Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020

Változott a munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettség teljesítésének határideje

A 9/2000 (VII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról 17/B. § kiegészült az alábbi bekezdéssel: (5) A 2018. július 1-jén kezdődő továbbképzési időszakban a 3/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti munkakörhöz kötött továbbképzési kötelezettséget - a 3/A. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően - 2022. december 31-ig kell teljesíteni.
A hatályos Rendelet elérhetősége: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=48153.387532

http://szocialisportal.hu/web/guest/hir-megjelenito/-/journal_content/56/10181/257723