben kiutalt 1% összege

200

Eredménylevezetés:                                                                            ezer Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2006

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév
2007

a

b

c

d

e

 1.  

A.  Összes közhasznú tevékenység
       bevétele (i + II. sorok)

18 512

0

28 047

 1.  

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

0

0

0

 1.  

   1  Közhasznú célra, működtetésre kapott
        támogatás

0

0

0

 1.  

       a  alapítótól

0

0

0

 1.  

       b  központi költségvetéstől

597

0

0

 1.  

       c  helyi önkormányzattól

0

0

0

 1.  

       d    társadalombiztosítótól

0

0

0

 1.  

       e  egyéb  1%

126

0

200

 1.  

       f  továbbutalási céllal kapott

0

0

0

 1.  

   2  Pályázati úton elnyert támogatás

11 303

0

23 868

 1.  

   3  Közhasznú tevékenységből származó
        bevétel

3 733

0

1 210

 1.  

    4 Tagdíjból származó bevétel

2 284

0

2 562

 1.  

   5  Egyéb bevétel

469

0

207

 1.  

II Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

0

 1.  

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele
      (1.+ 2.)

0

0

0

 1.  

   1  Pénzügyileg rendezett bevételek

0

0

0

 1.  

   2  Pénzbevételt nem jelentő bevételek

0

0

0

 1.  

C.   Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1)

0

0

0

 1.  

D Pénzbevételt nem jelentő bevételek
     (A/II +B/2)

0

0

0

 1.  

E.   Közhasznú tevékenység ráfordításai
       (1.+ 2.+ 3.+4.)

22 159

0

34 263

 1.  

   1. Ráfordításként érvényesíthető
        kiadások

20 796

0

33 369

 1.  

      Ebből továbbutalt támogatás

0

0

0

 1.  

   2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

0

 1.  

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

1 363

0

894

 1.  

   4. ráfordításként nem érvényesíthető
        kiadások

0

0

0

 1.  

F.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

0

 1.  

   1. ráfordításként érvényesíthető
        kiadások

0

0

0

 1.  

   2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

0

0

0

 1.  

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

0

0

0

 1.  

   4. ráfordításként nem érvényesíthető
        kiadások

0

0

0

 1.  

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
     (+ - 1. + - 2.)

- 3 647

0

- 6 216

 1.  

    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
         pénzügyi eredménye
         (A./I.-E./1.-E./4.)

- 3 647

0

- 6 216

 1.  

     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
           pénzügyi eredménye
           (B./I.-F./1.- F./4.)

0

0

0

 1.  

H. Nem pénzben realizált eredmény
      (+ - 1. + - 2.)

0

0

0

 1.  

     1. Közhasznú tevékenység nem
          pénzben realizált eredménye
          (A./II. - E./2. - E./3.)

0

0

0

 1.  

      2. Vállalkozási tevékenység nem
           pénzben realizált eredménye
           (B./2. - F/.2. - F./3.)

0

0

0

 1.  

I.  .   Adózás előtti eredmény
          (B./1 - F./1.) + - H/2.

- 3 647

0

- 6 216

 1.  

J.   Fizetendő társasági adó

-

0

-

 1.  

H   Tárgyévi eredmény

- 3 647

0

- 6 216

 1.  

     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi
         eredménye
         (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

- 3 647

0

- 6 216

 1.  

     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi
          eredménye

0

0

0

B) A költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület munkáját pártoló tagként támogató önkormányzatok 2007-ben:

Ágasegyháza

Homokmégy

Ópusztaszer

Albertirsa

Hunyadfalva

Ordas

Ambrózfalva

Imrehegy

Örménykút

Bácsalmás

Jakabszállás

Öttömös

Bácsszentgyörgy

Jászfelsőszentgyörgy

Páhi

Bácsszőlős

Jászszentandrás

Petőfiszállás

Balástya

Kalocsa

Pusztamérges

Ballószög

Kamut

Röszke

Balotaszállás

Kardos

Rúzsa

Bócsa

Kelebia

Sarkadkeresztúr

Bordány

Kéleshalom

Szakmár

Borota

Kerekegyháza

Szank

Bugac

Kétpó

Szentkirály

Bugacpusztaháza

Harkakötöny

Tarhos

Cibakháza

Kisdombegyház

Tiszainoka

Csabacsűd

Kisszállás

Tiszajenő

Csanádalberti

Klárafalva

Tiszakürt

Csárdaszállás

Móricgát

Tiszaszentimre

Csemő

Kömpöc

Tompa

Csengele

Kunadacs

Újszalonta

Csengőd

Kunbaracs

Újszilvás

Cserkeszőlő

Kunpeszér

Újtelek

Csikéria

Ladánybene

Üllés

Csólyospálos

Lórév

Vasad

Dóc

Mártély

Zsana

Domaszék

Medgyesbodzás

Zsombó

Eperjes

Mezőhegyes

Ásotthalom

Forráskút

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Segítő Szolgálata

Nem pénzbeli támogatást adott Kunfehértó a Családi Naphoz a helyszín biztosításával

Fülöpháza

Kaszaper-Pusztaszőlős

Fülöpjakab

Mórahalom

Fülöpszállás

Nyárlőrinc

 
C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

2006.

2007.

Változás (adatok e Ft-ban)

Induló tőke

20

20

          0

Tőkeváltozás

15 993

12 346

 - 3 647

Tárgyévi eredmény

- 3 647

- 6 216

 - 2 569


Az egyesület vagyona (tárgyi eszközök, immateriális javak):

FORD Fiesta 1,25-ös autó          (2000)
Számítógép és nyomtató            (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló      (2003)
Számítógép IBM 5 db                 (2003, 2004, 2006)
Egyesületi irodához bútorok      (2003, 2006)
Laptop ASUS                                (2006)
Számítógépes programok           (2004, 2006, 2007)
Spirálozó                                       (2006)
FAX                                               (2006)
SAMSUNG fénymásoló              (2006)
Hőkötő gép                                   (2007)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2006-ban cél szerinti juttatásban részesítette

- A kardosi tanyagondnokot, Varga Viktor gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
- A cserkeszőlői tanyagondnokot, Richvalszky Józsefet gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben.

A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamint az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások):
- Falugondnoki találkozókon való részvétel
- Szakmai továbbképzéseken való részvétel
- Családi Nap
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - tapasztalatcsere, látóút
- Lakitelek Népfőiskola szakmai továbbképzés
- Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
- Pályázati tanácsadások igénybevétele
- Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
- Szakmai programokon, konferenciákon való részvétel
- Pályázati, fejlesztési programokban való részvétel

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:
Pályázati támogatások

Megnevezés

A támogatás teljes összege (Ft)

ebből 2007 évben befolyt támogatás (Ft)

Nemzeti Civil Alapprogram
2006 évi Hírlevél

888 500,-
2006 évben 355 400,-

533 100,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2006 évi Vajdasági kapcsolatépítés

500 000,-
2006 évben 212 000,-

288 000,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2006 évi Részvételi demokrácia

2 747 400,-
2006 évben 1 125 610,-

1 621 790,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2006 évi Erdélyi kiadvány

400 000,-

400 000,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2007 évi Működési támogatás

1 500 000,-

1 500 000,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2007 évi Tanulmányút

320 000,-

320 000,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2007 évi Vajdasági külkapcsolat

400 000,-

400 000,-

Nemzeti Civil Alapprogram
2007 évi Hírlevél

850 000,-

0,-

HEFOP 2.2
2005-2007 továbbképzés

2 031 600,-
2005 évben 387 900,-
2006 évben 487 801,- 

785 524,-

HEFOP 1.3.1
2006-2008 Nők munkavállalásának elősegítése

30 500 000,-
2006 évben 7 077 487,-

10 566 505,-

HEFOP 2.2.1
Retúr

9 606 300,-

2 401 575,-

OFA
2006-2008 Humán erőforrás fejlesztés

4 951 753,-
2006 évben 1 237 938.-

1 801 108,-

SZMM
Működési támogatás 2006-ra

3 000 000,-

3 000 000,-

Kecskemét Megyei Jogú Város

50 000,-

50 000,-

Csongrád Megyei Közgyűlés

100 000,-

100 000,-

Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

100 000,-

100 000,-

összesen

57 945 553,-

23 867 602

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik.

Egyesületünk az 1 %-ból 2007-ban 199 820,- Ft összeget kapott.

Ezen támogatást egyesületünk a 10 éves évforduló kiadásának költségeire fordította.
 
F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:
 
Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken, családi napon, tapasztalatcserén, látóúton, szakmai napokon, konferenciákon való részvétel, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.
 
G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:
 
- Egyesületünk 1997 novemberében - tíz éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 120 településén 171 falu, illetve tanyagondnokság működik.
- Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Közgyűlést (évi rendes), elnökségi üléseket tartottunk, képviseltük egyesületünket a falugondnoki rendezvényeken.
- Irodát működtetünk Kecskeméten, az Inkubátorházban.
- Szakmai működésünk érdekében irodánkban munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk munkatársakat.

Információszolgáltatás:
- Duna-Tisza Közi Hírlevél megjelentetése tanyagondnokok, önkormányzatok, civil szervezetek, szakemberek részére kéthavonta
- Pályázatfigyelés és tanácsadás
- Tanácsadás: Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és tanyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több éve működőket
- Kiadványok, könyvek szerkesztése, megjelentetése: Alföldi Falugondnoki Kalendárium, Civil együttműködés, Testvértelepülések, Falugondnokságok Erdélyben
- Konferenciákon, kiállításokon és a médiumokban a falu- és tanyagondnokság képviselete: V4 Nemzetközi Projektvásár Budapest - HEFOP 1.3.1. program bemutatása
- Honlap működtetése: www.falugondnoksag.hu
www.tanyagondnoksag.hu
- Térségünk megyéiben részvétel falu- és tanyafórumokon, testületi üléseken
- Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat
- Film készítése és bemutatása a HÁLÓZAT televízióban: Élni tanulj! címmel
 
Térségi, országos rendezvények szervezése:
- Közgyűlés
- Falugondnoki találkozók, szakmai tapasztalatcserék szervezése Zsanán, Kisszálláson, Mezőhegyesen
- 1997 - 2007 10 éves az egyesületünk - konferencia Csólyospáloson
- A már hagyománnyá vált Családi nap megrendezése Kunfehértón
- Ásotthalom  - "A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok  együttműködése a tanyagondnoki szolgálatokkal" szakmai nap
- Ágasegyháza - "Szakmai kapcsolatfelvétel a tanyagondnokok és a szociális képzőhelyek között" témában
- Falugondnokos települések civil együttműködése: a civil együttműködés program  fórumai: Pusztamérges, Csemő, Cserkeszőlő, Szentkirály, Sarkadkeresztúr
- Fotópályázat tanyagondnokoknak
- Szociális szövetkezetek Dél-alföldi fóruma
 
Humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, látóút:
- Egyesületünk akkreditrált felnőttképző intézménnyé vált (AL - 1717)
- Négy új falugondnoki továbbképzést akkreditáltattunk
- Humán-erőforrás fejlesztés céljából benyújtott pályázat keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával megszerveztük a lakiteleki 3 napos bentlakásos továbbképzést, valamint internetes, informatikai képzést 3 csoportban Kelebián és Kecskeméten
- Kommunikációs továbbképzés
- Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcsere keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jártunk látóúton
- Vérnyomásmérő szűrőprogram 30 tanyagondnokkal
- Továbbképzés - a KRESZ változásai
- Senior falugondnokok továbbképzése - gyakorlati feladatok megbeszélése

Nemzetközi kapcsolatok építése:
- Vajdasági kapcsolatok, önkormányzati és civil határ menti együttműködések erősítése: NCA támogatásával szakmai programot, szakmai konferenciát rendeztünk Kelebián a falugondnokos települések testvértelepüléseinek a szolgálatok vajdasági elterjesztése érdekében 
- Erdélyi kapcsolatok, falu- és tanyagondnoki, valamint civil együttműködések erősítése: részvétel Csíkszeredán a  Civil Fórumon; részvétel "A falu jövője az összefogás" vidékfejlesztési konferencia Székelyszentistvánban,  Falugondnoki civil találkozó - az ERMACISZA és egyesületünk között; Találkozó erdélyi magyar civil szervezetek vezetőivel; Falugondnokság Erdélyben c. kiadvány közös megjelentetése, Falugondnoki Konferencia a Partium Keresztény Egyetemen Nagyváradon 

Fejlesztési programok, kutatás:
- A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése" HEFOP 1.3.1. pályázat programjai 6 településen Harkakötönyben, Fülöpházán, Fülöpjakabon, Ordason, Kunbaracson, Újszilváson
- Drávafok - HEFOP 2.2. pályázat értékelése Baranyai és Duna-Tisza Közi Egyesület között
- HEFOP 2.2.6. RETÚR pályázat indítása "Szenvedélybetegek aktív életre segítése" címmel a KARITÁSZ Alapítvány RÉV Szenvedélybeteg-segítő egyesülettel közösen
- Különféle szervezeti keretek között működő tanyagondnokságok című kutatás 11 településen
- Országos Foglalkoztatási Közalapítvány: non-profit szervezetek humánerőforrás fejlesztésének támogatása képzésekkel; falu- és tanyagondnokoknak továbbképzések szervezése, valamint egy kiskönyvtár kialakítása
- Civil együttműködés - NCA fejlesztési program

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.
Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2007. évben.

Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2008. február 21-én megtárgyalta és elfogadta.
Friebert Gábor elnök
hitelesítő:
Szádeczki Béla, a Felügyelő bizottság elnöke