Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2004. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló

Mérleg:                                                                                                  ezer forintban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2003

Tárgyév
2004

a

b

c

d

1.

A.  Befektetett eszközök (2-5 sorok)

10 031

10 957

2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

23

48

3.

  II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

3 808

3 259

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

6 200

7 650

6.

B.   Forgóeszközök (7-10 sorok)

1 671

7 643

7.

  I.  KÉSZLETEK

 

 

8.

 II.  KÖVETELÉSEK

 

23

9.

III.  ÉRTÉKPAPIROK

 

 

10.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

1 671

7 620

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)

11 702

18 600 

13.

D. Saját tőke (14.-17. sorok)

11 657

18 600

14.

I. INDULÓ TŐKE

20

20

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY

5 658

11 637

16.

 III Lekötött tartalék

 

 

17.

IV. TÁRGYÉVI TEVÉKENYSÉG ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

5 979

6 943

18.

V TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLAKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

19.

D TARTALÉK

 

 

20.

E. CÉLTARTALÉKOK

 

 

21.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

45

 

22.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

23.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

45

 

24.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19.+22. SOR)

11 702

18 600


Eredménylevezetés:                                                                           ezer forintban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2003

Tárgyév
2004

a

b

c

d

1

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele (i + II. sorok)

15 538

14 743

2

   1  Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

 

 

3

       a  alapítótól

 

 

4

       b  központi költségvetéstől

162

 

5

       c  helyi önkormányzattól

 

1 599

6

       d    társadalombiztosítótól

 

 

7

       e  egyéb

 

 

8

       f  továbbutalási céllal kapott

 

 

9

   2  Pályázati úton elnyert támogatás

11 574

9 118

10

   3  Közhasznú tevékenységből származó bevétel

2 015

3 192

11

    4 Tagdíjból származó bevétel

28

46

12

   5  Egyéb bevétel

300

788

13

II Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

14

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10 sorok)

 

 

15

   1  Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

16

   2  Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

17

C.   Tényleges pénzbevételek A/1 + B/1

15 538

14 743

18

D Pénzbevételt nem jelentő bevételek A/II +B/II

 

 

19

E.   Közhasznú tevékenység ráfordításai

8 700

6 223

20

E.   Vállalkozási tevékenység költségei (14-15 sorok)

 

 

21

   1  Nem célszerinti (vállalkozási) tevékenység költségei

 

 

22

   2  Egyéb tevékenység költségei

 

 

23

F.   Összes tevékenység költségei (12-13 sor)

8 700

6 223

24

G… Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések

859

1 577

25

H.   Adózás előtti eredmény

5 979

6 943

26

I.   Adófizetési kötelezettség

 

 

27

J.    Tárgyévi eredmény (17-18 sor)

5 979

6 943

B) A Költségvetési támogatás felhasználása:

Az önkormányzatoktól együttműködési megállapodás alapján 1 599.000.-Ft támogatást kapott egyesületünk, melyet működésre fordítottunk.

Az egyesületet támogató önkormányzatok 2004-ben:

Hunyadfalva

Ladánybene

Cibakháza   2003

Móricgát

Jászszentandrás

Nyárlőrinc

Kétpó

Ordas

Tiszajenő

Petőfiszállás

Ágasegyháza

Szakmár

Bácsszentgyörgy

Tompa

Bácsszőlős

Újtelek

Bácsalmás

Csabacsűd

Balotaszállás

Csárdaszállás

Borota

Kardos

Bugacpusztaháza

Kétsoprony

Csikéria

Mezőhegyes

Csólyospálos

Tarhos

Drágszél

Ambrózfalva

Fülöpjakab

Ásotthalom

Harkakötöny

Balástya

Homokmégy

Csanádalberti

Imrehegy

Eperjes

Kalocsa-Negyvenszállás

Forráskút

Kelebia

Mórahalom

Kéleshalom

Mártély

Kisszállás

Ruzsa

Kömpöc

Pusztamérges

Kunbaja

Sándorfalva

Kunbaracs

Üllés

Kunpeszér

Csemő

Kunszállás

Lórév

Páhi

Újszilvás

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

                                        2003     2004   Változás (adatok e Ft-ban)
Induló tőke                        20           20
Tőkeváltozás                5 658    11 637
Tárgyévi eredmény    5 979    11 637

Az egyesület  vagyona (tárgyi eszközei):

FORD Fiesta 1,25-ös autó          (2000)
Számítógép és nyomtató            (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló      (2003)
Számítógép konfiguráció 3 db   (2003)
Egyesületi irodához bútorok     (2003)
Számítógép konfiguráció IBM  (2004)
Számítógépes programok         (2004)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2004-ben cél szerinti juttatásban részesítette
A tiszajenői falugondnokot gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben
A tésai  falugondnokot férje halála miatt 30 000,-Ft temetési segélyt adott.

Egyesületünk 2004-ban cél szerinti juttatásban részesítette: arany pecsétgyűrűt adva nyugdíjba vonulása alkalmából Répási György  (Ordas), falugondnoknak és  Mandák István (Csanádalberti) falugondnoknak (összesen 55 000,-Ft értékben).

A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamint az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások)

Falugondnoki találkozókon való részvétel
Családi Nap  
Tolna - tapasztalatcsere
Balassagyarmat - országos falugondnoki konferencia 
Becsvölgye - országos falugondnoki konferencia   
Lakitelek Népfőiskola szakmai továbbképzés   
Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
Pályázati tanácsadások  igénybevétele
Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
Szakmai konferenciákon való részvétel

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pályázati támogatások:
 
Nemzeti Civil Alapprogram:  (működés)                                           1 000 000,-Ft
Szociális és Családügyi Minisztérium: (szakmai programok)         4 500 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: (Hírlevél)                                                 550 000,-Ft
Nemzeti Civil Alapprogram: (szakmai tapasztalatcsere-látóú t)      428 000,-Ft

Összesen:                                                                                           6 478 000,-Ft
 
Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik:


Egyesületünk az 1 %-os felajánlásokból  53.267  .-Ft összeget kapott.

Ezen támogatást a becsvölgyi országos  szakmai találkozó költségeire fordítottuk.

 

F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:

 

Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi napon, tapasztalatcserén, konferencián való részvétel, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

 

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:

 

     Egyesületünk 1997 novemberében - nyolc éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 82 településén 104 falu, illetve tanyagondnokság működik.

     Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Megtartottuk közgyűlésünket, képviseltük egyesületünket a Magyar Tanya- és Falugondnokok Szövetségének rendezvényein. Jártunk Vértesacsán a Falugondnokok Házának munkálatait segítve.

 

--Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Csikérián, Tiszainokán, Mórahalmon és Eperjesen és Mezőhegyesen.

--A dániai utat Thomas B... -nem közösen értékeltük a Dán Intézetben Kecskeméten.

--Falugondnoki pályázatok előtt pályázati tanácsadást és fórumot szervezünk Kecskeméten, s egyéni tanácsadással is segítettük a pályázatok íróit.

--A mórahalmi tanyagondnokok szervezésében Mórahalmon színházi előadáson vehettek részt egyesületünk tagjai.

--Tiszajenőn falugondnoki babát köszöntöttek egyesületünk tagjai.

--Már hagyománnyá vált a Családi napok megrendezése, most Kunfehértőn, melyen a falugondnokok családjukkal vesznek részt. Házigazda és az esemény fő szervezője: Kiss Zsigmond kunfehértói falugondnok

--Balassagyarmaton konferencián vettünk részt a nógrádi falugondnokságok 10 éves évfordulója alkalmából.

--Becsvölgyén ünnepelték a Zala megyei falugondnokok a falugondnoki szolgálatok Zalamegyei beindulásának 10 éves évfordulóját. Egyesületünket egy mikrobusznyi részvevő képviselte a rendezvényen.

--Évente ismétlődik december elején Lakiteleken a Népfőiskolán 3 napos falugondnoki szakmai továbbképzésünk. Ezt is pályázati támogatásból valósítottuk meg

--Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcserét is szerveztünk: Tolnában jártunk azért, hogy megismerkedjünk más megyék falugondnoki szolgálataival.

--Minden falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat számára elkészíttettük a térségben az autókra a falugondnoki és tanyagondnoki matricákat.

--Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek megkapták a Duna-Tisza Közi falugondnoki hírlevelet (4 alkalommal), melyben a falugondnokságokat érintő információkról, s az egyesületi életről tudósítunk rendszeresen.

--Rendszeresen megjelentek újságcikkek a térség falugondnoki szolgálatairól a megyei napilapokban, s megjelentetünk cikkeket az országos falugondnoki hírlevélben.

--A homokháti kistérség tanyagondnokai részt vettek a tanyasegítők szakmai felkészítésében.

--Szakmai programjaink megvalósulásához több pályázaton kaptunk támogatást: a Szociális és Családügyi Minisztérium mellett, a Nemzeti Civil Alaptól.

 
 
Egyesületünk részt vett a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség által szervezett programokon, valamint az egyesület elnöke részt vett a megalakult elnökök tanácsa munkájában.

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.


Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2004. évben.


Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2005. február 23-án megtárgyalta és elfogadta.
 

Kecskemét, 2005. február 23.

 

Friebert Gábor elnök


Hitelesítő:
                                   Szádeczki Béla,
                        az Ellenőrző Bizottság elnöke