Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017

Továbbképzési kötelezettség

2018. július 1-től módosult a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet, ami a falu- és tanyagondnokok továbbképzési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos tudnivalókat szabályozza.
A legfontosabb, falu- és tanyagondnokokat (és fenntartóikat) érintő változások:
- A továbbképzési időszak tartama 4 év.
- Minden falu- és tanyagondnok továbbképzési időszaka 2018. július 1-jén újrakezdődött. A folyamatban lévő továbbképzési időszak során szerzett továbbképzési pontok, valamint a 2018. július 1-jén folyamatban lévő továbbképzés során szerzett továbbképzési pontok választható továbbképzési pontokként beszámításra kerülnek a 2018. július 1-jén újrakezdődő továbbképzési időszakban.
- A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie.
- A falu- és tanyagondnoknak a továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez a továbbképzési pontok legalább 40%-át munkakörhöz kötött továbbképzés, legalább 20%-át kötelező továbbképzés teljesítésével kell megszereznie. A fennmaradó továbbképzési pontokat megszerezheti kötelező, bármely munkakörhöz kötött vagy választható továbbképzés teljesítésével (maximum 40%).
- A munkakörhöz kötött továbbképzést a továbbképzési időszak feléig (két év) kell teljesíteni.
- Akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítik a továbbképzési kötelezettségüket, azoknál is az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul.
- Mentesül a továbbképzés kötelezettség alól, akinek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

Munkakörhöz kötött és kötelező továbbképzéseket csak az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szervezhet. A képzésre jelentkezni csak azok a falu- és tanyagondnokok tudnak, akik végleges regisztrációval rendelkeznek az Online Jelentkeztetési és Képzésszervezési Felületen (https://ojkf.szgyf.gov.hu/). Egyesületünk már minősített továbbképzési programjai, mint választható továbbképzések állnak rendelkezésre a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez.
Az OJKF szolgáltatásainak igénybevételéhez első lépésben be kell regisztrálni a munkáltatót (fenntartót), majd sikeres szervezeti regisztráció után kezdhető el a falu- és tanyagondnokok regisztrációja. Ennek feltétele a működési nyilvántartási szám megléte, és hogy a falu- és tanyagondnok rendelkezzen önálló e-mail címmel.

Az SZGYF szegedi térségi irodájától kapott információ alapján az alábbi három, minősített munkakörhöz kötött továbbképzést lehet igénybe venni 2019 áprilisától:
- A családokkal végzett szociális munka rendszerszemléletű megközelítése: A szakmai tanfolyam célja, hogy a résztvevők részletesen megismerjék a családközpontú szemlélet elemeit, a családközpontú szemlélet és gyakorlat elterjedésének történelmi hátterét. Áttekintik a családközpontú gyakorlat felé vezető út lépéseit: a szakember-központú modelltől a családközpontú modellig, illetve tudatosítják az átmenetek közötti különbségeket. Megismerik az életciklus változásokat a családban, a változásokkal együtt járó elkerülhetetlene feladatokat, az egyéni fejlődés ciklusait. Értelmezik a legfőbb nehézségeket az életciklus változások hatékony kezelésében. 
- A hatékony kommunikáció eszközei: A továbbképzés célja, hogy a résztvevők felfrissítsék a kommunikációs ismereteiket és kiegészítsék újabb hatékony konfliktuskezeléshez szükséges kommunikatív helyzetek, visszacsatolási technikák, kérdéstípusok megismerésével, fókuszálva az erőszakmentes és hatékony segítő kommunikációra. A segítő kapcsolat kommunikációjának minősége meghatározza a segítségnyújtás folyamatát, hatékonyságát. Mindez felkészült, megfelelő szakmai tudással és készségekkel rendelkező segítői jelenlétet igényel. A szakmai tanfolyam elvégzése után tudatosabb, a témában bővebb elméleti háttérrel és új gyakorlati készségekkel rendelkező szakemberré válnak a résztvevők.
- Egyes ellátotti célcsoportok (pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek) sajátosságainak ismerete, öngyilkosság prevenció, krízisintervenció: A szakmai tanfolyam célja, hogy a résztvevők olyan általános és célcsoport-specifikus ismereteket és a gyakorlatban is alkalmazható információkat szerezzenek, amelyek segítik a magabiztos, stigmatizációtól mentes, empatikus attitűd kialakítását a pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint a fogyatékossággal élő emberek ellátásával kapcsolatban. A továbbképzés ezen felül felkészíti a résztvevőket az öngyilkossággal kapcsolatos előjelek felismerésére és a megelőzésére, ismereteke ad a krízisben lévő emberekkel való hatékony munkához, valamint hasznos ismeretek nyújt a demens kórképpel kapcsolatban.
Mindhárom képzés 40 órás, és 34 a továbbképzési pontértéke. A részvételi díj 68.000,- Ft/fő, de most az EFOP-3.8.2-16 és VEKOP-7.5.1-16-00001 azonosítószámú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projektek kertében térítésmentes. Egy képzés 2-3 egymást követő hét alatt tud megvalósulni, hetente 2 db, egymást követő 10 órás képzési nappal.

Egyesületünk igényfelmérést végez az SZGYF által szervezésre kerülő munkakörhöz kötött továbbképzések tekintetében. Amennyiben 20 fő jelzi, hogy szeretne részt venni valamelyik képzésen, akkor azt mi jelezzük az SZGYF felé, és kérjük a képzés megvalósítását. Az igényfelmérő lap letölthető a honlapunkról (www.falugondnoksag.hu) a Képzések – Letölthető dokumentumok menüpontból. A kitöltött, aláírt igényfelmérő lapot elég visszaküldeni az info@falugondnoksag.hu e-mail címre.
A képzésre, az SZGYF felé történő jelentkezés feltétele az OJKF regisztráció!