Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló

Mérleg:                                                                                                        ezer forintban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2004

Tárgyév
2005

a

b

c

d

1.

A.  Befektetett eszközök (2-5 sorok)

10 957

15 380

2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

48

56

3.

   II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

3 259

1 778

4.

   III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
          ESZKÖZÖK

7 650

13 546

6.

B.   Forgóeszközök (7-10 sorok)

7 643

3 661

7.

  I.  KÉSZLETEK

 

 

8.

  II.  KÖVETELÉSEK

23

 

9.

  III.  ÉRTÉKPAPIROK

 

 

10.

  IV.  PÉNZESZKÖZÖK

7 620

3 661

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

18 600 

19 041

13.

D. Saját tőke (14.-17. sorok)

18 600

16 013

14.

  I. INDULÓ TŐKE

20

20

15.

  II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

11 637

18 580

16.

  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

17.

  IV. TÁRGYÉVI TEVÉKENYSÉG
         ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
        (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

6 943

- 2 587

18.

  V TÁRGYÉVI EREDMÉNY
      VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

19.

D TARTALÉK

 

2 435

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

 

21.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

 

 

22.

  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ
      KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

23.

  II. RÖVID LEJÁRATÚ
       KÖTELEZETTSÉGEK

 

593

24.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+18.+19.+22. SOR)

18 600

19 041

Eredménylevezetés:                                                                                 ezer forintban

Sorszám

A tétel megnevezése

Előző év
2004

Tárgyév
2005

a

b

c

d

1.

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (I + II. sorok)

14 743

9 058

2.

Pénzügyileg rendezett bevételek (1+2+3+4+5 sorok)

 

 

3.

   1.  Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

 

 

4.

       a)  alapítótól

 

 

6.

       b)  központi költségvetéstől

 

 

7.

       c)  helyi önkormányzattól

1 599

1 470

8.

       d)    társadalombiztosítótól

 

 

9.

       e)  egyéb  1%

 

72

10.

       f ) továbbutalási céllal kapott

 

 

12.

   2.  Pályázati úton elnyert támogatás

9 118

1 488

13.

   3.  Közhasznú tevékenységből származó bevétel

3 192

5 337

14.

   4. Tagdíjból származó bevétel

46

57

15.

   5.  Egyéb bevétel

788

634

16.

II Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

17.

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10 sorok)

 

 

18.

   1.  Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

19.

   2.  Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

20.

C.   Tényleges pénzbevételek (A.1. + B.1.)

14 743

 

21.

D Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.II. +B.II.)

 

 

22.

E.   Közhasznú tevékenység ráfordításai

6 223

11 645

23.

   1. ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

9 687

24.

      Ebből továbbutalt támogatás

 

 

25.

   2. ráfordítást jelentő eszközváltozások

1 577

1 958

26.

   3. ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

27.

   4. ráfordításként nem érvényesíthető
       kiadások

 

 

28.

F.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

29.

G.  Adózás előtti eredmény

6 223

- 2 587

30.

H.   Tárgyévi eredmény

6 943

- 2 587

Tájékoztató adatok:

Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítások

Ezer forintban

Bérköltség

1 183

          Ebből megbízási díjak

928

Bérjárulékok

318

Értékcsökkenési leírás

1 958

Tárgyévben kiutalt 1%

72

B) A Költségvetési támogatás felhasználása:

Az önkormányzatoktól együttműködési megállapodás alapján 1 470.000.-Ft támogatást kapott egyesületünk, melyet működésre fordítottunk.

Az egyesületet támogató önkormányzatok 2005-ben:

Ambrózfalva

Hunyadfalva

Örménykút

Ásotthalom

Imrehegy

Öttömös

Bácsalmás

Kalocsa-Negyvenszállás

Páhi

Bácsszentgyörgy

Kardos

Petőfiszállás

Bácsszőlős

Kelebia

Sándorfalva

Bócsa

Kéleshalom

Szakmár

Borota

Kerekegyháza

Szentkirály

Bugacpusztaháza

Kétpó

Tésa

Csabacsüd

Kisszállás

Tiszainoka

Csanádalberti

Klárafalva

Tiszajenő

Csemő

Kömpöc

Tiszakürt

Csikéria

Kunadacs

Tompa

Dóc

Kunbaracs

Újtelek

Drágszél

Kunpeszér

Üllés

Eperjes

Ladánybene

Zákányszék

Forráskút

Lórév

Zsana

Fülöpháza

Mórahalom

Mezőhegyes

Fülöpjakab

Móricgát

Ruzsa

Harkakötöny

Nyárlőrinc

Cibakháza

Homokmégy

Ordas

Csólyospálos

Balástya

Újszilvás

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

2004.

2005.

Változás
(adatok e Ft-ban)

Induló tőke

20

20

0

Tőkeváltozás

6 943

- 2 587

4 356

Tárgyévi eredmény

6 943

- 2 587

4 356

A negatív változást a pályázati pénzek késői utalása okozta.

Az egyesület vagyona (tárgyi eszközei):

FORD Fiesta 1,25-ös autó                          (2000)
Számítógép és nyomtató                            (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló                      (2003)
Számítógép konfiguráció 3 db                   (2003)
Egyesületi irodához bútorok                     (2003)
Számítógép konfiguráció IBM                   (2004)
Számítógépes programok                          (2004)
26 db félautomata vérnyomásmérő         (2005)
     (A programban résztvevőknek kiosztottuk)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2005-ben cél szerinti juttatásban részesítette:

-- A kardosi falugondnokot Varga Viktort gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
-- A zákányszéki tanyagondnokot Katona Lászlót gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
-- Egyesületünk 2005-ben cél szerinti juttatásban részesítette: aranyláncot medállal adva nyugdíjba vonulása alkalmából Gyönyör Lászlóné Csókás Erzsébet (Tésa), falugondnoknak (30 000,-  Ft értékben).
--Egyesületünk cél szerinti juttatásban (nettó 50 - 50 000,-Ft jutalomban) részesítette Répási Imre (Szakmár) és Antal Mihályné (Ambrózfalva) falugondnokot kitüntetése alkalmából.

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pályázati támogatások

Nemzeti Civil Alapprogram: (működés)                                          800 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Erdélyi szakmai út                            500 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: Látóút Győ-Moson-Sopron             428 000,-Ft
Duna-Tisza Közi Hírlevél (2005-re eső rész)                                 300 000,-Ft 
Szociális és Családügyi Minisztérium 2005 évre eső rész)        2 500 000,-Ft
HEFOP 2.2.  (továbbképzés)                                                          1 551 600,-Ft

Összesen:                                                                                       6 079 600,-Ft
 
Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik.

Egyesületünk az 1 %-ból 72.000.- Ft összeget kapott.

Ezen támogatást lakiteleki szakmai továbbképzés költségeire fordítottuk.

F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:

  Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi napon, tapasztalatcserén, konferencián való részvétel, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:

-- Egyesületünk 1997 novemberében - nyolc éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 102 településén 133 falu, illetve tanyagondnokság működik.
-- Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Két közgyűlést tartottunk (évi rendes és tisztújító), képviseltük egyesületünket az országos falugondnoki rendezvényeken, valamint a Magyar Tanya- és Falugondnokok Szövetségének rendezvényein. 
-- Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Újszilváson, Röszkén, Lóréven.
-- Az NCA támogatásával szakmai programon "Testvérfalu kapcsolatok program" - szakmai tanulmányúton vettünk részt Erdélyben
-- Falugondnoki pályázatok előtt pályázati tanácsadást és fórumot szervezünk Kecskeméten, s egyéni tanácsadással is segítettük a pályázatok íróit.
-- Vérnyomásmérő szűrőprogramot szerveztünk 26 falu- és tanyagondnoki település részvételével
-- Részt vettünk a Szabad Föld által a tanyák helyzetéről és jövőjéről szervezett tanyai fórumon és szakmai előadásokon Kerekegyházán a Pongrácz majorban
-- A 260 órás falugondnoki alapképzések megyei és helyi gyakorlatait szerveztük 3 falugondnoki csoportnál
-- A falugondnoki képzéseken egyesületünk senior falugondnok tagjai (Antal Mihályné, Bálint László, Friebert Gábor, Polyák Tibor, Szőke Pál, Bogdán Zsigmond) segítették a most induló falugondnokok, tanyagondnokok munkáját.
-- A homokháti kistérség tanyagondnokai részt vettek a tanyasegítők szakmai felkészítésében.
-- Zákányszéken és Kardoson falugondnoki babát köszöntöttek egyesületünk tagjai.
-- Már hagyománnyá vált a Családi napok megrendezése, most Kunfehértón, melyen a falugondnokok családjukkal vesznek részt. Házigazda és az esemény fő szervezője volt: Kiss Zsigmond kunfehértói falugondnok, valamint Gömzsik László polgármester
-- Zánkán konferencián vettünk részt a veszprémi falugondnokságok 10 éves évfordulója alkalmából.
-- Debrecenben részt vettünk a 10 éves Hajdú-Bihar megyei falugondnoki szolgálatokat értékelő konferencián
-- Évente ismétlődik december elején Lakiteleken a Népfőiskolán 3 napos falugondnoki szakmai továbbképzésünk. Ezt is pályázati támogatásból valósítottuk meg.
-- Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcserét is szerveztünk: Győr-Moson-Sopron megyében jártunk azért, hogy megismerkedjünk a megye falugondnokaival, falugondnoki szolgálataival.
-- Országos konferenciát szerveztünk a falugondnoki szolgálatok 15 éves évfordulójára a kecskeméti városházán
-- Kiskunfélegyházán "Tanyagondnokok szerepe a társadalmi bűnmegelőzésben" konferenciát szerveztünk a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetséggel együttműködve
-- Közreműködtünk az MTA RKK Alföldi Intézetének a Homokhátság 104 településén folyó tanyafelmérésében és -kutatásában
-- Az NKA támogatásával megjelentetett zenei CD-t (Katona Klári ötlete nyomán) a falugondnokok és tanyagondnokok segítségével juttattuk el a térség óvodáiba.
-- Részt vettünk és segítettük a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség két kutatását: a Falugondnoki hálózat kultúrája és a civil értékek, valamint az együttműködés kutatás megvalósítását.
-- Közreműködő partnerként veszünk részt a "Falugondnokok képzésével az aprófalvakban és tanyán élők társadalmi befogadásának előmozdításáért" című Európa Uniós programban."
-- Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat.
-- Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek megkapták a Duna-Tisza Közi falugondnoki hírlevelet (5 alkalommal), melyben a falugondnokságokat érintő információkról, s az egyesületi életről tudósítunk rendszeresen.
-- Rendszeresen megjelentek újságcikkek a térség falugondnoki szolgálatairól a megyei napilapokban, s megjelentetünk cikkeket az országos falugondnoki hírlevélben.
-- Részt vettünk a területfejlesztési tanácsok és a DARFT civil tanácsadó hálózatának munkájában
-- Szakmai programjaink megvalósulásához több pályázaton kaptunk támogatást: a Szociális és Családügyi Minisztérium mellett, a Nemzeti Civil Alaptól, s az Európai Uniós Alapokból.
-- Egyesületi emblémás pólók elkészíttetése

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.

Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2005. évben.

Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2006. február 23-án megtárgyalta és elfogadta.

Friebert Gábor elnök     

Hitelesítő:   Szádeczki Béla, az ellenőrző bizottság elnöke