Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

A FALUGONDNOKOK DUNA-TISZA KÖZI EGYESÜLETÉNEK
2003. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A) Számviteli beszámoló
Mérleg                                                                                                      ezer Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év
2002

Tárgyév
2003

a

b

c

d

1.

A.  Befektetett eszközök (2-5 sorok)

5 344

10 031

2.

   I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

23

3.

  II.TÁRGYI ESZKÖZÖK

1 944

3 808

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

3 400

6 200

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBITÉSE

 

 

6.

B.   Forgóeszközök (7-10 sorok)

387

1 671

7.

  I.  KÉSZLETEK

 

 

8.

 II.  KÖVETELÉSEK

 

 

9.

III.  ÉRTÉKPAPIROK

 

 

10.

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

387

1 671

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

 

 

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
(1.+6.+11. sor)

5 731

11 702

13.

D. Saját tőke (14.-17. sorok)

 5 678

11 657

14.

I. INDULÓ TŐKE

20

20

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

3 018

5 658

16.

 III Tárgyévi eredmény

2 640

5 979

17.

D ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

18.

E. CÉLTARTALÉK

 

 

19,

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

53

45

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

53

45

22.

G. Passzív időbeli elhatárolások

 

 

23.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13.+18.+19.+22. SOR)

5 731

11 702

Eredménylevezetés:                                                                             ezer Ft-ban

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Előző év
2002

Tárgyév
2003

a

b

c

d

1

A.  Összes közhasznú tevékenység bevétele
(2-7 sorok)

8 704

15 538

2

   1  Közhasznú célra, működtetésre kapott támogatás

 

 

3

       a  alapítótól

 

 

4

       b  államháztartás más alrendszerétől

874

162

5

   2  Pályázati úton elnyert támogatás

6 820

11 574

6

   3  Közhasznú tevékenységből származó bevétel

685

2 015

 

    4 Tagdíjból származó bevétel

84

28

7

   5  Egyéb bevételek

241

300

8

B.  Vállalkozási tevékenység bevétele
(9-10 sorok)

 

 

9

   1  Nem célszerinti (vállalkozási) bevétele

 

10

   2  Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

 

 

11

C.   Összes bevétel 1-8 sor

8 704

15 538

12

D.   Közhasznú tevékenység költségei

5 355

8 700

13

E.   Vállalkozási tevékenység költségei
(14-15 sorok)

 

 

14

   1  Nem célszerinti (vállalkozási) tevékenység költségei

 

 

15

   2  Egyéb tevékenység költségei

 

 

16

F.   Összes tevékenység költségei (12-13 sor)

5 355

8 700

 

G… Pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések

709

859

17

H.   Adózás előtti eredmény

2 640

5 979

18

I.   Adófizetési kötelezettség

 

 

19.

J.    Tárgyévi eredmény (17-18 sor)

2 640

5 979


Megnevezés

Összeg

Megnevezés

Összes

A.  Személyi jellegű ráfordítások

 

B. Anyagjellegű ráfordítás

 

bérköltség

 

C. Értékcsökkenési leírás

859

megbízási díjak

 

D. Egyéb költségek, ráfordítások

8 608

tiszteletdíjak

45

E.  A szervezet által nyújtott támogatások

20

személyi jellegű egyéb költségek

 

F.  Keretből pályázati úton nyújtott támogatások

 

személyi jellegű költségek közterhei

27

 

 


B) A Költségvetési támogatás felhasználása:

Az önkormányzatoktól együttműködési megállapodás alapján 1 121.000.-Ft támogatást kapott egyesületünk, melyet működésre fordítottunk.
Az egyesületet támogató önkormányzatok 2003-ban:
Az Országgyűléstől az egyesület működési támogatást 500 000,-Ft-ot kapott

Hunyadfalva

Kunbaracs

Jászszentandrás

Kunpeszér

Tiszainoka

Ladánybene

Tiszajenő

Móricgát

Ágasegyháza

Ordas

Bácsszentgyörgy

Szakmár

Bácsszőlős

Tompa

Balotaszállás

Újtelek

Borota

Zsana

Bugacpusztaháza

Kardos

Csikéria

Medgyesbodzás

Csólyospálos

Tarhos

Fülöpháza

Ambrózfalva

Fülöpjakab

Ásotthalom

Harkakötöny

Csanádalberti

Homokmégy

Eperjes

Imrehegy

Forráskút

Kalocsa-Negyvenszállás

Mártély

Kelebia

Öttömös

Kéleshalom

Ruzsa

Kömpöc

Tésa

Kunadacs

Páhi

Kunbaja

C) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

   3.A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

                                      2002  2003 Változás (adatok e Ft-ban)   
Induló tőke                       20      20
Tőkeváltozás              3 018  5 658
Tárgyévi eredmény  2 640  5 979

   Az egyesület  vagyona (tárgyi eszközei):

FORD Fiesta 1,25-ös autó       (2000)
Számítógép és nyomtató          (2002)
AFICIO 1018 D fénymásoló     (2003)
Számítógép konfiguráció 3 db  (2003)
Egyesületi irodához bútorok    (2003)

D) Kimutatás a cél szerinti juttatásokról:

Egyesületünk 2003-ban cél szerinti juttatásban részesítette
A fülöpjakabi falugondnokot gyermeke születése alkalmából 20 ezer Ft értékben

Egyesületünk 2003-ban cél szerinti juttatásban részesítette: arany pecsétgyűrűt , adva az egyesület egyesületi munkájáért Friebert Gábor  (Kelebia), falugondnokot


A közhasznú tevékenység keretében az egyesület tagjainak, valamint az egyesület működési területén dolgozó falugondnokoknak nyújtott cél szerinti juttatások (adómentes nem pénzbeli szolgáltatások)

Falugondnoki találkozókon való részvétel
Falugondnokok Háza kemence avatás
Családi Nap
FVM pályázati programokon való részvétel
Dánia tapasztalatcsere út
Baranya - tapasztalatcsere
Őriszentpéter - országos falugondnoki konferencia
Lakitelek Népfőiskola szakmai továbbképzés
Duna-Tisza Közi Falugondnoki Hírlevél
Pályázati tanácsadások  igénybevétele
Szakmai konzultáció, tanácsadás igénybevétele
Szakmai konferenciákon való részvétel

E) Kimutatás a kapott támogatásokról:

Pályázati támogatások

Szociális és Családügyi Minisztérium:              3 500 000,-Ft
Bács-Kiskun Megyei Szociális Alapítvány:            50 000,-Ft
FVM:                                                                      7 560 000,-Ft
EU program                                                              464 000.-Ft

Összesen:                                                         11 574 000,-Ft

Felhasználásuk a megkötött pályázati szerződések alapján történt, illetve folyamatosan történik:

Egyesületünk az 1 %-ból 32 294.-Ft összeget kapott.

Ezen támogatást az őriszentpéteri szakmai találkozó költségeire fordítottuk.

F) Kimutatás a vezető tisztségviselők juttatásairól:

Az egyesület vezetője, valamint vezető tisztségviselői semmilyen pénzbeli, semmilyen természetbeni juttatásban nem részesültek, kivéve azokat a cél szerinti juttatásokat – falugondnoki találkozókon, továbbképzéseken (Lakitelek), családi napon, tapasztalatcserén, konferencián való részvétel, melyet az egyesület bármely tagja tagsági jogviszonya alapján igénybe vehetett.

G) Beszámoló az egyesület közhasznú tevékenységéről:

Egyesületünk 1997 novemberében - öt éve - alakult meg Kelebián. Az alakuláskor nem volt még 20 a falugondnokságok száma, ma pedig térségünk (Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok megye) 62 településén 82 falu, illetve tanyagondnokság működik.

Az elmúlt év is eseményekben gazdag volt egyesületünk életében. Megtartottuk közgyűlésünket, képviseltük egyesületünket a Magyar Tanya- és Falugondnokok Szövetségének rendezvényein. Jártunk Vértesacsán a Falugondnokok Házának munkálatait segítve.

Falugondnoki találkozót, szakmai tapasztalatcserét szerveztünk Fülöpházán, Kunpeszéren, s Bácsalmáson. Bácsalmáson a Gondozási Központ keretében működő tanyagondnoki szolgálatok  tapasztalatait vitattuk meg.

Falugondnoki pályázatok előtt pályázati tanácsadást és fórumot szervezünk Kecskeméten, s egyéni tanácsadással is segítettük a pályázatok íróit.

Dániai szakmai tapasztalatcserén vett részt a térségünkből 24 falugondnok és polgármester.

Már hagyománnyá vált a Családi napok megrendezése a Dunapataj melletti Szelídi-tónál, melyen a falugondnokok családjukkal vesznek részt. Házigazda és az esemény fő szervezője: Répási Imre szakmári falugondnok

Őriszentpéteren ünnepelték a Vas megyei falugondnokok a falugondnoki szolgálatok Vas megyei beindulásának 10 éves évfordulóját. Egyesületünket egy mikrobusznyi részvevő képviselte a rendezvényen.

Évente ismétlődik december elején Lakiteleken a Népfőiskolán 3 napos falugondnoki szakmai továbbképzésünk. Ezt is pályázati támogatásból valósítottuk meg (ESZCSM, FVM)

Hazai 3 napos szakmai tapasztalatcserét is szerveztünk: Baranyában jártunk azért, hogy megismerkedjünk más megyék falugondnoki szolgálataival (Görcsönydoboka), s Óbányán a szakmári önkormányzat üdülőjében pihentük ki fáradalmainkat.

Egyesületünk tagjai, s a polgármesterek kapják a Duna-Tisza Közi falugondnoki hírlevelet, melyben a falugondnokságokat érintő információkról, s az egyesületi életről tudósítunk rendszeresen.
Rendszeresen megjelentek újságcikkek a térség falugondnoki szolgálatairól a megyei napilapokban, s megjelentetünk cikkeket az országos falugondnoki hírlevélben.

A Napközben rádióadásban a fülöpjakabi tanyagondnoki szolgálatot mutatta be Füredi Zsolt riporter 2002-ben, s ezt a riportot fölelevenítve újabb rádióadás készült 2003-ban a tanyagondnoki szolgálatokról, egyesületünk munkáját kecskeméti Civil Ház pályázata révén láthatták a kecskeméti Városi Televízió hírhálózatán keresztül az egész megyében.
A Falugondnokok Háza kemence avatásán, a térségünket több falugondnok és polgármester képviselte, s Bozóki Imre mórahalmi tanyagondnok verset írt és mondott az alkalom tiszteletére.

Települési értékek bemutatása, települési mintaprogramok, "látóutak szervezése", regionális falugondnoki továbbképzés, civil-önkormányzati konferencia  szervezése, kapcsolatfelvétel a régióban falugondnokos településeken működő civil szervezetekkel, falugondnoki klub és iroda kialakítása, kapcsolatépítés dániai kistérségekkel szerepel abban a pályázati programban, melyhez a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól nyert pályázati támogatást egyesületünk. Ezen programban még 2004-ben is van tennivalónk.

Szakmai programjaink megvalósulásához több pályázaton kaptunk támogatást: a Szociális és Családügyi Minisztérium mellett, az FVM-től, a Bács-Kiskun Megyei Szociális Alapítványtól,  valamint az Országgyűlés Társadalmi Szervezeteket támogató bizottságától.

Egyesületünk elnöksége részt vett a szövetség által szervezett egyesületi vezetőlk képzésén, valamint az egyesület elnöke részt vesz a megalakult elnökök tanácsa munkájában.

Kapcsolattartás, képviselet:

- Falugondnokok Duna-Tisza Közi hírlevele 3 alkalommal az év folyamán (falugondnokoknak, polgármestereknek eljuttatva)
- Falugondnokságok látogatása
- Kiemelten újonnan beinduló falugondnoki szolgálatok látogatása
- Települési konzultációk igény szerint
- Pályázati tanácsadás
- Kapcsolattartás a megyei napilappal és a helyi újságokkal falugondnokságokról szóló hírekkel kapcsolatban
- Folyamatos kapcsolattartás a megyei  falugondnoki egyesületekkel
- Aktív részvétel a Magyar Tanya- és Falugondnoki Szövetség munkájában

A fenti szolgáltatásokban nem csak a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagjai részesültek.
 
Egyesületünk az alapító okiratban foglalt közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét a 2003. évben.

Az egyesület Közgyűlése a közhasznúsági jelentést 2003. március 4-én megtárgyalta és elfogadta.

Kecskemét, 2004. március 4.

   
 Friebert Gábor elnök