Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017

Meghívó szakmai műhelyre

Szeretettel hívjuk és várjuk az EFOP-5.2.2-17-2017-00004 „Falugondnokság határok nélkül – A falugondnoki szolgáltatás megújításának lehetőségei hálózati együttműködések által” című pályázat keretében 2019. március 7-én csütörtökön 10 órától  Kelebiára az Agrárkereskedelmi Központba  (6423 Kelebia, József Attila utca 79.)

„Kitekintés a Kárpát medencébe: Szerbia, Románia” – szakmai műhelyre.

A programból:  
- Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntője
- Kelebia és a tanyagondnoki szolgálatok bemutatása – Maczkó József polgármester
- Bíró Zoltán és Kocsis György tanyagondnokok beszámolója munkájukról
- Szerbiai helyzetkép a falugondnokságokról
- Romániai falugondnokságok aktuális állapota
- Magyarországi falu- és tanyagondnokságok a határ közelében
- A kutatás határon átnyúló tapasztalatai – Schwarcz Gyöngyi osztályvezető, Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
- Ebéd és baráti beszélgetés
- A Tanyaház megtekintése