Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

Falu- és tanyagondnok helyettes képzés

A képzés célja: a falu- és tanyagondnokot távolléte (szabadság, betegállomány stb.) idején helyettesítő szakember felkészítése, a falu- és tanyagondnoki munka megismertetése.

A továbbképzési program fajtája: választható továbbképzés
A program engedélyszáma: T-02-020/2020
A megítélt továbbképzési pontérték: 40 pont
A továbbképzés időtartama: 40 óra (5 képzési nap)
Részvételi díj: 40.000,- Ft

A képzés témái: a falu- és tanyagondnoki tevékenység a szociális szolgáltatások rendszerében, sajátos értékei, jellemzői, együttműködési lehetőségek; szakmai készségek a falu- és tanyagondnoki munkában, segítő kapcsolat, érték és etika; elsősegélynyújtási ismeretek

Számonkérés módja: a résztvevők által hozott esetek megbeszélése

A jelentkezési lapot az info@falugondnoksag.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

Várjuk a jelentkezéseket!

Jelentkezési lap
--------------------------------------------------------------------------------------

Megjelent


Egyesületünk az idén is kiadta az Alföldi Falugondnoki Kalendáriumot, ami a hagyományokhoz híven, három fő részből áll. Az első részben havonta naptár, vers, egy-egy Bahget Iskander fotó, rejtvény, Szenti Tibor írás és receptek találhatók. A középső rész tartalmazza két év (2019 és 2020) falugondnoki eseményeit, a harmadik részben pedig mind az öt megyéből két-két település, és az ott működő tanyagondnoki szolgálat kerül bemutatásra az ott dolgozó tanyagondnok által. 

Mivel bizonytalan a közgyűlés megtartásának lehetősége, előzetes egyeztetés alapján a Kalendárium átvehető az Egyesület irodájában. 

--------------------------------------------------------------------------------------TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01432-„Biztonság, Egészség, Közösség”

EFOP-5.2.2-17-2017-00004
„Falugondnokság határok nélkül”
A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által