Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló

Mérleg                                                                                                     ezer Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2005

Tárgyév
2006

a

b

c

d

1.

A.  Befektetett eszközök (2-5 sorok)

15 380

10 187

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

56

32

3.

II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 778

1 247

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 546

8 908

5.

B.   Forgóeszközök (6-9 sorok)

3 661

4 720

6.

I.  KÉSZLETEK

 

 

7.

II.  KÖVETELÉSEK

 

 

8.

III.  ÉRTÉKPAPIROK

 

 

9.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

3 661

4 720

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)

19 041

14 907

11.

D. Saját tőke (12.-16. sorok)

16 013

12 366

12.

I. INDULÓ TŐKE

20

20

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

18 580

15 993

14.

III Lekötött tartalék

 

 

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY  ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

- 2 587

- 3 647

16.

V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

17.

D TARTALÉK

2 435

14 119

18.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

 

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

 

 

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

593

788

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR)

19 041

14 907

Tájékoztató adatok:

A.  Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

 

   1. Bérköltség

6 925

       Ebből:  - megbízási díjak

1 765

             - tiszteletdíjak

 

   2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

192

   3. Bérjárulékok

1 472

B.  Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

 

C. Értékcsökkenési leírás

1 363

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

 

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

70

F.  Tárgyévben kiutalt 1% összege

126

Eredménylevezetés:                                                                                      ezer Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2005

Tárgyév

2006

a

b

c

d

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele
(i + II. sorok)

9 058

18 512

2.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

 

 

3.

   1  Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

 

 

4.

       a  alapítótól

 

 

5.

       b  központi költségvetéstől

 

597

6.

       c  helyi önkormányzattól

 

 

7.

       d    társadalombiztosítótól

 

 

8.

       e  egyéb  1%

72

126

9.

       f  továbbutalási céllal kapott

 

 

10.

   2  Pályázati úton elnyert támogatás

1 488

11 303

11.

   3  Közhasznú tevékenységből származó bevétel

5 337

3 733

12.

    4 Tagdíjból származó bevétel

1 527

2 284

13.

   5  Egyéb bevétel

634

469

14.

II Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

15.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.)

0

0

16.

   1  Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

17.

   2  Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

18.

C.   Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1)

 

 

19.

D Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II +B/2)

 

 

20.

E.   Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

11 645

22 159

21.

   1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

9 687

20 796

22.

      Ebből továbbutalt támogatás

 

 

23.

   2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

24.

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

1 958

1 363

25.

   4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

26.

F.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

   1. ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

28.

   2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

29.

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

30.

   4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+ - 1. + - 2.)

- 2 587

- 3 647

32.

    1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi     eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

- 2 587

- 3 647

33.

     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.- F./4.)

 

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+ - 1. + - 2.)

 

 

35.

     1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II. - E./2. - E./3.)

 

 

36.

      2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2. - F/.2. - F./3.)

 

 

37.

I.  .   Adózás előtti eredmény (B./1 - F./1.) + - H/2.

- 2 587

- 3 647

38.

J.   Fizetendő társasági adó

-

-

39.

H   Tárgyévi eredmény

- 2 587

- 3 647

40.

     1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

- 2 587

- 3 647

41.

     2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

 

 

B) A költségvetési támogatás felhasználása:

   A Munkaügyi Központtól megállapodás alapján 597.000.-Ft bértámogatást kapott egyesületünk, melyet egy fő bérére fordítottunk.

Az egyesület munkáját támogató önkormányzatok 2006-ban:

Ágasegyháza

Fülöpjakab

Móricgát

Albertirsa

Harkakötöny

Nyárlőrinc

Ambrózfalva

Homokmégy

Ordas

Ásotthalom

Hunyadfalva

Örménykút

Bácsalmás

Imrehegy

Öttömös

Bácsszentgyörgy

Jakabszállás

Páhi

Bácsszőlős

Jászszentandrás

Petőfiszállás

Balástya

Kalocsa-Negyvenszállás

Pusztamérges

Borota

Kardos

Röszke

Bugac

Kelebia

Ruzsa

Bugacpusztaháza

Kéleshalom

Sándorfalva

Cibakháza

Kétpó

Szakmár

Csabacsüd

Kétsoprony

Szentkirály

Csanádalberti

Kisszállás

Tarhos

Csemő

Klárafalva

Zsana

Csikéria

Kömpöc

Tiszainoka

Csólyospálos

Kunadacs

Tiszajenő

Dóc

Kunbaracs

Tompa

Domaszék

Kunpeszér

Újszentgyörgy

Drágszél

Lórév

Újtelek

Eperjes

Mezőhegyes

Vasad

Forráskút

Mórahalom

Zákányszék

Fülöpháza

Nem pénzbeli támogatást adott Kunfehértó a Családi Naphoz a helyszín biztosításával

 


C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

2005.

2006.

Változás
(adatok e Ft-ban)

Induló tőke

20

20

 

Tőkeváltozás

18 580

15 993

- 2 587

Tárgyévi eredmény

- 2 587

- 3 647

- 1 060

 
   A negatív változást a pályázatok egy részének utófinanszírozása, valamint az értékcsökkenés okozta.

Az egyesület vagyona (tárgyi eszközei):

   FORD Fiesta 1,25-ös autó         (2000)
   Számítógép és nyomtató           (2002)
   AFICIO 1018 D fénymásoló      (2003)
   Számítógép IBM 5 db                 (2003, 2004, 2006)
   Egyesületi irodához bútorok      (2003, 2006)
   Laptop ASUS                                (2006)
   Számítógépes programok           (2004, 2006)
   Spirálozó                                       (2006)
   FAX                                               (2006)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2006-ban cél szerinti juttatásban részesítette

-   A tiszakürti tanyagondnokot Kocsisné Mojzinger Ildikó gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
-   Egyesületünk cél szerinti juttatásban (nettó 50 000,-Ft jutalomban) részesítette Osztrogonácz Béláné (Csikéria) tanyagondnokot kitüntetése alkalmából.

A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamint az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások)

- Falugondnoki találkozókon való részvétel
- Szakmai továbbképzéseken való részvétel
- Családi Nap
- Veszprém megye - tapasztalatcsere, látóút
- Erdély - Bors - kapcsolatépítés 
- Lakitelek Népfőiskola szakmai továbbképzés
- Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
- Pályázati tanácsadások igénybevétele
- Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
- Szakmai konferenciákon való részvétel
- MMSZ kerékpár-pályázaton való részvétel
- Pályázati, fejlesztési programokban való részvétel

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pátyázati támogatások:

Nemzeti Civil Alapprogram: (működés)                                             400 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: honlap                                                     644 500.-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Erdélyi kapcsolat-építés (Bors)          300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Veszprém megye                                  300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram:
      Régiós sajtó: Duna-Tisza Közi Hírlevél                                          888 500,-Ft 
                                                        (355 400,-Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram: Civil önszerveződés                            2 747 400,-Ft
                                                       (1 125 610,-Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram:
      Szakmai tapasztalatcsere (Szabolcs-Szatmár-Bereg)                 300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Külkapcsolat építés – Vajdaság          500 000,-Ft
                                                       (212 000,-Ft)
HEFOP 2.2.  2005- 2007 (továbbképzés)                                       2 031 600,-Ft
                        (2005-ben: 387 900.-; 2006-ban: 487 801.-Ft)
HEFOP 1.3.1. 2006-2008                                                               30 500 000.-Ft
                                                     ( 7 077 487.- )
Non-profit szervezetek humán-erőforrás fejlesztése
      OFA 2006-2008                                                                            4 951 753,-Ft
                                                   (1.237.938.-Ft )
Összesen:                                                                                       43 083 753,-Ft

Ebből 2006-ban számlánkra érkezett:                               11 303 000.-Ft
 

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik.

Egyesületünk az 1 %-ból 2006-ban 126 000.- Ft összeget kapott.

    Ezen támogatást a 2007-es Alföldi Falugondnoki Kalendárium kiadásának költségeire fordítjuk.

F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:

    Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat - falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi napon, tapasztalatcserén, konferencián való részvétel, MMSZ pályázaton való részvétel lehetősége, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:

-- Egyesületünk 1997 novemberében - kilenc éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 103 településén 146 falu, illetve tanyagondnokság működik.
-- Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Közgyűlést tartottunk (évi rendes és év végi), képviseltük egyesületünket a falugondnoki rendezvényeken. 
-- Szakmai működésünk erősítése érdekében irodánkban munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk munkatársakat.
-- Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Tompán, Üllésen, Mórahalmon, Csanádalbertin-Ambrózfalván.
-- Térségünk megyéiben falu- és tanyafórumokon vettünk részt.
-- Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők társadalmi befogadásának előmozdításáért HEFOP  Uniós programban pályázati partnerként vettünk részt, melynek eredményeként 68 falu- és tanyagondnok vett részt szakmai továbbképzésen térségünkből
-- Az NCA támogatásával szakmai programot, szakmai konferenciát rendeztünk Borson a falugondnoki szolgálatok erdélyi elterjesztése érdekében
-- Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és tanyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több éve működőket.
-- Tanyasegítői képzést szervezetünk pályázati partnerként
-- A 260 órás falugondnoki alapképzések megyei és helyi gyakorlatait szerveztük 12 térségünkben dolgozó tanyagondnoknak
-- A falugondnoki képzéseken egyesületünk senior falugondnok tagjai (Antal Mihályné, Bálint László, Friebert Gábor, Polyák Tibor, Szőke Pál, Bogdán Zsigmond) segítették a most induló falugondnokok, tanyagondnokok munkáját.
-- Tiszakürt-Bogarason falugondnoki babát köszöntöttek egyesületünk tagjai.
-- "A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése" HEFOP pályázat a falugondnoki egyesület szakmai stábjának erősítését is szolgálja, Emellett az egyesület működési területén 6 falugondnoki illetve tanyagondnoki szolgálattal rendelkező településen úgy kívántuk bővíteni 15 fővel a női foglalkoztatást, hogy a munkába álló nők falu- és tanyasegítőként a falu- és tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és szociális ellátást segítsék Harkakötönyben, Fülöpházán, Fülöpjakabon, Ordason, Kunbaracson, Újszilváson, s egyesületünk szakmai stábja is e pályázat keretében bővült.
-- Már hagyománnyá vált a Családi napok megrendezése, most Kunfehértón, melyen a falugondnokok családjukkal vettek részt több mint 300 fővel. Házigazda és az esemény fő szervezője volt: Kiss Zsigmond kunfehértói falugondnok, valamint Gömzsik László polgármester
-- December elején Lakiteleken a Népfőiskolán 3 napos falugondnoki szakmai továbbképzést szerveztünk több mint 60 falu- és tanyagondnok részvételével. 
-- Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcsere keretében Veszprém megyében jártunk látóúton 51 fővel azért, hogy megismerkedjünk más megye falugondnokaival, falugondnoki szolgálataival.
-- Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat.
-- Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek és civil partnereink megkapták a megújult, nyomdai kiadású Duna-Tisza Közi falugondnoki hírlevelet (6 alkalommal), melyben a falugondnokságokat érintő információkról, s az egyesületi életről tudósítottunk rendszeresen.
-- Egyesületi Honlapot működtetünk, melyen naprakészen megtalálhatók az egyesületi információk
-- Önkénteseket fogadó szervezetként regisztráltattuk magunkat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium adatbázisában
-- Vezetőségi tagjaink, munkatársaink érdeklődő falu- és tanyagondnokok vettek részt civil szervezeti képzésen, Áldozatvédelmi szakmai konferencián, Civilek szerepe a természetvédelemben konferencián 
-- Rendszeresen megjelentek újságcikkek a térség falugondnoki szolgálatairól a helyi, megyei és országos (Szabad Föld) napilapokban. A Magyarországról jövök c. rádióadásban (Kossuth Rádió) Berecz Béla mutatta be falugondnoki egyesületünk szakmai tevékenységét. Hírt adott tevékenységünkről a HÍRTV, M1, Duna TV, Szegedi TV, valamint az internetes portálok (82 alkalommal)
-- Humán-erőforrás fejlesztés céljából benyújtott pályázatunk keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával egy kisebb könyvtárat sikerült kialakítani, s megszervezni lakiteleki 3 napos bentlakásos továbbképzésünket, valamint az egyesületi vezetők 1 napos képzését.
-- Több civil szervezettel jó  szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével 500 rászoruló részére pályázhattak biciklire egyesületünk falu- és tanyagondnok tagjai 
-- Szakmai napot szerveztünk a falugondnok segítőknek Kecskeméten
-- Részt vettünk a falugondnoki továbbképzésekről szóló film készítésének munkálataiban
-- Részt vettünk a Falugondnoki olvasókönyv kiadásában, mely a falugondnokok továbbképzését segíti, s melyet minden falu- és tanyagondnok megkapott.
-- Részt vettünk a HÁLÓKÁRTYA hálózatfejlesztési munkálataiban

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.

Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2006. évben.

Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2006. február 6-án megtárgyalta és elfogadta.

Friebert Gábor elnök

Hitelesítő:
Szádeczki Béla, a Felügyelő bizottság elnöke

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló

Mérleg ezer Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2005

Tárgyév
2006

a

b

c

d

1.

A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)

15 380

10 187

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

56

32

3.

II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 778

1 247

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

13 546

8 908

5.

B. Forgóeszközök (6-9 sorok)

3 661

4 720

6.

I. KÉSZLETEK

7.

II. KÖVETELÉSEK

8.

III. ÉRTÉKPAPIROK

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3 661

4 720

10.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor)

19 041

14 907

11.

D. Saját tőke (12.-16. sorok)

16 013

12 366

12.

I. INDULÓ TŐKE

20

20

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

18 580

15 993

14.

III Lekötött tartalék

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

- 2 587

- 3 647

16.

V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

17.

D TARTALÉK

2 435

14 119

18.

E. CÉLTARTALÉKOK

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

593

788

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. SOR)

19 041

14 907

Tájékoztató adatok:

A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

1. Bérköltség

6 925

Ebből: - megbízási díjak

1 765

- tiszteletdíjak

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

192

3. Bérjárulékok

1 472

B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások

C. Értékcsökkenési leírás

1 363

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

70

F. Tárgyévben kiutalt 1% összege

126

Eredménylevezetés: ezer Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2005

Tárgyév

2006

a

b

c

d

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(i + II. sorok)

9 058

18 512

2.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5)

3.

1 Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

4.

a alapítótól

5.

b központi költségvetéstől

597

6.

c helyi önkormányzattól

7.

d társadalombiztosítótól

8.

e egyéb 1%

72

126

9.

f továbbutalási céllal kapott

10.

2 Pályázati úton elnyert támogatás

1 488

11 303

11.

3 Közhasznú tevékenységből származó bevétel

5 337

3 733

12.

4 Tagdíjból származó bevétel

1 527

2 284

13.

5 Egyéb bevétel

634

469

14.

II Pénzbevételt nem jelentő bevételek

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+ 2.)

0

0

16.

1 Pénzügyileg rendezett bevételek

17.

2 Pénzbevételt nem jelentő bevételek

18.

C. Tényleges pénzbevételek (A/1 + B/1)

19.

D Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II +B/2)

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.)

11 645

22 159

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

9 687

20 796

22.

Ebből továbbutalt támogatás

23.

2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

24.

3. ráfordítást jelentő elszámolások

1 958

1 363

25.

4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

0

0

27.

1. ráfordításként érvényesíthető kiadások

28.

2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

29.

3. ráfordítást jelentő elszámolások

30.

4. ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+ - 1. + - 2.)

- 2 587

- 3 647

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

- 2 587

- 3 647

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.- F./4.)

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény (+ - 1. + - 2.)

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II. - E./2. - E./3.)

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2. - F/.2. - F./3.)

37.

I. . Adózás előtti eredmény (B./1 - F./1.) + - H/2.

- 2 587

- 3 647

38.

J. Fizetendő társasági adó

-

-

39.

H Tárgyévi eredmény

- 2 587

- 3 647

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I.+A/II)-(E/1+E/2+E/3)

- 2 587

- 3 647

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

B) A költségvetési támogatás felhasználása:

A Munkaügyi Központtól megállapodás alapján 597.000.-Ft bértámogatást kapott egyesületünk, melyet egy fő bérére fordítottunk.

Az egyesület munkáját támogató önkormányzatok 2006-ban:

Ágasegyháza

Fülöpjakab

Móricgát

Albertirsa

Harkakötöny

Nyárlőrinc

Ambrózfalva

Homokmégy

Ordas

Ásotthalom

Hunyadfalva

Örménykút

Bácsalmás

Imrehegy

Öttömös

Bácsszentgyörgy

Jakabszállás

Páhi

Bácsszőlős

Jászszentandrás

Petőfiszállás

Balástya

Kalocsa-Negyvenszállás

Pusztamérges

Borota

Kardos

Röszke

Bugac

Kelebia

Ruzsa

Bugacpusztaháza

Kéleshalom

Sándorfalva

Cibakháza

Kétpó

Szakmár

Csabacsüd

Kétsoprony

Szentkirály

Csanádalberti

Kisszállás

Tarhos

Csemő

Klárafalva

Zsana

Csikéria

Kömpöc

Tiszainoka

Csólyospálos

Kunadacs

Tiszajenő

Dóc

Kunbaracs

Tompa

Domaszék

Kunpeszér

Újszentgyörgy

Drágszél

Lórév

Újtelek

Eperjes

Mezőhegyes

Vasad

Forráskút

Mórahalom

Zákányszék

Fülöpháza

Nem pénzbeli támogatást adott Kunfehértó a Családi Naphoz a helyszín biztosításával


C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2005.

2006.

Változás
(adatok e Ft-ban)

Induló tőke

20

20

Tőkeváltozás

18 580

15 993

- 2 587

Tárgyévi eredmény

- 2 587

- 3 647

- 1 060


A negatív változást a pályázatok egy részének utófinanszírozása, valamint az értékcsökkenés okozta.

Az egyesület vagyona (tárgyi eszközei):

FORD Fiesta 1,25-ös autó (2000)
Számítógép és nyomtató (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló (2003)
Számítógép IBM 5 db (2003, 2004, 2006)
Egyesületi irodához bútorok (2003, 2006)
Laptop ASUS (2006)
Számítógépes programok (2004, 2006)
Spirálozó (2006)
FAX (2006)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2006-ban cél szerinti juttatásban részesítette

- A tiszakürti tanyagondnokot Kocsisné Mojzinger Ildikó gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
- Egyesületünk cél szerinti juttatásban (nettó 50 000,-Ft jutalomban) részesítette Osztrogonácz Béláné (Csikéria) tanyagondnokot kitüntetése alkalmából.

A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamint az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak, önkormányzatoknak és intézményeknek nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások)

- Falugondnoki találkozókon való részvétel
- Szakmai továbbképzéseken való részvétel
- Családi Nap
- Veszprém megye - tapasztalatcsere, látóút
- Erdély - Bors - kapcsolatépítés
- Lakitelek Népfőiskola szakmai továbbképzés
- Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
- Pályázati tanácsadások igénybevétele
- Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
- Szakmai konferenciákon való részvétel
- MMSZ kerékpár-pályázaton való részvétel
- Pályázati, fejlesztési programokban való részvétel

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pátyázati támogatások:

Nemzeti Civil Alapprogram: (működés) 400 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: honlap 644 500.-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Erdélyi kapcsolat-építés (Bors) 300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Veszprém megye 300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram:
Régiós sajtó: Duna-Tisza Közi Hírlevél 888 500,-Ft
(355 400,-Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram: Civil önszerveződés 2 747 400,-Ft
(1 125 610,-Ft)
Nemzeti Civil Alapprogram:
Szakmai tapasztalatcsere (Szabolcs-Szatmár-Bereg) 300 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Külkapcsolat építés – Vajdaság 500 000,-Ft
(212 000,-Ft)
HEFOP 2.2. 2005- 2007 (továbbképzés) 2 031 600,-Ft
(2005-ben: 387 900.-; 2006-ban: 487 801.-Ft)
HEFOP 1.3.1. 2006-2008 30 500 000.-Ft
( 7 077 487.- )
Non-profit szervezetek humán-erőforrás fejlesztése
OFA 2006-2008 4 951 753,-Ft
(1.237.938.-Ft )
Összesen: 43 083 753,-Ft

Ebből 2006-ban számlánkra érkezett: 11 303 000.-Ft

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik.

Egyesületünk az 1 %-ból 2006-ban 126 000.- Ft összeget kapott.

Ezen támogatást a 2007-es Alföldi Falugondnoki Kalendárium kiadásának költségeire fordítjuk.

F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:

Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat - falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi napon, tapasztalatcserén, konferencián való részvétel, MMSZ pályázaton való részvétel lehetősége, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:

-- Egyesületünk 1997 novemberében - kilenc éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 103 településén 146 falu, illetve tanyagondnokság működik.
-- Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Közgyűlést tartottunk (évi rendes és év végi), képviseltük egyesületünket a falugondnoki rendezvényeken.
-- Szakmai működésünk erősítése érdekében irodánkban munkaszerződéssel, illetve megbízási díjjal folyamatosan foglalkoztattunk munkatársakat.
-- Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Tompán, Üllésen, Mórahalmon, Csanádalbertin-Ambrózfalván.
-- Térségünk megyéiben falu- és tanyafórumokon vettünk részt.
-- Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők társadalmi befogadásának előmozdításáért HEFOP Uniós programban pályázati partnerként vettünk részt, melynek eredményeként 68 falu- és tanyagondnok vett részt szakmai továbbképzésen térségünkből
-- Az NCA támogatásával szakmai programot, szakmai konferenciát rendeztünk Borson a falugondnoki szolgálatok erdélyi elterjesztése érdekében
-- Egyéni tanácsadással is segítettük a falu- és tanyagondnoki szolgálatok beindítóit és a több éve működőket.
-- Tanyasegítői képzést szervezetünk pályázati partnerként
-- A 260 órás falugondnoki alapképzések megyei és helyi gyakorlatait szerveztük 12 térségünkben dolgozó tanyagondnoknak
-- A falugondnoki képzéseken egyesületünk senior falugondnok tagjai (Antal Mihályné, Bálint László, Friebert Gábor, Polyák Tibor, Szőke Pál, Bogdán Zsigmond) segítették a most induló falugondnokok, tanyagondnokok munkáját.
-- Tiszakürt-Bogarason falugondnoki babát köszöntöttek egyesületünk tagjai.
-- "A nők munkaerőpiacra való visszatérésének ösztönzése" HEFOP pályázat a falugondnoki egyesület szakmai stábjának erősítését is szolgálja, Emellett az egyesület működési területén 6 falugondnoki illetve tanyagondnoki szolgálattal rendelkező településen úgy kívántuk bővíteni 15 fővel a női foglalkoztatást, hogy a munkába álló nők falu- és tanyasegítőként a falu- és tanyagondnoki munkavégzést, a közösségi és szociális ellátást segítsék Harkakötönyben, Fülöpházán, Fülöpjakabon, Ordason, Kunbaracson, Újszilváson, s egyesületünk szakmai stábja is e pályázat keretében bővült.
-- Már hagyománnyá vált a Családi napok megrendezése, most Kunfehértón, melyen a falugondnokok családjukkal vettek részt több mint 300 fővel. Házigazda és az esemény fő szervezője volt: Kiss Zsigmond kunfehértói falugondnok, valamint Gömzsik László polgármester
-- December elején Lakiteleken a Népfőiskolán 3 napos falugondnoki szakmai továbbképzést szerveztünk több mint 60 falu- és tanyagondnok részvételével.
-- Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcsere keretében Veszprém megyében jártunk látóúton 51 fővel azért, hogy megismerkedjünk más megye falugondnokaival, falugondnoki szolgálataival.
-- Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat.
-- Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek és civil partnereink megkapták a megújult, nyomdai kiadású Duna-Tisza Közi falugondnoki hírlevelet (6 alkalommal), melyben a falugondnokságokat érintő információkról, s az egyesületi életről tudósítottunk rendszeresen.
-- Egyesületi Honlapot működtetünk, melyen naprakészen megtalálhatók az egyesületi információk
-- Önkénteseket fogadó szervezetként regisztráltattuk magunkat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium adatbázisában
-- Vezetőségi tagjaink, munkatársaink érdeklődő falu- és tanyagondnokok vettek részt civil szervezeti képzésen, Áldozatvédelmi szakmai konferencián, Civilek szerepe a természetvédelemben konferencián
-- Rendszeresen megjelentek újságcikkek a térség falugondnoki szolgálatairól a helyi, megyei és országos (Szabad Föld) napilapokban. A Magyarországról jövök c. rádióadásban (Kossuth Rádió) Berecz Béla mutatta be falugondnoki egyesületünk szakmai tevékenységét. Hírt adott tevékenységünkről a HÍRTV, M1, Duna TV, Szegedi TV, valamint az internetes portálok (82 alkalommal)
-- Humán-erőforrás fejlesztés céljából benyújtott pályázatunk keretében az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával egy kisebb könyvtárat sikerült kialakítani, s megszervezni lakiteleki 3 napos bentlakásos továbbképzésünket, valamint az egyesületi vezetők 1 napos képzését.
-- Több civil szervezettel jó szakmai kapcsolatot alakítottunk ki, így a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével 500 rászoruló részére pályázhattak biciklire egyesületünk falu- és tanyagondnok tagjai
-- Szakmai napot szerveztünk a falugondnok segítőknek Kecskeméten
-- Részt vettünk a falugondnoki továbbképzésekről szóló film készítésének munkálataiban
-- Részt vettünk a Falugondnoki olvasókönyv kiadásában, mely a falugondnokok továbbképzését segíti, s melyet minden falu- és tanyagondnok megkapott.
-- Részt vettünk a HÁLÓKÁRTYA hálózatfejlesztési munkálataiban

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.

Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2006. évben.

Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2006. február 6-án megtárgyalta és elfogadta.

Friebert Gábor elnök

Hitelesítő:
Szádeczki Béla, a Felügyelő bizottság elnöke